Mokyklose bus naujovių

Naujuosius mokslo metus pasitinkant
Mokyklose bus naujovių
Antradienį Rugsėjo 1-osios skambutis sukvies mokinius ir mokytojus į klases, vėl prasidės kasmetis nelengvas, bet mielas darbymetis. Naujųjų 2015-2016 mokslo metų išvakarėse – pokalbis su Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminiene.
– Kiek mokinių Širvintų rajono mokyklose pasitinka Rugsėjo pirmąją? Kuri mokykla didžiausia? Kokiose nebus nė 100 moksleivių?
– Tikslų mokinių skaičių Švietimo ir sporto skyrius žinos rugsėjo 1 dieną, kai mokyklos pateiks informaciją apie atvykusius ir išvykusius vaikus. Daugiausia mokinių mokysis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje ir Širvintų pradinėje mokykloje, kiek mažiau „Atžalyno“ progimnazijoje. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje ir Gelvonų vidurinėje mokykloje turėtų mokytis po daugiau nei 200 mokinių. Pagrindinėse mokyklose mokinių skaičius nesiekia nė 100. Į mokyklas ateina vis mažiau mokinių. Tai mūsų nedžiugina. Mažėja mokytojų darbo krūviai ir darbo vietų skaičius. Daugėja pedagogų, kurių krūvis per savaitę bus po 10-15 valandų.
– Mokinių skaičiaus mažėjimas verčia daryti pokyčius mokyklose. Turbūt teks peržiūrėti mokyklų tinklo pertvarkos planą. Kokie pokyčiai bus Širvintų rajone? Kurios mokyklos Rugsėjo 1-ąją neatvers durų ir nepasitiks klegančių vaikų?
– Didelių pokyčių neplanuojame. Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame centre pradės veikti ikimokyklinio ugdymo grupė, mokiniai galės sportuoti sporto salėje. Bartkuškio bendruomenė turės galimybę suaktyvinti savo veiklą, naudotis mokyklos-daugiafunkcio centro patalpomis. Jau kelerius metus iš eilės Barskūnų pagrindinės mokyklos Medžiukų pradinio ugdymo skyriuje mokosi 5 mokiniai. 2015 metų rugsėjo 1 dieną Medžiukuose mokytųsi 1 pirmokas, 1 antrokas ir 3 ketvirtokai. Planuojame šių mokinių ugdymą tęsti Barskūnų pagrindinėje mokykloje. Medžiukų skyriaus mokiniams bus didesnės galimybės išmokti bendrauti su bendraamžiais, įgyti socialinių įgūdžių, pasiekti geresnių rezultatų, nes iki šiol anglų kalbos pamokos vykdavo sudvigubintos vieną kartą per savaitę Barskūnų pagrindinėje mokykloje. Medžiukų skyriaus būsimam pirmokui nesikeistų mokykla, nes priešmokyklinio ugdymo grupę jis lankė Barskūnų pagrindinėje mokykloje. Barskūnuose atsirastų galimybė mokiniams pradinį ugdymą rinktis valstybine kalba, gal atsirastų ir daugiau norinčių nuo pirmos klasės mokytis lietuvių kalba, kadangi 12-toje klasėje lietuvių kalbos egzamino reikalavimai visiems mokiniams vienodi.
– Didėja poreikis vaikus ugdyti dar ikimokykliniame amžiuje. Ar visiems rajono mažyliams bus pakankamai vietų lopšeliuose-darželiuose?
– Mokyklose mokinių skaičius mažėja, miesto ikimokyklinėse įstaigose didėja. Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos 20 vaikų į darželius nepatenka. Bus peržiūrėta priėmimo tvarka, ieškoma būdų, kaip spręsti šią problemą.
– Jau 4 metus galioja nauja mokyklų vadovų skyrimo tvarka. Gal galėtumėte pasakyti, kokios mokyklos vis dar neturi vadovų ir prie mokyklų vairo stovės laikinai direktorių pareigas einantys pedagogai?
– Kol kas vadovų neturi Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras, Barskūnų ir Zibalų pagrindinės mokyklos. Šių metų balandžio 28 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-399 buvo pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų aprašas, kuris įsigaliojo nuo birželio 29 dienos. Pretendentas, siekiantis užimti vaikų darželio, bendrojo ugdymo mokyklos vadovo pareigas, turi pasitikrinti kompetencijas Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje pagal visiems kandidatams sukurtą vienodą metodiką, tai būtų pirmasis konkurso etapas. Jei pretendentas įveikia pirmą etapą, tai gali dalyvauti antrame etape. Antras etapas yra vykdomas Savivaldybėje. Prieš antrą etapą būsimas pretendentas turi pristatyti savo viziją mokykloje, kurios direktoriumi nori tapti. Vasarą, kai visi pedagogai atostogauja, būsimam pretendentui nėra galimybės prisistatyti mokyklos bendruomenei. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro konkursas įvyks rugsėjo 14 dieną. Barskūnų pagrindinės mokyklos skelbtas konkursas neįvyko, nes kandidatas Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje neperėjo pirmo etapo patikros ir negalėjo dalyvauti antrame etape. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybė tapo laisva prieš pat rugsėjį. Kartais nutinka taip, kad reikia susitaikyti su dalykais, su kuriais visai nesinorėtų susitaikyti, tenka atsisveikinti su žmonėmis, su kuriais visai nesinorėtų atsisveikinti…
– Kokių pasikeitimų bus Širvintų rajono mokyklose? Kur dirbs jauni specialistai? Kokių specialistų vis dar trūksta mokyklose?
– Ypatingų pasikeitimų nėra. Mažėja mokinių ir klasių komplektų skaičius, mažėja mokytojų darbo krūvis. Jauniems specialistams darbo nėra, o pedagoginio darbo ieško ne tik jauni specialistai. Tačiau nuo 2015 metų spalio 1 dienos bus naujovių. Tai gera žinia tėveliams, vaikams ir kūrybingiems mokytojams, amatininkams, kultūros dabuotojams, visiems, kurie gali ir geba dirbti su mokiniais. Siekdami neformaliojo vaikų švietimo programų kokybės, įvairovės ir prieinamumo didinant įvairia veikla po pamokų užsiimančių vaikų skaičių 2015 metų IV ketvirtį sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Iš valstybės biudžeto neformaliojo švietimo krepšeliui nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. skiriama 3 mln. 240 tūkst. eurų. Jau parengtas Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo projektas. Iki rugsėjo 5 dienos bus paskelbtas kvietimas Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams teikti parengtas Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas, o ne vėliau kaip iki rugsėjo 22 d. bus organizuotas programų kokybės vertinimas ir atrinktos programos bus paskelbtos Savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis.
– Ko palinkėtumėte rajono mokytojams ir mokiniams artėjančios Rugsėjo 1-osios proga?
– Palinkėčiau kuo geriausios kloties, stiprybės, kūrybingumo, gražių ir prasmingų darbų, produktyvaus mokymosi, noro tobulėti ir su jaunąja karta visada judėti į priekį. Norėtųsi, kad nepralėktumėme pro šalį greituoju traukiniu nepamatę, kad šalia kolega, draugas, mokinys…
– Ačiū už pokalbį.
Romas Zibalas
1. Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė: „Mokyklose mokinių skaičius mažėja, miesto ikimokyklinėse įstaigose didėja.“
2. Antradienį gerokai per vasarą ūgtelėjusius mokinius Rugsėjo 1-osios skambutis pakvies į klases.
Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė: „Mokyklose mokinių skaičius mažėja, miesto ikimokyklinėse įstaigose didėja.“

Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė: „Mokyklose mokinių skaičius mažėja, miesto ikimokyklinėse įstaigose didėja.“

Antradienį Rugsėjo 1-osios skambutis sukvies mokinius ir mokytojus į klases, vėl prasidės kasmetis nelengvas, bet mielas darbymetis. Naujųjų 2015-2016 mokslo metų išvakarėse – pokalbis su Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminiene.

– Kiek mokinių Širvintų rajono mokyklose pasitinka Rugsėjo pirmąją? Kuri mokykla didžiausia? Kokiose nebus nė 100 moksleivių?

– Tikslų mokinių skaičių Švietimo ir sporto skyrius žinos rugsėjo 1 dieną, kai mokyklos pateiks informaciją apie atvykusius ir išvykusius vaikus. Daugiausia mokinių mokysis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje ir Širvintų pradinėje mokykloje, kiek mažiau „Atžalyno“ progimnazijoje. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje ir Gelvonų vidurinėje mokykloje turėtų mokytis po daugiau nei 200 mokinių. Pagrindinėse mokyklose mokinių skaičius nesiekia nė 100. Į mokyklas ateina vis mažiau mokinių. Tai mūsų nedžiugina. Mažėja mokytojų darbo krūviai ir darbo vietų skaičius. Daugėja pedagogų, kurių krūvis per savaitę bus po 10-15 valandų.

– Mokinių skaičiaus mažėjimas verčia daryti pokyčius mokyklose. Turbūt teks peržiūrėti mokyklų tinklo pertvarkos planą. Kokie pokyčiai bus Širvintų rajone? Kurios mokyklos Rugsėjo 1-ąją neatvers durų ir nepasitiks klegančių vaikų?

– Didelių pokyčių neplanuojame. Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame centre pradės veikti ikimokyklinio ugdymo grupė, mokiniai galės sportuoti sporto salėje. Bartkuškio bendruomenė turės galimybę suaktyvinti savo veiklą, naudotis mokyklos-daugiafunkcio centro patalpomis. Jau kelerius metus iš eilės Barskūnų pagrindinės mokyklos Medžiukų pradinio ugdymo skyriuje mokosi 5 mokiniai. 2015 metų rugsėjo 1 dieną Medžiukuose mokytųsi 1 pirmokas, 1 antrokas ir 3 ketvirtokai. Planuojame šių mokinių ugdymą tęsti Barskūnų pagrindinėje mokykloje. Medžiukų skyriaus mokiniams bus didesnės galimybės išmokti bendrauti su bendraamžiais, įgyti socialinių įgūdžių, pasiekti geresnių rezultatų, nes iki šiol anglų kalbos pamokos vykdavo sudvigubintos vieną kartą per savaitę Barskūnų pagrindinėje mokykloje. Medžiukų skyriaus būsimam pirmokui nesikeistų mokykla, nes priešmokyklinio ugdymo grupę jis lankė Barskūnų pagrindinėje mokykloje. Barskūnuose atsirastų galimybė mokiniams pradinį ugdymą rinktis valstybine kalba, gal atsirastų ir daugiau norinčių nuo pirmos klasės mokytis lietuvių kalba, kadangi 12-toje klasėje lietuvių kalbos egzamino reikalavimai visiems mokiniams vienodi.

– Didėja poreikis vaikus ugdyti dar ikimokykliniame amžiuje. Ar visiems rajono mažyliams bus pakankamai vietų lopšeliuose-darželiuose?

– Mokyklose mokinių skaičius mažėja, miesto ikimokyklinėse įstaigose didėja. Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos 20 vaikų į darželius nepatenka. Bus peržiūrėta priėmimo tvarka, ieškoma būdų, kaip spręsti šią problemą.

– Jau 4 metus galioja nauja mokyklų vadovų skyrimo tvarka. Gal galėtumėte pasakyti, kokios mokyklos vis dar neturi vadovų ir prie mokyklų vairo stovės laikinai direktorių pareigas einantys pedagogai?

– Kol kas vadovų neturi Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras, Barskūnų ir Zibalų pagrindinės mokyklos. Šių metų balandžio 28 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-399 buvo pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų aprašas, kuris įsigaliojo nuo birželio 29 dienos. Pretendentas, siekiantis užimti vaikų darželio, bendrojo ugdymo mokyklos vadovo pareigas, turi pasitikrinti kompetencijas Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje pagal visiems kandidatams sukurtą vienodą metodiką, tai būtų pirmasis konkurso etapas. Jei pretendentas įveikia pirmą etapą, tai gali dalyvauti antrame etape. Antras etapas yra vykdomas Savivaldybėje. Prieš antrą etapą būsimas pretendentas turi pristatyti savo viziją mokykloje, kurios direktoriumi nori tapti. Vasarą, kai visi pedagogai atostogauja, būsimam pretendentui nėra galimybės prisistatyti mokyklos bendruomenei. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro konkursas įvyks rugsėjo 14 dieną. Barskūnų pagrindinės mokyklos skelbtas konkursas neįvyko, nes kandidatas Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje neperėjo pirmo etapo patikros ir negalėjo dalyvauti antrame etape. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybė tapo laisva prieš pat rugsėjį. Kartais nutinka taip, kad reikia susitaikyti su dalykais, su kuriais visai nesinorėtų susitaikyti, tenka atsisveikinti su žmonėmis, su kuriais visai nesinorėtų atsisveikinti…

– Kokių pasikeitimų bus Širvintų rajono mokyklose? Kur dirbs jauni specialistai? Kokių specialistų vis dar trūksta mokyklose?

– Ypatingų pasikeitimų nėra. Mažėja mokinių ir klasių komplektų skaičius, mažėja mokytojų darbo krūvis. Jauniems specialistams darbo nėra, o pedagoginio darbo ieško ne tik jauni specialistai. Tačiau nuo 2015 metų spalio 1 dienos bus naujovių. Tai gera žinia tėveliams, vaikams ir kūrybingiems mokytojams, amatininkams, kultūros dabuotojams, visiems, kurie gali ir geba dirbti su mokiniais. Siekdami neformaliojo vaikų švietimo programų kokybės, įvairovės ir prieinamumo didinant įvairia veikla po pamokų užsiimančių vaikų skaičių 2015 metų IV ketvirtį sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Iš valstybės biudžeto neformaliojo švietimo krepšeliui nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. skiriama 3 mln. 240 tūkst. eurų. Jau parengtas Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo projektas. Iki rugsėjo 5 dienos bus paskelbtas kvietimas Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams teikti parengtas Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas, o ne vėliau kaip iki rugsėjo 22 d. bus organizuotas programų kokybės vertinimas ir atrinktos programos bus paskelbtos Savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis.

– Ko palinkėtumėte rajono mokytojams ir mokiniams artėjančios Rugsėjo 1-osios proga?

– Palinkėčiau kuo geriausios kloties, stiprybės, kūrybingumo, gražių ir prasmingų darbų, produktyvaus mokymosi, noro tobulėti ir su jaunąja karta visada judėti į priekį. Norėtųsi, kad nepralėktumėme pro šalį greituoju traukiniu nepamatę, kad šalia kolega, draugas, mokinys…

– Ačiū už pokalbį.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

12 Atsakymų į “Mokyklose bus naujovių”

 1. qqqq parašė:

  Kaimuose visas mokyklas iki 50 vaikų reikia uždaryti.
  Be raudų. Kaip kad buvo uždarytos Šešuolėlių II, Viesų, Vindeikių aštuonmetės mokyklos.

 2. to yyyyyyy parašė:

  Kalta sena valdžia , taip nėra tvarkos .

 3. yyyyyyy parašė:

  Turi būti amžiaus cenzas. Tarkim max nuo 65 visi išeina pensijon. Jeigu nori dirbti, negauna pensijos. Dabar kai kurios prarado laiko nuovoką. Tas pats ir direktorėms.

 4. Buvusi mokytoja. parašė:

  As turiu iseitį visgi mūsų rajone ira dar pensininkų – pedagogų,laikas jiems į užtarnautą poilsį, lai pakeicia kurie turi mazi pamokų. Ar ne taip kolegos.

 5. Sunku pasakyti. parašė:

  tAIGI bASKŪNUOSE ir mokina

 6. kodėl parašė:

  Kernavėj tai leidžia kelis vaikus mokytis, o Barsktūnuose ne

 7. to aha parašė:

  Kas 1990 m. klausė Čiobiškio agronomų, zootechnikų, fermų vedėjų, traktoristų, kaip gyventi???????????

 8. Vygis parašė:

  Kokia vedėjos nuomonė dėl Meno mokyklos pertvarkos, prijungimo prie Švietimo centro?

 9. aha parašė:

  Čiobiškio pagrindinėje mokykloje mokytojai specialistai turi po 6 – 7 svaitines pamokas. Kaip gyventi.

 10. ruduo parašė:

  kodėl nekalbama apie senos valdžios padarytą žalą. Ar jos nebuvo?

 11. valio parašė:

  Dėl Barskūnų labai gerai sugalvota.

 12. dfgh parašė:

  Pas vedėja labai faina kėde .

Comments are closed.

scroll to top
+