Siūlymai – dėl pasiūlymų, klausimai – dėl paklausimų

Balsų dauguma buvo patvirtintas 2022 metų biudžetas. Opozicija dėl jo susilaikė

„Paskaičiuokim, mielieji opozicijos kurmiai, kiek kainavo keptas kalakutas gydytojams?“ „Š. k.“ fotomontažas

Trečiadienio pavakarę įvyko nuotolinis Širvintų rajono tarybos posėdis, kurį, kaip jau įprasta, buvo galima stebėti internetu. Įprasta buvo ir tai, kad šią galimybę kai kurie opozicijoje esantys Tarybos nariai ir vėl panaudojo savireklamai. Kartais tai atrodė juokinga, nes uoliai besirūpindami savo, kaip visuomenės veikėjų, įvaizdžiu, kai kurie opozicionieriai pademonstravo ne tik nekompetenciją vienu ar kitu klausimu, bet ir savo pavyzdžiu parodė, kad patys nėra šventieji. O taip norėtųsi!

Šis Tarybos posėdis buvo vienas svarbiausių per metus, kadangi jame buvo balsuojama už Širvintų rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą. Opozicija turėjo galimybę ne tik įvertinti planuojamas pajamas ir išlaidas, bet ir pasiūlyti, ką derėtų pakeisti.

Būtent tai ir pabandė padaryti, dar vasario 6 dieną pateikusi raštą Tarybai, merei ir Administracijos direktorei. Pasirašę visi 6 opozicijoje dirbantys Tarybos nariai pateikė 8 pasiūlymus.

Kas buvo pasiūlyta?

Be jau tradiciškai kasmet žodžiu išsakomų siūlymų mažinti reprezentacijai ir informacijos pateikimui planuojamas lėšas, valdančiųjų oponentai ir vėl pasibalnojo tą patį kuiną. Nors kasmet jiems paaiškinama, kad tokioms išlaidoms numatytos lėšos yra planuojamos pagal teisės aktų reikalavimus (savivaldybės privalo turėti interneto svetaines ir jas tvarkyti pagal reikalavimus, skelbti ne tik vietinėje, bet ir šalies spaudoje, interneto portaluose pranešimus apie viešuosius pirkimus, rengiamus konkursus, viešinti struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, skelbti gyventojams svarbią informaciją apie savivaldybės sprendimus ir pan.), opozicija vėl virkavo apie tą patį. Galbūt tik tam, kad, kaip pastebėjo merė, galėtų pasirodyti prieš posėdį stebinčius rinkėjus.

Kaip ir kituose posėdžiuose, taip ir šįkart buvo klausimų tik tam, kad paklausti. Kaip ir siūlyta tam, kad pasiūlyti.

Živilės Pinskuvienės vertinimu, siūlymais dėl pasiūlymų išmargintas opozicijos raštas, kuriame siūloma mažinti vienas išlaidas ir didinti kitas. Pavyzdžiui, siūloma 100 tūkst. eurų sumažinti Širvintų miesto tvarkymo darbams ir kapinių priežiūrai numatytas lėšas, o tą sumą atiduoti tiems darbams seniūnijose. Gatvių apšvietimui ir rekonstrukcijai planuojamas lėšas siūloma sumažinti nuo 350 tūkst. iki 300 tūkst. eurų, o nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimui numatytas lėšas padidinti nuo 2 tūkst. iki 20 tūkst. eurų. Tiek pat padidinti ir lėšas rajoną reprezentuojančių meno kolektyvų rėmimui.

  • Jei sakot, kad reikia skirti kitą pinigų sumą, pasakykit, kam juos ketinate panaudoti? – klausė merė rašto autorių, tačiau iš jų jokio atsakymo taip ir nesulaukė. O nesulaukusi pareiškė, kad laikai, kai rajonas skendo tamsoje, negrįžtamai praėjo ir kol ji bus merė, gatvių apšvietimo lempos tiek mieste, tiek kaime, ten, kur jos yra, tikrai degs. Ir tikrai nebus sugrįžta į tuos laikus, kai kaimuose kas penkta lempa būdavo uždegama vos porai valandų ar per šventes. Dar daugiau – įgyvendinant projektus apšvietimas bus keičiamas moderniomis, naujomis LED lempomis. Be to, būtina ne tik investuoti į modernesnį, taupesnį apšvietimą, tačiau, kai taip brangsta elektros energija, būtina suplanuoti realias išlaidas apšvietimui, kad tam skirti pinigai nepasibaigtų metams vos įpusėjus. Atrodo, jog savo įvaizdžiu rinkėjų akyse susirūpinusios A. Skeberienė ir A. Kuznecovienė nesuvokia, kad šįmet elektra kainuoja tikrai ne pigiau nei pernai.

Atlaidžiai pastebėjusi, jog 3 metus, o kai kurie ir dar ilgiau esantys Tarybos nariais, opozicijos atstovai taip iki šiol ir nesuprato svarbiausio metinio rajono dokumento – biudžeto – sandaros principų, merė rėžė „pradžiamokslį“, iš kurio buvo galima suprasti, kad opozicija visiškai nesigaudo biudžeto formavimo reikaluose ir finansavimo subtilybėse. Juk akivaizdu, kad net padidinus lėšas, kaip siūlo opozicija, jos pageidaujamų 10 tūkst. eurų vargu ar užtektų „naujų įmonių ar filialų steigimui, darbo vietų kūrimui“. Tai tikras tuščiažodžiavimo šedevras, kuriuo opozicija mėgino pagrįsti jos siūlomą biudžeto išlaidų perdalijimą. Tuo tarpu dar 2017 m. yra patvirtintas tvarkos aprašas, kuriuo verslas, įsikūręs Širvintų rajone ir steigiantis darbo vietas, gali gauti bene didžiausias Lietuvoje žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas. Tai, pasak merės, yra pati didžiausia parama ir paskata. Merė priminė ir Tarybos nario Vidmanto Mateikos verslo pavyzdį, kai jo įmonė per Širvintų rajone veikiančią vietos veiklos grupę, kurioje tarybos narys ėjo pirmininko pavaduotojo pareigas, savo asmeniniam verslui gavo beveik 50 tūkst. eurų paramą. Tada Vidmantas Mateika tarsi pasigirdamas merei atkirto, kad „reikia mokėti rašyti paraiškas“. O jo paraiška išties parašyta išmanančiai: kaip pažymima projekto „Vidmanto Mateikos verslo įkūrimas“ apibūdinime, įgyvendinus šį projektą už 50 tūkst. eurų bus sukurta 1 (!) nauja darbo vieta vadovui (!). Tikėtina – pačiam V. Mateikai. Taigi, kalbant apie naujų darbo vietų, įmonių ir jų filialų kūrimą, opozicijai derėjo tą dalyką prisiminti ir šypseną keliančia suma neapsiriboti.

Merei užsiminus apie tai, Vidmantas Mateika baisiausiai įsižeidė ir pareikalavo, jei taip galima pasakyti, – neaudituoti jo verslo. Kitaip Mateika pradės audituoti Savivaldybės vykdomus projektus. Ž. Pinskuvienė atšovė, kad opozicija nuolat skundžia įvairius vykdomus projektus ir darbus visoms įmanomoms institucijoms, tačiau, kaip pastebėjo merė, visi skundai po patikrinimų subliūkšta. Gaila tik, kad apie tai savo rinkėjų opozicija nelinkusi informuoti.

Gal nusprendęs, kad tokių akibrokštų maža, prieš tarybos posėdį rusiškai dainavęs (gal dėl to, kad vasario 23-ioji, Raudonosios armijos diena, kad Putinas žvangina ginklais Ukrainoje?), Vidmantas Mateika posėdį internetu stebintiems rinkėjams ir kitiems tarybos nariams ėmė rodyti pasidarytus plakatus su užrašais: „Laikykis reglamento. Kodėl meluojate“ (jei į merę kreipėsi vienaskaita, kam tada buvo skirta daugiskaita? Gal kitiems opozicijos nariams?), „Vėl melas“.

Žinoma, šis Mateikos sielos šauksmas buvo ne vien dėl kritikos strėlių jo ir bendražygių siūlymams. Tuo metu merė jau buvo išreiškusi nusistebėjimą, kodėl opozicija užsispyrusiai nenori matyti, kaip gyvena kaimas ir taip nekenčia kaimo žmogaus. Merės žodžiais, ne kartą akcentuodami, kad valdžia darbuojasi tik mieste, o kaimo nemato, opozicionieriai išsidavė, jog absoliučiai nesidomi, kas vyksta rajone.

Gal opozicionieriai akli, kaip tie animacinio filmo kurmiai, vis skaičiuojantys ir skaičiuojantys, kiek grūdų per metus suvalgo Coliukė?

Gerą pusvalandį Živilė Pinskuvienė Tarybos nariams vardino, kiek ir kokių pagrindinių darbų nuo 2015 metų balandžio buvo atlikta visose seniūnijose ir kaimiškosiose rajono vietovėse. Kaimuose išasfaltuota daugiau kaip 50 gatvių, 4 keliai ar jų ruožai, o kiek dar parengta kelių sutvarkymo projektų! Pakeistas ar įrengtas apšvietimas, poilsio erdvės, 11 daugiafunkcių sporto ar žaidimų aikštelių su salės baterijų apšvietimu, modernizuoti 2 gimnazijų sporto aikštynai, sutvarkyti ir rekonstruoti visuomeninės paskirties, švietimo objektai, įsteigtos darželių grupės, antžeminės atliekų konteinerių aikštelės, beveik 11 tūkst. eurų paremtos bažnyčios, pastatyti du pastatai bendruomenių veiklai, seniūnijoms nupirkti 2 automobiliai, 2 priekabos, priešgaisrinė įranga, 3 gaisriniai automobiliai, 3 traktoriai ir pagalbinė technika, įrengta socialinių būstų, praplėstos ir aptvertos kapinės. Į opozicijos kaltinimus, kad kaimo vietovių tvarkymui ir kapinių priežiūrai reikėtų atriekti 100 tūkst. eurų vertės gabalą nuo miesto, merė atkirto, jog reikia matyti visą biudžetą, o ne atskiras jo eilutes, nes seniūnijų darbams pinigai skiriami per įvairias programas. Vien per 2021 metus seniūnijoms žoliapjovėms, greideriams, priekaboms, peiliams ir kt. padargams skirta per 53 tūkst. eurų, nupirktas plaktukinis šakų žolės smulkintuvas, kuriuo naudojasi visos seniūnijos. Vien melioracijos darbų per 2021 metus rajone atlikta už daugiau kaip už 341 tūkst. eurų.

Kas skaito mūsų laikraštyje Savivaldybės viešinamą informaciją ir mūsų straipsnius apie gyvenimą rajone, puikiai žino šiuos įgyvendintus projektus. Galbūt dėl stambiausių projektų ir susidaro įspūdis, kad darbai verda mieste, tačiau į viską reikia žvelgti ne per juodus akinius. Būtų pravartu pavartyti ir vietos spaudą, kad apie gimtojo krašto gyvenimą, tiek gražų, tiek nelabai, sužinotum ne tik iš bendraminčių opusų socialiniuose tinkluose.

Pabaigai – dar vienas pastebėjimas. Baigdama biudžeto „pradžiamokslį“, merė ironiškai palinkėjo opozicijai užuot įtariai skaičiavus, ar reikia išlaidų reprezentacijai ir dovanoms, verčiau pasirodyti Savivaldybės organizuojamuose valstybės švenčių renginiuose. Tada ir gal taptų aišku, kad, pavyzdžiui, Vasario 16-osios renginyje šalusiems, bet nuostabiai koncertavusiems mūsų rajono Meno mokyklos vaikams kaip padėka įteikti kuponai apsilankyti Širvintų baseine (kurio paslaugos taip pat kainuoja) yra tik menka dalelė atlygio, kokio šie vaikai nusipelnė žvarbią dieną praleidę su visais.

Gal opozicijos nariams, kurie, pasirodo, buvo netgi įsiprašę į Savivaldybę ir porą valandų tikrino visas 2021 m. „kitų išlaidų“ sąskaitas, ir atrodo juokinga bei verta pašaipų, kad Savivaldybė Medikų dienos proga pasveikinusi rajono medikus, padovanojo kolektyvui keptą kalakutą. Tačiau jiems turbūt nė motais, kaip pavargę, kokius krūvius visus pandemijos metus medikai turėjo vežti ir kad profesinės dienos proga bent simboliškai padėkoti turbūt kiekvieno iš mūsų pareiga.

Pasak merės, parodyti dėmesį ir simboliškai padėkoti žmonėms, kurie dirba, prisideda prie rajono gerovės, socialinės atskirties mažinimo dirbdami savo tiesioginį mediko, mokytojo, ugniagesio, socialinio darbuotojo darbą, garsindami jį savo sportiniais, kultūriniais laimėjimais, pasiekimais siekiant mokslo žinių, savanoryste yra labai svarbu. Norisi padėkoti ir verslininkams, ūkininkams, kurie kuria darbo vietas, prisideda prie renginių organizavimo. Norisi padėkoti žmonėms, kurie savo darbais nusipelnė rajonui, įteikiant I. Šeiniaus premiją, Geradario nominaciją. Norisi visiems širvintiškiams rengti šventes ir gražius renginius, į kuriuos jie taip gausiai renkasi ir parodyti, kad mūsų visų kuriamame bei puoselėjamame rajone, nepaisant „aklų ir kurčių“ opozicijos narių, gyventi yra gera.

Ką gi, nepaisant aklais ir kurčiais besidedančių opozicijos narių, kurie apsimeta nematantys, kokie ir kiek darbų rajone vyksta, 2022 m. biudžetas Tarybos narių daugumos balsais buvo priimtas ir patvirtintas.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4.67 (3 įvert.)
scroll to top