Spalio 22-23 d. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo dienos

Liudo Verbliugevičiaus nuotr.

1988 metų spalio 22 dieną Vilniuje prasidėjo dvi dienas trukęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, į kurį atvyko 1021 delegatas ir apie 4 tūkst. svečių.

Į šį suvažiavimą delegatai buvo renkami. Sąjūdžio rėmimo grupių atstovai rajonuose rinko Steigiamojo suvažiavimo delegatus ir Sąjūdžio Seimo narius.

Rajonuose buvo renkamas ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas. Suvažiavime Vilniuje, kaip pranešė „Sąjūdžio žinių Suvažiavimo biuletenis“ (Nr. 3), dalyvavo 167 delegatai į Seimo narius.

Širvintų rajone Sąjūdžio iniciatyvinės grupės posėdis, kuriame delegatu į Seimą buvo išrinktas zootechnikas Antanas Stanevičius, įvyko 1988 metų spalio 10 dieną. Be jo, delegatais į suvažiavimą, kaip leidinyje „Lietuvos valsčiai: Širvintos“ prisiminė Viktoras Alekna, buvo išrinkti odontologas Rimantas Kadžys ir kelių priežiūros įmonės vadovas Jonas Šimkus.

Tai, kad kuriant Sąjūdį partija nestovėjo nuošaly rodo faktas, jog į Sąjūdžio suvažiavimą išvyko ir tuometinis Lietuvos komunistų partijos Širvintų rajono komiteto pirmasis sekretorius Vladimiras Kornijenko, Širvintų kiaulininkystės komplekso direktorius Vasilijus Dorofejevas ir laikraščio „Lenino vėliava“ darbuotojas Marijonas Barbaravičius. Be jų, kaip svečiai, suvažiavime, anot Viktoro Aleknos, dar dalyvavo Sąjūdžio Širvintų iniciatyvinės grupės nariai – melioracijos statybos valdybos sandėlininkė Nijolė Balionienė, inžinierius Eugenijus Žitlinskas ir rajono poliklinikos gydytojas Helmutas Hibneris. Būtent pastarasis per Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susirinkimą širvintiškių buvo apkaltintas neva išvakarėse komunistų partijos komitete derinęs iniciatyvinės grupės narių sąrašą, kurį per susirinkimą ir bandė „prastumti“. Žmonėms sujudus, iš salės buvo siūlomos kandidatūros, tačiau galima įtarti, kad kai kurie partijai įtinkantys žmonės, jei toks sąrašas iš tiesų buvo derinamas, į iniciatyvinę grupę vis dėlto pateko. Joje buvo 22 rajono gyventojai, 7 iš jų – komunistai. Beveik pusė komunistų (4 iš 9) buvo tarp suvažiavime dalyvavusių Širvintų rajono atstovų. Suvažiavime kalbėjo ir Vladimiras Kornijenko.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite spalio 22 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top