Paminėtas atstatytos Kiauklių bažnyčios 15 metų jubiliejus

Paminėtas atstatytos Kiauklių bažnyčios 15 metų jubiliejus
Spalio 18 dieną į šventiškai papuoštą Kiauklių bažnyčią suvažiavo daugybė tikinčiųjų iš aplinkinių Rubikonių, Naidų, Pažusių, Kriaunų, Bajorų, Kiaukliškio, Beivydžių, Limonių, Sudokių ir kitų parapijos kaimų bei svečių iš Širvintų, Vilniaus, Daugų, Žaslių. Tądien švęstas 2000 metais atstatytos ir pašventintos Kiauklių bažnyčios 15-os metų jubiliejus, prisiminti Kiauklių bažnyčios statytojai, rėmėjai ir geradariai.
Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Jas aukojo buvęs Kiauklių parapijos, dabar Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis ir naujosios Kiauklių bažnyčios statytojas, dabar Daugų parapijos kunigas monsinjoras Juozapas Dabravolskas, iškilmingose Mišiose dalyvavo Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis, giedojo Kiauklių bažnyčios ir Širvintų kultūros centro choristai.
Šv. Mišias aukojęs ir prasmingą pamokslą pasakęs Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis akcentavo tikėjimo svarbą, priminė Kiauklių bažnyčios atstatymo istoriją. „Kiauklių bažnyčia iškilo visų parapijiečių dėka“, – sakė ganytojas. Jis Šv. Mišiose dalyvavusiems parapijiečiams linkėjo branginti maldą, ieškoti ir surasti Dievo malonės šaltinių, kvietė melstis už Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninką, Kiauklių bažnyčios atstatymo iniciatorių kunigą Juozapą Andrikonį,  už Kiauklių bažnyčios rėmėją, prelatą, kunigą, žurnalistą, „Tėviškės žiburių“ redaktorių, publicistą, rašytoją, pedagogą, teologijos mokslų daktarą Praną Gaidą-Gaidamavičių ir visus parapijos žmones.
Po Šv. Mišių parapijiečių iniciatyva buvo priminta Kiauklių parapijos istorija, vaikai įteikė garbingiems svečiams dvasininkams ant lininių rankšluosčių padėtus juodos duonos kepalus, buvo padėkota Kiauklių bažnyčios atstatytojui, dabar Daugų parapijos kunigui monsinjorui Juozapui Dabravolskui, buvusiam parapijos ganytojui Algiui Ananiui, dabartiniam klebonui Antanui Jasioniui.
Po iškilmių bažnyčioje šventoriuje susirinko apie pusantro šimto žmonių: tikintieji aplankė bažnyčios šventoriuje palaidoto Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninko, Kiauklių bažnyčios kunigo Juozapo Andrikonio kapą, pagerbė ganytojo atminimą, prisiminė kitus krašto šviesuolius. Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis asmeniškai dėkojo atvykusiems svečiams kunigams, Kiauklių parapijos tikintiesiems, visiems bažnyčios rėmėjams, jubiliejaus iniciatoriams ir organizatoriams.
15 metų jubiliejui įprasminti pasodintas ąžuoliukas kitapus bažnyčios esančioje aikštėje. Ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis. Parapijiečiai, sustoję prie liauno medelio, sugiedojo „Tautišką giesmę“. Parapijai ir tikintiesiems atstatytos bažnyčios jubiliejus yra nauja pradžia, tai kartu ir proga sugrįžti prie tikėjimo šaknų. Iš Pažusių kaimo kilusios seserys Veronika ir Zofija po iškilmių sakė, jog surengta jubiliejaus šventė parodo parapijos narių susitelkimą kilniems ir prasmingiems darbams.
Po svetimus kraštus išsiblaškę ir seniai nesimatę  parapijiečiai  skirstytis neskubėjo, bendravo su svečiais kunigais, dalijosi jubiliejaus įspūdžiais.
Romas Zibalas
1. Šv. Mišias aukojo buvęs Kiauklių parapijos, dabar Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis ir Kiauklių bažnyčios statytojas, dabar Daugų parapijos kunigas monsinjoras Juozapas Dabravolskas.
2. Kiauklių bažnyčioje.
3. Nešamos dovanos garbingiems svečiams.
4.  Vaikai įteikė garbingiems svečiams dvasininkams ant lininių rankšluosčių padėtus juodos duonos kepalus.
5. Atminimo žvakutės padėtos ant bažnyčios šventoriuje palaidoto Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninko, Kiauklių bažnyčios kunigo Juozapo Andrikonio kapo.
6. Bažnyčios šventoriuje.
7. Kiauklių parapijos tikintieji.
8. Meldžiamasi prie kunigo Juozapo Andrikonio kapo.
9. Parapijiečiai skirstytis neskubėjo.
10. 15 metų jubiliejui įprasminti ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis.
11. Ąžuoliuko sodinimo ceremonija.
12. Prie pasodinto ąžuoliuko sugiedota „Tautiška giesmė“.
13. Iš Pažusių kaimo kilusios seserys Veronika Masiukienė  (dešinėje) ir Zofija Usavičienė sakėsi esančios patenkintos iškilmėmis.
15. Aikštėje prie bažnyčios.
15 metų jubiliejui įprasminti ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis.

15 metų jubiliejui įprasminti ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis.

Spalio 18 dieną į šventiškai papuoštą Kiauklių bažnyčią suvažiavo daugybė tikinčiųjų iš aplinkinių Rubikonių, Naidų, Pažusių, Kriaunų, Bajorų, Kiaukliškio, Beivydžių, Limonių, Sudokių ir kitų parapijos kaimų bei svečių iš Širvintų, Vilniaus, Daugų, Žaslių. Tądien švęstas 2000 metais atstatytos ir pašventintos Kiauklių bažnyčios 15-os metų jubiliejus, prisiminti Kiauklių bažnyčios statytojai, rėmėjai ir geradariai.

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Jas aukojo buvęs Kiauklių parapijos, dabar Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis ir naujosios Kiauklių bažnyčios statytojas, dabar Daugų parapijos kunigas monsinjoras Juozapas Dabravolskas, iškilmingose Mišiose dalyvavo Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis, giedojo Kiauklių bažnyčios ir Širvintų kultūros centro choristai.

Šv. Mišias aukojęs ir prasmingą pamokslą pasakęs Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis akcentavo tikėjimo svarbą, priminė Kiauklių bažnyčios atstatymo istoriją. „Kiauklių bažnyčia iškilo visų parapijiečių dėka“, – sakė ganytojas. Jis Šv. Mišiose dalyvavusiems parapijiečiams linkėjo branginti maldą, ieškoti ir surasti Dievo malonės šaltinių, kvietė melstis už Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninką, Kiauklių bažnyčios atstatymo iniciatorių kunigą Juozapą Andrikonį,  už Kiauklių bažnyčios rėmėją, prelatą, kunigą, žurnalistą, „Tėviškės žiburių“ redaktorių, publicistą, rašytoją, pedagogą, teologijos mokslų daktarą Praną Gaidą-Gaidamavičių ir visus parapijos žmones.

[nggallery id=400]

Po Šv. Mišių parapijiečių iniciatyva buvo priminta Kiauklių parapijos istorija, vaikai įteikė garbingiems svečiams dvasininkams ant lininių rankšluosčių padėtus juodos duonos kepalus, buvo padėkota Kiauklių bažnyčios atstatytojui, dabar Daugų parapijos kunigui monsinjorui Juozapui Dabravolskui, buvusiam parapijos ganytojui Algiui Ananiui, dabartiniam klebonui Antanui Jasioniui.

Po iškilmių bažnyčioje šventoriuje susirinko apie pusantro šimto žmonių: tikintieji aplankė bažnyčios šventoriuje palaidoto Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninko, Kiauklių bažnyčios kunigo Juozapo Andrikonio kapą, pagerbė ganytojo atminimą, prisiminė kitus krašto šviesuolius. Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis asmeniškai dėkojo atvykusiems svečiams kunigams, Kiauklių parapijos tikintiesiems, visiems bažnyčios rėmėjams, jubiliejaus iniciatoriams ir organizatoriams.

15 metų jubiliejui įprasminti pasodintas ąžuoliukas kitapus bažnyčios esančioje aikštėje. Ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis. Parapijiečiai, sustoję prie liauno medelio, sugiedojo „Tautišką giesmę“. Parapijai ir tikintiesiems atstatytos bažnyčios jubiliejus yra nauja pradžia, tai kartu ir proga sugrįžti prie tikėjimo šaknų. Iš Pažusių kaimo kilusios seserys Veronika ir Zofija po iškilmių sakė, jog surengta jubiliejaus šventė parodo parapijos narių susitelkimą kilniems ir prasmingiems darbams.

Po svetimus kraštus išsiblaškę ir seniai nesimatę  parapijiečiai  skirstytis neskubėjo, bendravo su svečiais kunigais, dalijosi jubiliejaus įspūdžiais.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

9 Atsakymai į “Paminėtas atstatytos Kiauklių bažnyčios 15 metų jubiliejus”

 1. KK parašė:

  Ačiū Danutei.

 2. Anonimas parašė:

  O kas cia ka dergia? Visi zinom, kiek Danute Kiaukliams jegu atiduoda ir viskuo rupinasi.

 3. to na parašė:

  O niekas ir nemeluoja, gal Jūsų žinios ne tos. Dirba žmonės tie kurie valandas atidirbinėja, ir nereikia čia melagiais vadinti. Bukim sąžiningi. Vienus liaupsinam , kitus dergiam. Negražu.

 4. na parašė:

  Ir pati Danute dirba kartu. Nereikia meluoti. Ji valandu neatidirbineja, bet visada tvarko ir prižiūri.

 5. Dėkokit parašė:

  ne vien Danutei, vadovauti visi gali, dėkokit ir žmonėms kurie atidirbinėja už gautas pašalpas, tai jų didžiausias indelis, kad tvarkingos kapinės.

 6. taip parašė:

  Pritariu parapijieciui. Tik tokio zmogaus kaip Danute deka visada matome tvarkingas kapines.

 7. parapijietis parašė:

  Labai aciu poniai Danutei uz dideli indeli rengiant sia grazia svente. Dievo palaimos jums

 8. parapijiete parašė:

  Baznycia atstatyta parapijieciu deka ir a.a. Prano Gaidamaviciaus paaukotomis lesomis.

 9. ona parašė:

  atstate ir finansavo klebonas prie ko cia sinjoras???

Comments are closed.

scroll to top
+