Matematikų konkursas mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Spalio 21 d. mūsų gimnazijoje vyko jau ketvirtasis komandinis konkursas mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti. Į konkursą atvyko mokinių komandos iš Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, Molėtų gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos. Mūsų gimnazijos I-II klasių komandą sudarė Mantautas Bilotas iš IIc, Lukas Vyšniauskas iš IIc, Deimantė Stankevičiūtė iš IIa, Lukrecija Parnarauskaitė iš Ib ir Edgaras Dvilevičius iš Ib, o III-IV klasių komandą – Arnoldas Čiplys iš IVc, Auksė Ramaškevičiūtė iš IVc, Lukas Cikanavičius iš IIIb, Eimantas Ivanauskas iš IIIb ir Norbertas Eigelis iš IIIb.

Konkurso atidarymas tradiciškai vyko aktų salėje. Lietuvių kalbos mokytoja Edita Rutkauskienė kartu su mokiniais Aukse Ramaškevičiūte, Luku Vyšniausku, Deimante Stankevičiūte ir Norvile Iljeityte parengė sveikinimą – literatūrinę koncertinę kompoziciją. Tylos minute pagerbėme į amžinybę išėjusio gimnazijos bičiulio, konkurso rėmėjo doc. dr. Juozo Šinkūno atminimą.

Sveikinimo žodį tarė ir sėkmės konkurse palinkėjo gimnazijos direktorė Audronė Buzienė. Buvo pristatyti svečiai – doc. dr. Edmundas Mazėtis ir doc. dr. Antanas Apynis. Po to žodis buvo suteiktas konkurso vertinimo komisijos pirmininkui doc. dr. Antanui Apyniui. Taręs sveikinimo žodį, komisijos pirmininkas išdalijo komandoms užduotis, mokiniai, lydimi mokytojų, išskubėjo spręsti užduočių, o mokinių komandas atlydėję matematikos mokytojai rinkosi į seminarą „Divergentinio mąstymo ugdymas matematikos pamokose“.

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Pirmoje seminaro dalyje Vilniaus universiteto dėstytojas doc. dr Edmundas Mazėtis skaitė pranešimą tema „Apskritimų radikaliosios ašys“, doc. dr. Antanas Apynis pristatė Matematikos konkursų uždavinius. Seminare buvo gilinamasi į matematikai gabių vaikų mąstymo sklandumo, lankstumo, originalumo ugdymą. Pranešėjai pasidalijo savo idėjomis, kaip parengti ir pateikti didaktinę medžiagą, kur rasti tinkamos literatūros, kaip ją pritaikyti, kad būtų ugdomas mokinių kūrybiškumas. Antra seminaro dalis buvo skirta praktiniam darbui – vertinimui. Vertinimo komisiją sudarė vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Antanas Apynis, vertintojai mokytojai Elvyra Dirmaitė iš Molėtų gimnazijos, Jūratė Vanagienė iš Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, Algirdas Keras iš Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, Adelė Celiešiūtė iš Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, buvusi „Atžalyno“ progimnazijos mokytoja Palmira Puzinaitė, Rūta Švelnikienė, Audronė Balčiūnaitė, Danutė Vilkienė, Nijolė Lubienė, Vanda Kalesnikienė iš Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos. Vertinimo komisijos pirmininkas doc. Dr. Antanas Apynis pristatė vertinimo instrukciją ir kriterijus.

Džiugu, kad seminare dalyvavo ir mūsų rajono matematikos mokytojos Lina Jakštienė iš Gelvonų vidurinės mokyklos ir Laima Maslinskienė iš Zibalų pagrindinės mokyklos.

Seminaro pabaigoje Švietimo centro metodininkė Vaiva Redeckienė apibendrino seminarą, pasidžiaugė seminaro prasmingumu, dalyvių gražiu bendravimu ir bendradarbiavimu dalijantis darbo patirtimi.

Kol mokytojai vertino komandų išspręstas užduotis, mokiniai klausėsi doc. dr. Edmundo Mazėčio paskaitos „Kūrybiškumas sprendžiant geometrijos uždavinius“. Po paskaitos dėstytojas papasakojo apie matematikos ir informatikos krypties studijų programas Vilniaus universitete. Doc. dr. Antanas Apynis pristatė mokiniams konkurso uždavinių sprendimų analizę.

Konkursas baigėsi rezultatų skelbimu ir dalyvių apdovanojimu. Konkurso uždaryme dalyvavo svečiai – mokytojo Antano Kuliešiaus sūnus Vytautas Kuliešius, gimnazijos tarybos pirmininkas Jonas Jočys ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Pugačiauskaitė.

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Konkurso akimirka

Vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Antanas Apynis paskelbė konkurso rezultatus: pirmąją vietą Širvintų krašto ketvirtajame jaunųjų matematikų komandiniame konkurse laimėjo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos I-II klasių komanda, antrąją vietą – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos komanda, trečiąją vietą – Anykščių Jono Biliūno gimnazijos komanda. Nugalėtojų komanda buvo apdovanota mokytojo Antano Kuliešiaus vardo mažąja taure, kurią įteikė mokytojo sūnus Vytautas Kuliešius, Širvintų savivaldybės diplomu bei savivaldybės ir gimnazijos dovanėlėmis. II ir III vietos laimėtojai taip pat apdovanoti Širvintų savivaldybės diplomais bei savivaldybės ir gimnazijos dovanėlėmis, kurias įteikė gimnazijos tarybos pirmininkas Jonas Jočys ir gimnazijos direktorė.

Mokytojo Antano Kuliešiaus vardo didžiąją taurę Širvintų krašto ketvirtajame jaunųjų matematikų komandiniame konkurse laimėjo Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos III-IV klasių komanda. Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės sveikinimą perdavė ir apdovanojimą bei diplomą įteikė Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Pugačiauskaitė. Antrąją vietą III-IV klasių grupėje laimėjo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos komanda, o trečiąją vietą – Molėtų gimnazijos komanda. II ir III vietos laimėtojai apdovanoti Širvintų savivaldybės diplomais bei Savivaldybės ir gimnazijos dovanėlėmis, kurias įteikė Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Pugačiauskaitė ir gimnazijos direktorė. Mokinius konkursui ruošę matematikos mokytojai buvo apdovanoti gimnazijos padėkos raštais. Kiti konkurso dalyviai buvo apdovanoti gimnazijos padėkos raštais bei Savivaldybės ir gimnazijos dovanėlėmis, kurias įteikė gimnazijos direktorė.

Konkursas baigėsi, visi išsiskirstė, nuotaika puiki ir dar didesnis ryžtas kitais metais dalyvauti konkurse ir gerai jame pasirodyti.

Dėkojame visiems konkurso rėmėjams ir gimnazijos mokytojams, padėjusiems organizuoti ir vykdyti šį konkursą.

Rūta Švelnikienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Nuotraukų autorės – M. Vaičelytė, S. Vaškūnienė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "Matematikų konkursas mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti"

  1. taip parašė:

    Labai gera mokytoja yra Danutė Vilkienė.

Comments are closed.

scroll to top
+