Dėl Rusijos vadovybės vykdomos Ukrainos okupacijos ir būtinų veiksmų

Jau antrą savaitę Ukrainos kariai ne tik gina savo šalį nuo Rusijos okupacijos, bet ir nuo aklos diktatoriaus agresijos saugo visą Vakarų demokratinį pasaulį. Esame dėkingi Ukrainos žmonėms už jų didvyrišką kovą, atsidavimo savo šaliai ir jos laisvei pavyzdį. Savo širdyse visuomet esame su jais.

Lietuvos regionų partijos Taryba, įvertinusi susiklosčiusią situaciją, pažymi, kad:

-pagalba Ukrainai šiuo metu yra prioritetinis klausimas:
šiai šaliai turi būti užtikrinta ne tik politinė bei humanitarinė pagalba, teisinė parama kreipiantis į teismą Hagoje, bet ir aprūpinimas modernia vakarietiška ginkluote;

-nacionalinis saugumas, civilinės saugos infrastruktūros gerinimas, energetinės nepriklausomybės stiprinimas, socialinio saugumo ir gerovės užtikrinimas, o ne visuomenę skaldantys liberalios darbotvarkės klausimai, turi būti esminiai LR Seimo pavasario sesijos klausimai.

Lietuva dar LR Seimo pavasario sesijos metu turi atnaujinti nacionalinę saugumo strategiją, užtikrindama didesnį žmonių bei civilinės saugos infrastruktūros pasirengimą karo grėsmėms, o taip pat stiprinti energetinę šalies nepriklausomybę, lengvinti sąlygas atsinaujinančių energetikos resursų naudojimui. Prasidėjus Rusijos vadovybės agresijai prieš Ukrainą, žiniasklaidos antraštėse nublanko, bet iš kasdienio gyvenimo neišnyko mūsų valstybės vidaus skauduliai: socialinė atskirtis, nevaldomas infliacijos kilimas bei jį stiprinantis skurdo lygio augimas. Tad infliacijos pasekmių sumažinimas, net ir karo akivaizdoje, išlieka ypač svarbus uždavinys, nuo kurio priklausys tai, ar Lietuvos žmonės jausis socialiai saugūs savo valstybėje.

Tuo pačiu kreipiamės į mūsų partijos bičiulius ir rėmėjus: padėti Ukrainai bei savo šalies saugumui galime kiekvienas: atverdami namų svetingumą karo Ukrainoje pabėgėliams, aukodami labdarai, dalyvaudami šaulių sąjungos veikloje ar šimtais kitų būdų.

Matydami herojišką ukrainiečių narsą, net anksčiau abejojantys turėjo įsitikinti, kad valstybės nacionalinio saugumo esminis pagrindas yra Tautos Vienybė. Siūlome partijoms ir politinėms organizacijoms atsakant į šio neprognozuojamo agresoriaus pastovius grasinimus pasirašyti VIENYBĖS ir BESĄLYGIŠKO TĖVYNĖS GYNIMO DEKLARACIJĄ.

Nelikime abejingi!

LRP pirmininkas JONAS PINSKUS

Sending
Skaitytojų įvertinimas
3 (2 įvert.)
scroll to top