Gimė vaikas? Suskubkite jį užrašyti į darželį!

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Širvintos – mažas miestelis, todėl dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tėvai dažnai nesuka galvos, kol pradeda artėti laikas po vaiko auginimo atostogų grįžti į darbą. „Širvintų krašto“ redakcija sulaukė jaunų tėvelių skambučio. Žmonės piktinasi: esą viešai teigiama, kad Širvintose darželiuose eilių nėra, tačiau jiems paprašius priimti vaiką nuo vasario mėnesio į darželį, buvo atsakyta neigiamai.

Kokia yra priėmimo į darželius tvarka, kada reikia rašyti prašymą, ar jau susidaro eilės, pasiteiravome Savivaldybės administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės.

– Kada tėvai turėtų parašyti prašymą dėl vaiko priėmimo į darželį?

– Prašymą reikėtų parašyti ir Savivaldybės administracijai pateikti kuo anksčiau. Tėveliai gali kreiptis jau vaikui gimus.

– Ar prašymo pateikimo data yra prioritetas?

– Taip, prašymai svarstomi pagal pateikimo datą. Tačiau pirmenybę priimant į darželį turi ir kiti vaikučiai:

– vaikai, kurie Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

– vaikai iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

– vaikai iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų;

– specialiųjų poreikių vaikai;

– įvaikinti arba globojami vaikai;

– vaikai, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne didesnį kaip 40 procentų darbingumo lygį;

– vaikai, kurių vienas iš tėvų yra mokinys arba studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose;

– vaikai, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;

– kurių brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą.

– Kada yra formuojamos darželių grupės?

– Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą, grupės naujiems mokslo metams (t.y. rugsėjo 1 d.) yra formuojamos kiekvienų metų balandžio mėnesį.

– Ar tai reiškia, kad nepateikus prašymo per pirmus tris metų mėnesius į darželį vaikas nepaklius?

– Nebūtinai. Vaikų skaičius grupėse yra nustatytas teisės aktais. Esant laisvų vietų, vaikutis gali būti priimtas ir mokslo metų eigoje.

– Ar Širvintų darželiuose ugdomi kitų rajonų vaikai?

– Teikiant prašymą Savivaldybės administracijai, būtina kartu pateikti ir deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą. Kitų rajonų gyventojų vaikai į darželį priimami tik esant laisvų vietų.

– Ar šiuo metu yra susidariusi laukiančiųjų darželio eilė?

– Vaikučiai, kurių tėvai pateikė prašymus iki grupių formavimo, visi buvo priimti. Tačiau turime 4 prašymus, kuriuos tėveliai pateikė jau suformavus grupes. Jie kol kas nepatenkinti. Pastebėjome, kad problemų iškyla tuomet, kai tėvai prašymuose iš pradžių įrašo vieną datą, o paskui ją keičia (turime pavyzdžių, kai parašę prašymą priimti vaiką 2018 metais rugsėjo 1 d., vėliau apsigalvojo ir paankstino datą metais). Buvo ir taip, kad žmonės parašė prašymą priimti vaiką į darželį po savaitės. Galbūt anksčiau Širvintose ir buvo taip, kad padavus prašymą kitą dieną jau galima atvesti vaiką į darželį, tačiau dabar priėmimas planuojamas iš anksto ir grupės formuojamos jau pavasarį.

– Tad ką patartumėte tėvams?

– Kviečiame tėvelius planuoti – iš anksto gerai apgalvoti, kada norėsite leisti vaiką į darželį, ir kuo anksčiau pateikti prašymus. Taip pat siūlytume atidžiai perskaityti tvarkos aprašą, kuriame aiškiai išdėstyta priėmimo tvarka. (2016-04-28 Nr. 1-158 „Dėl Vaikų priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei mišraus amžiaus vaikų grupes tvarkos aprašą patvirtinimo“, jį rasite www.sirvintos.lt, – red. pastaba).

– Dėkojame už atsakymus.

Širvintos yra atviros ir laukia sugrįžtančių emigrantų

Sausio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė į susitikimą pakvietė šalies savivaldybių merus. Susitikimo tikslas – aptarti, kaip padėti iš emigracijos grįžtantiems mūsų šalies piliečiams ir kaip paskatinti jų sugrįžimą.

Nors dėl emigracijos šalies gyventojų skaičius per pastaruosius 27 metus sumažėjo beveik milijonu, vis dėlto beveik kas antras užsienyje gyvenantis pilietis domisi galimybėmis sugrįžti į tėvynę. Dauguma svetur gyvenančių žmonių palaiko ryšius su Lietuva, o absoliuti dauguma (89 proc.) brangina lietuvybę ir prisipažįsta, kad jos išsaugojimas yra labai svarbus.

Susitikimo metu buvo pristatyti atlikto tyrimo rezultatai, kurie atskleidė, kad grįžusieji iš emigracijos susiduria su darbo, būsto paieškos ar paskolos problemomis. Todėl pateikiamose rekomendacijose siūloma kiekvienoje savivaldybėje paskirti „sugrįžimo koordinatorių“, į kurį vieno langelio principu būtų galima kreiptis visais sugrįžimo klausimais. Taip pat siūloma savivaldybėms ir jų įstaigoms daugiau dėmesio skirti sugrįžusių vaikų integracijai bei rekomenduojama siekti išlaikyti ryšį su išvykusiaisiais.

„Džiaugiuosi, kad Širvintų rajone darome darbus, kuriuos įvardino ir Prezidentė, kalbėdama apie tai, ko reikia grįžtantiems į Tėvynę. Darželiai, mokyklos, patogi infrastruktūra. Netgi vaikų žaidimų aikštelės. Juk būtent nuo to ir pradėjome 2015 metais. Dabar Širvintų rajone patvirtinome ir naują tvarką, skatinančią verslą, naujų darbo vietų kūrimą. Bet svarbiausia – žmogiškumas ir dėmesys, atviros durys sugrįžusiems, gal kiek atitrūkusiems nuo lietuviškų realijų. Širvintos yra atviros ir laukia sugrįžtančių,“ – po susitikimo sakė Širvintų r. savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

Informacija apie Širvintų rajono savivaldybėje planuojamus 2018 metų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio skirtus renginius, parodas ir kitas iniciatyvas

Širvintų rajono savivaldybė, minėdama Valstybės atkūrimo šimtmetį, planuoja:

Apipavidalinti įvažiavimą į Širvintas.

Seniūnijose, viešosiose erdvėse, pasodinti medžius/įrengti rodykles, įamžinančius/ias išnykusių kaimų pavadinimus.

Sukviesti į gimtinę širvintiškius emigrantus („Lietuvai pagražinti“ draugijos idėja surinkti duomenis apie išvykusius šio krašto žmones ir juos pakviesti į renginį).

Mieste pasodinti Valstybės atkūrimo šimtmečio medžių parką. Jame kiekvienam 2018 m. Širvintų r. gimusiam vaikeliui bus skirtas jo vardu pavadintas medelis. Ąžuoliukas – berniukui, liepaitė – mergytei. Parkas bus įkurtas šalia seno pastato, kuris bus atnaujintas ištapant sienas senaisiais Širvintų vaizdais.

Organizuoti skulptorių (tapytojų, keramikų, audėjų) plenerą Širvintose.

Sutvarkyti Širvintų kapinėse palaidotų savanorių kapus, paminklą „Motina“.

Kovo 11-ąją surengti pagarbos bėgimą.

2018 m. pasveikinti kiekvieną naują šeimą, su santuokos įregistravimu, įteikiant Lietuvos valstybės vėliavą.

Pasveikinti valstybės atkūrimo šimtmečio kūdikius (gimusius 2018 m.).

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka planuoja:

Organizuoti viktoriną „100 Lietuvos rašytojų ir kultūros veikėjų“;

Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės pradžią renginiu „100-as Širvintų krašto šviesuolių“ (parengti stendą su 100 Širvintų krašto šviesuolių trumpomis biografijomis);

Organizuoti akciją „Širvintos – mano kraštas“; aplikacijos būdu sukurti Širvintų rajono žemėlapį, kuris bus sudarytas iš Viešosios bibliotekos skaitytojų vardų.

Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centras planuoja:

Organizuoti Laisvės gynėjų dienos minėjimą sausio 13 dieną;

Organizuoti seniūnijų kultūros dienas sausio-vasario mėnesiais;

Organizuoti minėjimą, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai vasario 16 dieną;

Organizuoti Vaikų ir jaunimo lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų šventę-konkursą „Patrepsėlis“ kovo 7 dieną;

Organizuoti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą kovo 11 dieną baigiamuoju seniūnijų kultūros dienų koncertu;

Organizuoti baltą vasaros pikniką mieste (birželio 8 dieną);

Organizuoti Rasos šventę-apeigą „Rasa Kupolinė“ (birželio 23 dieną);

Organizuoti Miesto šventę (liepos 21 dieną);

Organizuoti Rudens šventę „Derliaus kraitė“ (rugsėjo 29 dieną).

Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojamos įvairios veiklos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui:

Algimanto Katiliaus knygos apie Vasario 16-osios signatarą Alfonsą Petrulį pristatymas (Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje);

Išvykos Didžiosios apygardos partizanų kovų vietomis;

Išvykos į Lietuvos Respublikos Seimą;

Pėsčiųjų žygis „Didžiosios kovos apygardos partizanų ir 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų vietomis“;

Pėsčiųjų žygis Širvintų kautynių vietomis;

Istoriniai pašnekesiai – viktorinos „Vyčio kryžiaus kavalieriai, Nepriklausomybės akto signatarai“;

Signatarų namų – muziejaus, Giedraičių mūšio vietų, Kauno karo muziejaus lankymas;

Vyčio ženklo (buvusio priešais Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Kernavės Juozo Šiaučiūno pradinės mokyklos pastatą) atkūrimas;

Leidinių paroda;

Išvyka į muziejų „Lituanistikos židinys“.

Visose bendrojo ugdymo mokyklose numatytos netradicinio ugdymo dienos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui, integruoto ugdymo dienos, piešinių konkursai, viktorinos, konkursai, skaitiniai mokyklų bibliotekose, protų mūšiai, eilėraščių Lietuvai kūrimas, lietuviškos dainos konkursai, ekspozicijos, projektai, pokalbių ciklai, leidinių parodos.

Informacija apie Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtus renginius bei iniciatyvas nuolat pildoma. Ją rasite interneto svetainėje www.sirvintos.lt specialiai sukurtoje skiltyje „Šimtmečio renginiai“.

Užs. Nr. 5

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

10 Atsakymų į “Gimė vaikas? Suskubkite jį užrašyti į darželį!”

 1. to žmonės parašė:

  Tai cia buvusieji taip suplanavo, juk jie viska suplanavo, tai jiems pretenzijas ir sakykite.

 2. žmonės parašė:

  gal kas žinot, kas per Kiaušingalvis liepė išpjauti OBELIS prie Plento gatvės ir kam buvo panaudota prabangi mediena ?-kad juos šikančius sutrauktu …

 3. to :) parašė:

  Pataikunei ir intrigantei reiketu patyleti :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 4. :) parašė:

  Ana, Jūs, kaip visada, labai taikliai nusišnekate ir lendate be muilo 😀 😀 😀

 5. roksana parašė:

  Ana, Jūs, kaip visada, labai taikliai.

 6. Ana parašė:

  Gerb. Ingrida yra labai nuoširdi, taktiška, protinga, išsilavinusi ir dar daug gražių žodžių galima apie ją parašyti. Gerb. administracijos direktorė ir merė yra šauni komanda, jos tiesiog papildo viena kitą. Linkiu dar daug kadencijų abiems ir ačiū, kad dirbate žmonių labui, negailėdamos savęs.

 7. Rimas parašė:

  O sakykit privatus darželis dar veikia?

 8. laima parašė:

  Ji tikra profesionale, labai novatoriska, baigusi siuolaikinius mokslus ir mastanti strategiskai.

 9. k parašė:

  Labai grazi musu direktore.

 10. ug parašė:

  aktuali tema

Comments are closed.

scroll to top
+