Visur sparčiu žingsniu ir su geranoriška šypsena

Per daugelį metų iš buvusios ilgametės Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorės Helenos Vaicekauskienės mokytasi bendravimo meistriškumo, nuoširdumo, energijos ir paprastumo.

Per daugelį metų iš buvusios ilgametės Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorės Helenos Vaicekauskienės mokytasi bendravimo meistriškumo, nuoširdumo, energijos ir paprastumo.

Išmintis byloja, kad tapti sėkmės žmogumi nebūtina. Geriau tapti vertu pagarbos. O pagarbos visada nusipelno tas žmogus, kuris eina nepramintu gyvenimo taku ir palieka savo pėdsaką. Ryškiausias pėdsakas Širvintų „Atžalyno“ mokyklos istorijoje yra įspaustas buvusios ilgametės mokyklos direktorės Helenos Vaicekauskienės.

„Direktorė, mūsų direktorė“, – taip Heleną Vaicekauskienę vadina ir tie, kuriems dar nė trisdešimties nėra, ir tie, kuriems plaukai sidabru nusidažę. Ir nesvarbu, kokias pareigas „Atžalyne“ žmogus užima. Visada jis pasitinkamas ir išlydimas su šypsena. Ir taip nuo mokyklos atidarymo 1985-aisiais. Ir dabar direktorė nepamiršta „Atžalyno“, kaskart užbėga, pašnekina buvusius kolegas, drauge dalyvauja progimnazijos renginiuose, vyksta į keliones. Gruodžio 6-ąją garbingą jubiliejų švenčiančiai jubiliatei jaunatviško žvalumo ir energijos dažnas galėtų pavydėti. Per daugelį metų iš direktorės mokytasi bendravimo meistriškumo, nuoširdumo, veiklumo ir paprastumo.

Mūsų direktorė, kilusi iš Virvyčių kaimo, iš paprastų kolūkiečių Stefanijos ir Prano Balsiūnų šeimos, pasirinko mokytojos specialybę ir, baigusi studijas, 1967 metais sugrįžo į Musninkus. Padirbėjusi keletą metų mokytoja, 1974 metais paskirta Širvintų vidurinės mokyklos (dabar gimnazija) direktoriaus pavaduotoja. Gabios ir talentingos užklasinio darbo organizatorės, įvairių renginių režisierės ir sumanytojos renginius dar ir dabar mena „Atžalyne“ dirbantys viduriniosios ir vyresniosios kartos mokytojai.

Gera ir išmintinga organizatorė Helena Vaicekauskienė neliko nepastebėta. Buvo apdovanota ne tik daugybe padėkos raštų, jai suteiktas LTSR švietimo žymūno vardas ir 1985 metais paskirta Širvintų 2-osios vidurinės mokyklos direktore.

46 metai produktyvaus pedagoginio darbo (iš jų 39 – vadybinio). Begalinis darbštumas, reiklumas sau, tolerancija kitiems, gerumas, draugiškumas, rūpinimasis mokiniais ir „Atžalyno“ mokyklos prestižu – ko gražesnio žmogui ir bereikia. O darbas darbą veja, visur suspėta, viskas iki galo, visur sparčiu žingsniu ir su geranoriška šypsena.

Helenos Vaicekauskienės vadovaujama Širvintų „Atžalyno“ mokykla tapo puikia, žinoma Lietuvoje ugdymo institucija. Direktorės veikla mokykloje išskirtinė: ji niekada nesutapo su kalendoriniais metais. Tai rugsėjis beldžiasi širdin, tai birželis alina savo tvankumu. Per remontus, renovacijas direktorė dažnai pamiršdavo net atostogas. Visur reikėjo jos žodžio, jos nuomonės ar pritarimo.

Mokyklos vadovė yra leidinio „Per sportą – į pilietinę kultūrą“ bendraautorė. Jos parašytame knygos skyriuje „Po pilietiškumo stogu“ kalbama apie „Atžalyno“ mokyklos sportinę veiklą, apie pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo metodus, įtraukiant moksleivius į aktyvią ir mėgstamą veiklą, apie integruotas istorijos, pilietinio ugdymo, dailės, muzikos, literatūros, kūno kultūros, choreografijos pamokas, apie mokyklos olimpines žaidynes.

Direktorė yra mokyklos istorijos liudininkė. Jai vadovaujant, teko atlaikyti reformų ir reorganizacijų sūkurius, mokykla kelissyk keitė pavadinimą. „Atžalyno“ mokyklos aplinka – ne parodai, ne komisijoms skirtas grožis. Direktorės iniciatyva padaryta viskas, kas džiugina, ramina ir auklėja žmogų. Nedaug rajonų liko Lietuvoje, kurie nesidomėjo „Atžalyno“ sportinio gyvenimo tradicijomis, olimpinio ugdymo sistema. Švietimo plėtotės centre saugoma vaizdo medžiaga apie mokyklos sportinį darbą. Ir visur pridėta direktorės ranka, visur tartas svarus jos žodis.

Helena Vaicekauskienė pelnė dešimtis apdovanojimų. Jai ranką spaudė Lietuvos Respublikos Prezidentai, LR Seimo vadovai, Švietimo ir mokslo ministrai, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovai. Direktorė yra Lietuvos olimpinės akademijos komiteto garbės narė. Jos nuomonė apie jaunosios kartos ugdymą yra ne tik svarbi, bet ir svari. Jos žodis, auklėjant jaunąją kartą, apgalvotas ir sakomas iš širdies.

Šiandieną Helenai Vaicekauskienei, švenčiančiai garbingą jubiliejų, bus išsakyta daug gražių padėkos ir sveikinimo žodžių iš buvusių mokinių, kolegų. Net prasmingiausi žodžiai nublanksta prieš ilgametės mokyklos vadovės žmogiškumą, išmintį ir tiesą. Taurumas, viltis ir paslaptis – tai turtai, kuriuos direktorė per daugelį metų dalija kitiems.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+