Baltijos kelias

Ar vienybė tikrai žydi?

Baltijos kelio paminėjime aktyviai dalyvavo rajono gyventojai, valdančiosios koalicijos nariai, tačiau tarp susirinkusiųjų nesimatė rajono opozicijos veikėjų. Ko gero, opozicija ir čia?

Paminėjome Baltijos kelio 30-ties metų jubiliejų. 30 – tiek metų praėjo laiko nuo tada, kai bene 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių susikibo rankomis taip parodydami pasauliui, kaip smarkiai jie trokšta laisvės. Prieš 30 metų Baltijos kelyje, susikibusi rankomis, vilties ir nežinomybės kupinomis akimis stovėjau ir aš. Tik tąkart stovėjau ne Širvintų rajone, tuomet buvau gyvosios rankų grandinės dalimi kitoje autostrados vietoje. Jausmas buvo keistas: naujas, tačiau labai stiprus. Ta vienybė, ta didžiulė jėga, kurią sudarė tikintys beveik 2 mln. žmonių, sukūrė ypatingą atmosferą.

Skaityti daugiau »

Rankų nepritrūko

arba Sąjūdžio kelio akimirka

Akimirka iš Baltijos kelio Širvintų rajone.

… „Žiguliai“ su 3 suaugusiais ir 4 mažamečiais lėtai kilo Ukmergės gatve link užmiesčio, Širvintų link. Savadarbė žmonos siūta trispalvė plaikstėsi mašinos dešiniojo lango šone. Abiejose gatvės pusėse visos mašinos judėjo tik viena kryptimi – iš Vilniaus miesto. Sąjūdžio kelias prasidėjo, minios rankom sukibę, važiuojame tolyn kol rasime kokį tarpelį patiems atsistoti. Sustojome autostradoje prie Bartkuškio-Jauniūnų viaduko. Lėktuvas žemai praskrido, mėtė gėles, žmonės rimti, susikaupę, susikibę grandine tolyn link Rygos, Talino link…

Skaityti daugiau »

Kaip Širvintos minės Baltijos kelio 30-metį?

Rugpjūčio 23 dieną visa Lietuva minės Baltijos kelio 30-metį. Tai istorinė diena, svarbi tiek tiems, kurią prieš 30 metų nerimavo, būrėsi, kibosi už rankų į 600 km grandinę, tiek tiems, kurie laikėsi nuošaliau – juk Baltijos kelias tapo drąsiu žingsniu į laisvę, iki šiol analogų pasaulyje neturinčiu taikiu protestu.

Skaityti daugiau »

XXII tradicinis tarptautinis estafetinis pagarbos bėgimas „Baltijos kelias“

Sunku lenktyniauti su jaunimu... Paskutiniuosius metrus ties Širvintų ir Ukmergės rajonų riba įveikia Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Borisas Sockis ir pradinukės Miglė Dvilevičiūtė ir Adrija Redeckaitė.

Sunku lenktyniauti su jaunimu... Paskutiniuosius metrus ties Širvintų ir Ukmergės rajonų riba įveikia Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Borisas Sockis ir pradinukės Miglė Dvilevičiūtė ir Adrija Redeckaitė.

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos iniciatyva rugpjūčio 23 dieną, 10 valandą, Vilniuje, Katedros aikštėje, startavo XXII tradicinis tarptautinis estafetinis pagarbos bėgimas „Baltijos kelias“. Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas vingiavo trijų Baltijos šalių keliais nuo Vilniaus per Rygą ir rugpjūčio 25 dieną finišavo prie Estijos Parlamento rūmų Taline. Šis bėgimas kiekvienais metais atkartoja gyvąjį Baltijos kelią Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikų teritorijose, kuriose gyva grandine susikibę rankomis stovėjo trijų Baltijos šalių gyventojai.

Lygiai prieš 74 metus Maskvoje fašistinės Vokietijos ir bolševikinės Sovietų sąjungos užsienio politikos vadovai – Ribentropas ir Molotovas – pasirašė tarpusavio nepuolimo sutartį. Iš tikrųjų ši sutartis sudarė galimybes pradėti Antrąjį pasaulinį karą, nes slaptuose sutarties protokoluose buvo numatyta, kaip abu agresoriai pasidalintų karo metu užgrobtas teritorijas – Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją: Lietuva, Latvija ir Estija atitektų Sovietų sąjungai, o Lenkija – fašistinei Vokietijai. Praėjus savaitei po sutarties pasirašymo prasidėjo kruviniausias žmonijos istorijoje karas, trukęs šešerius metus. Skaityti daugiau »

Baltijos kelio paminėjimas Širvintose

Kultūros centro kieme degė aukuras, simbolizuojantis iškovotą Baltijos šalių laisvę

Kultūros centro kieme degė aukuras, simbolizuojantis iškovotą Baltijos šalių laisvę

Rugpjūčio 23 dieną, 17 valandą, prie Kultūros centro vyko Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos paminėjimas Širvintų mieste. Šiemet sukanka 24-eji metai, kai Lietuvos persitvarkymo Sąjūdis 1989 metų rugpjūčio 23-iają organizavo Baltijos kelią – susikibusių žmonių grandinę, sustojusią sujungti tris Baltijos šalis, minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto metines. Baltijos kelią 2009 metais UNESCO įtraukė į „Pasaulio atminties“ sąrašą. Manoma, kad tą dieną Baltijos kelyje rankomis susikibo apie 2,5 milijono žmonių, tarp kurių buvo milijonas iš Lietuvos.

Renginio vedėja Rasa Rybkienė atėjusiems į minėjimą žmonėms, priminė šiuos istorinius faktus. Tarsi atbėgęs gaivos ir laisvės vėjas skambėjo dainuojamosios poezijos muzikinės grupės (Violeta Bakasėnienė, Vilma Gudeikaitė, Ingrida Didžiokienė, Ligita Varaneckienė, Audronė Burakovienė) dainos.  Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos