Elona Pečiukaitienė: gyventojai tai turi žinoti

Elona Pečiukaitienė: gyventojai tai turi žinoti
Apie tai, kad atliekų tvarkymo kaina visame Vilniaus regione kyla, „Širvintų kraštas“ jau rašė. Deja, esame mažas rajonas ir nors į UAB „VAATC“ deleguota Savivaldybės administracijos direktorė balsavo prieš sprendimo dėl naujų kainų patvirtinimo priėmimą, net susibūrus į bendrą mažųjų savivaldybių grupę, buvo neįmanoma pasipriešinti Vilniaus miesto, turinčio daugumą UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro  („VAATC“) akcijų, taigi – ir lemiamą balsų daugumą, sprendimams.
„Širvintų krašto“ redakcija sulaukė nemažai susidomėjusių ir, žinoma, pasipiktinusių gyventojų klausimų, prašymų išsamiau paaiškinti veikiančios atliekų tvarkymo sistemos niuansus. Šiuos klausimus perdavėme atliekų tvarkymą Širvintų rajono savivaldybėje kuruojančiai Administracijos direktorės pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei.
– Kas tas MBA? Ar dėl šios gamyklos atsiradimo didėja atliekų tvarkymo kaina visoms Vilniaus regiono savivaldybėms?
– Pagal Europos Sąjungos direktyvą iki 2014 metų visos ES šalys buitinių atliekų kiekius turėjo sumažinti 50 proc. Žinoma, tokį mažėjimą galima pasiekti tik „įsukus“ atliekų rūšiavimo sistemą. ES skyrė lėšų atliekų rūšiavimo gamykloms statyti. Reikia džiaugtis, kad nors ir atsiliekant nuo terminų, suspėta laiku, Lietuva pastatė 10 tokių gamyklų (kiekvienam regione). Jei šių reikalavimų nebūtų buvę laikomasi, ES būtų pradėjusi taikyti Lietuvai pažeidimų procedūras, kokias pritaikė Graikijai, nesilaikiusiai direktyvos. Tuomet didžiulių baudų našta būtų kritusi ant savivaldybių pečių. Vilniaus regionas Lietuvoje buvo vienas iš labiausiai atsiliekančių pagal procedūras, tačiau šiais metais gegužės 2 d. Vilniaus MBA arba (mechaninio ir biologinio apdirbimo įrenginiai) pagaliau pradėjo veikti.
Šie įrenginiai skirti mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, siekiant išgauti energiją. Energija bus išgaunama iš mišriose komunalinėse atliekose esančių netinkamų kompostuoti bioskaidžių atliekų, maisto atliekų likučių. Tokiu būdu siekiama, kad kuo mažiau atliekų būtų šalinama sąvartyne. Kuo daugiau mišrių komunalinių atliekų pateiks į MBA, tuo daugiau teks mokėti už jų apdorojimą. Dėl šios priežasties žmonės turi išlikti sąmoningi ir atsakingai rūšiuoti atliekas, kadangi atsainus požiūris į atliekų rūšiavimą smarkiai pabrangintų jų tvarkymą.
2016 m. vasario 26 d. UAB „VAATC“ akcininkų susirinkime patvirtintas vidutinis atliekų tvarkymo veiklos tarifas – 57,12 Eur /t be PVM bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo veiklos tarifas, paskirstytas pagal solidarumo principą (atsižvelgiant į atstumą iki MBA) Vilniaus regiono savivaldybėms. Širvintų rajono savivaldybei nustatytas 45,62 Eur/t be PVM tarifas (buvo 30,62 Eur/t be PVM).  Taip pat patvirtinta nauja 1 tonos atliekų pridavimo į sąvartyną, esantį Kazokiškėse, kaina. Ji pakilo iki 71,13 Eur /t be PVM (buvo 30,62 Eur/t be PVM).
– Įvardinkite realius skaičius, kiek Širvintų rajono žmonėms pabrangs šiukšlių išvežimas?
– Atsižvelgiant į UAB „VAATC“ priimtus sprendimus, 2008 metais atrinktas atliekų vežėjas UAB „Ecoservice“ balandžio mėnesį raštu kreipėsi į Savivaldybę, reikalaudamas padidinti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos mokestį atliekų turėtojams dėl „vartų mokesčio“ padidėjimo ir transportavimo iki sąvartyno kaštų padidėjimo. Po derybų pasiektas susitarimas, kad vežėjas nedidins atliekų transportavimo kainos. Tačiau dėl padidėjusių atliekų tvarkymo įkainių gegužės mėnesio Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas, kuriuo atliekų šalinimo kainą siūloma pakelti nuo 12,99 Eur/kub. m be PVM iki 14,90 Eur/kub. m. be PVM. Derybose, kuriose dalyvavo Tarybos nariai, Administracijos vadovai , UAB „Ecoservice“ sutiko padaryti dar 10 procentų nuolaidą, nuo pirminės pasiūlytos 15,54 Eur/t be PVM kainos.
Taigi, žmogus, gyvenantis vienas, turintis 120 l konteinerį, kuris išvežamas 1 kartą per mėnesį, mokės 0,23 Eur/t be PVM per mėnesį brangiau, negu moka dabar.
– Dažnai sulaukiame gyventojų klausimų – kodėl jiems atliekas rūšiuojant ir gerokai sumažinus buitinių atliekų kiekį, mokestis išlieka toks pats.
– Suprantu juos, nes ir pati esu už atsakingą atliekų rūšiavimą – vienintę išeitį sumažinti buitinių atliekų kiekius. Deja, „atliekų turėtojai“ esame visi, tik vieni – sudarę sutartis su atliekų vežėjas, kiti ne. Vieni meta šiukšles į savo konteinerį, kiti į pamiškę, bendrus konteinerius prie kapinių, autobusų stotelių, į kaimynų… Vieni stropiai rūšiuoja, kiti ne. Elgdamiesi nesąžiningai užkrauname mokėjimo naštą kitiems. Jau ne vienerius metus vykdoma akcija „Darom“ parodo, kad dar daug žmonių visiškai negalvoja, kad išmetus šiukšles už „tvoros“, jos nedingsta. Jas vis tiek turės kažkas surinkti. Kviečiant gyventojus prisidėti prie akcijos, dažniausiai prisijungia tie patys sąmoningi žmonės, kuriems ne tas pats, kokioje aplinkoje jie gyvena. Savivaldybė dirba ta linkme, kad, ugdant žmonių atsakomybę ir suvokimą, kuo greičiau gyventojai mokėtų tik už savo šiukšles. Kviečiame nebūti abejingus ir pamačius žmones, metančius buitines atliekas ne į savo konteinerius, paliekančius didelių gabaritų, statybines atliekas, padangas ir pan., fiksuoti šiuos pažeidimus ir pranešti apie juose Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriui el. paštu ricardas.putrimas@sirvintos.lt, elona.peciukaitiene@sirvintos.lt.
– Ar yra vilčių, kad kaina mažės? Ką Savivaldybė darys, kad gyventojams būtų lengviau?
– Apie atliekų tvarkymą galima kalbėti labai daug. Buvusios valdžios neveiklumas buvo sukėlęs problemų, kurias tik atėję dirbti turėjome spręsti nedelsiant. Pradedant nuo to, kad mūsų savivaldybė šioje srityje atsilieka, pernai pradėję dirbti turėjome imtis veiksmų, kurie vėlavo jau bene metus, t. y. parengti ir patvirtinti Savivaldybės 2014-2020 atliekų tvarkymo planą, įsigyti atliekų tvarkymo programą, Širvintų savivaldybės nekilnojamojo turto, gyventojų registrus. Šių dalykų neturėdami, buvome įpareigoti pratęsti sutartį su vežėju, UAB „Ecoservice“.
Gyventojams norėčiau dar kartą akcentuoti, kad pagrindinė išeitis mažinti atliekų kiekius ir taupyti, yra rūšiavimas. Ypač svarbu atskirti sunkiai sveriančias stiklo, metalo, popieriaus atliekas. Tačiau Statistikos departamento duomenimis, lietuviai yra vieni vangiausiai atliekas rūšiuojančių ES gyventojų. Išrūšiuojama vos apie 10 proc. buityje susidarančių komunalinių atliekų. Tuo metu Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje patys gyventojai išrūšiuoja net iki pusės visų virtuvėje susidarančių atliekų. Individualių namų savininkų išrūšiuojami atliekų kiekiai yra šiek tiek didesni. Skatinant kuo aktyviau rūšiuoti, jiems nemokamai išdalinti antrinių žaliavų surinkimui skirti konteineriai.
Kompostavimas – tai būdas pasigaminti natūralių trąšų sodo, daržo, namų augalams ir sumažinti buitinių atliekų, išmetamų į sąvartyną, kiekį. Bet UAB Širvintų komunalinis ūkis vis dar neišdalino visų gautų kompostavimo dėžių. Tad tuos, kurie minėtų dėžių dar nepasiėmė, labai kviečiu tai kuo skubiau padaryti.
– Ačiū už paaiškinimus.

Apie tai, kad atliekų tvarkymo kaina visame Vilniaus regione kyla, „Širvintų kraštas“ jau rašė. Deja, esame mažas rajonas ir nors į UAB „VAATC“ deleguota Savivaldybės administracijos direktorė balsavo prieš sprendimo dėl naujų kainų patvirtinimo priėmimą, net susibūrus į bendrą mažųjų savivaldybių grupę, buvo neįmanoma pasipriešinti Vilniaus miesto, turinčio daugumą UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro  („VAATC“) akcijų, taigi – ir lemiamą balsų daugumą, sprendimams.

„Širvintų krašto“ redakcija sulaukė nemažai susidomėjusių ir, žinoma, pasipiktinusių gyventojų klausimų, prašymų išsamiau paaiškinti veikiančios atliekų tvarkymo sistemos niuansus. Šiuos klausimus perdavėme atliekų tvarkymą Širvintų rajono savivaldybėje kuruojančiai Administracijos direktorės pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei.

– Kas tas MBA? Ar dėl šios gamyklos atsiradimo didėja atliekų tvarkymo kaina visoms Vilniaus regiono savivaldybėms?

– Pagal Europos Sąjungos direktyvą iki 2014 metų visos ES šalys buitinių atliekų kiekius turėjo sumažinti 50 proc. Žinoma, tokį mažėjimą galima pasiekti tik „įsukus“ atliekų rūšiavimo sistemą. ES skyrė lėšų atliekų rūšiavimo gamykloms statyti. Reikia džiaugtis, kad nors ir atsiliekant nuo terminų, suspėta laiku, Lietuva pastatė 10 tokių gamyklų (kiekvienam regione). Jei šių reikalavimų nebūtų buvę laikomasi, ES būtų pradėjusi taikyti Lietuvai pažeidimų procedūras, kokias pritaikė Graikijai, nesilaikiusiai direktyvos. Tuomet didžiulių baudų našta būtų kritusi ant savivaldybių pečių. Vilniaus regionas Lietuvoje buvo vienas iš labiausiai atsiliekančių pagal procedūras, tačiau šiais metais gegužės 2 d. Vilniaus MBA arba (mechaninio ir biologinio apdirbimo įrenginiai) pagaliau pradėjo veikti.

Šie įrenginiai skirti mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, siekiant išgauti energiją. Energija bus išgaunama iš mišriose komunalinėse atliekose esančių netinkamų kompostuoti bioskaidžių atliekų, maisto atliekų likučių. Tokiu būdu siekiama, kad kuo mažiau atliekų būtų šalinama sąvartyne. Kuo daugiau mišrių komunalinių atliekų pateiks į MBA, tuo daugiau teks mokėti už jų apdorojimą. Dėl šios priežasties žmonės turi išlikti sąmoningi ir atsakingai rūšiuoti atliekas, kadangi atsainus požiūris į atliekų rūšiavimą smarkiai pabrangintų jų tvarkymą.

2016 m. vasario 26 d. UAB „VAATC“ akcininkų susirinkime patvirtintas vidutinis atliekų tvarkymo veiklos tarifas – 57,12 Eur /t be PVM bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo veiklos tarifas, paskirstytas pagal solidarumo principą (atsižvelgiant į atstumą iki MBA) Vilniaus regiono savivaldybėms. Širvintų rajono savivaldybei nustatytas 45,62 Eur/t be PVM tarifas (buvo 30,62 Eur/t be PVM).  Taip pat patvirtinta nauja 1 tonos atliekų pridavimo į sąvartyną, esantį Kazokiškėse, kaina. Ji pakilo iki 71,13 Eur /t be PVM (buvo 30,62 Eur/t be PVM).

– Įvardinkite realius skaičius, kiek Širvintų rajono žmonėms pabrangs šiukšlių išvežimas?

– Atsižvelgiant į UAB „VAATC“ priimtus sprendimus, 2008 metais atrinktas atliekų vežėjas UAB „Ecoservice“ balandžio mėnesį raštu kreipėsi į Savivaldybę, reikalaudamas padidinti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos mokestį atliekų turėtojams dėl „vartų mokesčio“ padidėjimo ir transportavimo iki sąvartyno kaštų padidėjimo. Po derybų pasiektas susitarimas, kad vežėjas nedidins atliekų transportavimo kainos. Tačiau dėl padidėjusių atliekų tvarkymo įkainių gegužės mėnesio Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas, kuriuo atliekų šalinimo kainą siūloma pakelti nuo 12,99 Eur/kub. m be PVM iki 14,90 Eur/kub. m. be PVM. Derybose, kuriose dalyvavo Tarybos nariai, Administracijos vadovai , UAB „Ecoservice“ sutiko padaryti dar 10 procentų nuolaidą nuo pirminės pasiūlytos 15,54 Eur/t be PVM kainos.

Taigi, žmogus, gyvenantis vienas, turintis 120 l konteinerį, kuris išvežamas 1 kartą per mėnesį, mokės 0,23 Eur/t be PVM per mėnesį brangiau, negu moka dabar.

– Dažnai sulaukiame gyventojų klausimų – kodėl jiems atliekas rūšiuojant ir gerokai sumažinus buitinių atliekų kiekį, mokestis išlieka toks pats.

– Suprantu juos, nes ir pati esu už atsakingą atliekų rūšiavimą – vienintelę išeitį sumažinti buitinių atliekų kiekius. Deja, „atliekų turėtojai“ esame visi, tik vieni – sudarę sutartis su atliekų vežėjais, kiti ne. Vieni meta šiukšles į savo konteinerį, kiti į pamiškę, bendrus konteinerius prie kapinių, autobusų stotelių, į kaimynų… Vieni stropiai rūšiuoja, kiti ne. Elgdamiesi nesąžiningai užkrauname mokėjimo naštą kitiems. Jau ne vienerius metus vykdoma akcija „Darom“ parodo, kad dar daug žmonių visiškai negalvoja, kad išmetus šiukšles už „tvoros“, jos nedingsta. Jas vis tiek turės kažkas surinkti. Kviečiant gyventojus prisidėti prie akcijos, dažniausiai prisijungia tie patys sąmoningi žmonės, kuriems ne tas pats, kokioje aplinkoje jie gyvena. Savivaldybė dirba ta linkme, kad, ugdant žmonių atsakomybę ir suvokimą, kuo greičiau gyventojai mokėtų tik už savo šiukšles. Kviečiame nebūti abejingus ir pamačius žmones, metančius buitines atliekas ne į savo konteinerius, paliekančius didelių gabaritų, statybines atliekas, padangas ir pan., fiksuoti šiuos pažeidimus ir pranešti apie juos Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriui el. paštu ricardas.putrimas@sirvintos.lt, elona.peciukaitiene@sirvintos.lt.

– Ar yra vilčių, kad kaina mažės? Ką Savivaldybė darys, kad gyventojams būtų lengviau?

– Apie atliekų tvarkymą galima kalbėti labai daug. Buvusios valdžios neveiklumas buvo sukėlęs problemų, kurias tik atėję dirbti turėjome spręsti nedelsdami. Pradedant nuo to, kad mūsų savivaldybė šioje srityje atsilieka, pernai pradėję dirbti turėjome imtis veiksmų, kurie vėlavo jau bene metus, t. y. parengti ir patvirtinti Savivaldybės 2014-2020 atliekų tvarkymo planą, įsigyti atliekų tvarkymo programą, Širvintų savivaldybės nekilnojamojo turto, gyventojų registrus. Šių dalykų neturėdami, buvome įpareigoti pratęsti sutartį su vežėju, UAB „Ecoservice“.

Gyventojams norėčiau dar kartą akcentuoti, kad pagrindinė išeitis mažinti atliekų kiekius ir taupyti, yra rūšiavimas. Ypač svarbu atskirti sunkiai sveriančias stiklo, metalo, popieriaus atliekas. Tačiau Statistikos departamento duomenimis, lietuviai yra vieni vangiausiai atliekas rūšiuojančių ES gyventojų. Išrūšiuojama vos apie 10 proc. buityje susidarančių komunalinių atliekų. Tuo metu Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje patys gyventojai išrūšiuoja net iki pusės visų virtuvėje susidarančių atliekų. Individualių namų savininkų išrūšiuojami atliekų kiekiai yra šiek tiek didesni. Skatinant kuo aktyviau rūšiuoti, jiems nemokamai išdalinti antrinių žaliavų surinkimui skirti konteineriai.

Kompostavimas – tai būdas pasigaminti natūralių trąšų sodo, daržo, namų augalams ir sumažinti buitinių atliekų, išmetamų į sąvartyną, kiekį. Bet UAB Širvintų komunalinis ūkis dar neišdalino visų gautų kompostavimo dėžių. Tad tuos, kurie minėtų dėžių dar nepasiėmė, labai kviečiu tai kuo skubiau padaryti.

– Ačiū už paaiškinimus.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

2 Atsakymai į “Elona Pečiukaitienė: gyventojai tai turi žinoti”

  1. RUNKELIS parašė:

    ir vel Ecoservice mus isdure .
    – reikes konteineri nuvežti prie Ecoservice durų ir palikti .Eina jie NAAAA.

  2. naujokas parašė:

    lengvas masazas pries mokesciu didinima…

Comments are closed.

scroll to top
+