Karšta naujiena: Šimtmečio širvintiškiai

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti kraštui nusipelniusius žmones, Širvintų rajone buvo organizuoti Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Juos visuomenės iniciatyva organizavo Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekai pakvietus, visi Širvintų r. gyventojai aktyviai siūlė kandidatus. Kandidatų sąrašą papildė Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta 12 narių darbo grupė. Iš viso kandidatų sąraše buvo įrašyta 154 asmenys.

Darbo grupės sprendimu, bendrame sąraše, pateiktame balsavimui, nebuvo įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija sudarė ir skelbia visuomenės išrinktą Šimtmečio širvintiškių šimtuką.

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, bus skirtas vienas apdovanojimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra šios idėjos autorė ir viena iš iniciatyvos organizatorių.

Šimtmečio širvintiškių apdovanojimų iškilmės vyks šių metų rugsėjo 1 d.

Šviesios atminties mūsų krašto šviesuoliai, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio vardas, (apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams)

Viktoras Alekna, literatas, istorikas, publicistas, mokytojas.
Alfonsas Balsevičius, medikas, kraštotyrininkas.
Jonas Dambrauskas, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.
Vasilijus Dorofejevas, kolūkio „Širvinta“ pirmininkas, žemės ūkio valdybos viršininkas.
Pranas Gaida-Gaidamavičius, kunigas, teologijos daktaras, visuomenės veikėjas.
Monsinjoras Česlovas Krivaitis, dvasininkas, monsinjoras, Širvintų krašto garbės pilietis.
Algis Kryžanauskas, poetas, mokytojas.
Antanas Kuliešius, matematikos mokytojas, ilgametis mokyklos direktorius.
Pranas Navalinskas, ristūnų žirgų lenktynininkas ir treneris.
Liudvikas Oškinis, miniatiūrų ir apybraižų autorius.
Aldona Pažusytė, muzikos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Jeronimas Pauliukonis, Muzikos mokytojas, Muzikos mokyklos direktorius, dainos „Širvinta“ muzikos autorius.
Dominykas Pieškus, kunigas.
Juozas Plenta, karininkas, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis.
Jonas Rudzinskas, mokytojas, žurnalistas, etnokultūros puoselėtojas.
Ignas Šeinius, lietuvių ir švedų rašytojas, diplomatas, spaudos darbuotojas.
Juozas Šiaučiūnas, pedagogas, Kernavės muziejaus įkūrėjas.
Nikodemas Švogžlys-Milžinas, kunigas, eseistas, publicistas.
Ipolitas Užkurnys, tautodailininkas, rašytojas.
Antanas Zaremba, muzikantas armonikininkas.

Šimtmečio širvintiškių sąrašas:

Bakšys Antanas, ilgametis kūno kultūros mokytojas, mokymo priemonių išradėjas.
Bankauskas Sigitas, seniūnas, Širvintų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.
Baravykai, Lida ir Augenijus, verslininkai, rėmėjai, įmonės „Baltoji Savingė“, A. Baravyko PĮ savininkai.
Barbaravičiai, Jūratė ir Jonas. Jūratė – buvusi pedagogė, choreografė, visuomeninkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – tremtinių ir politinių kalinių choro vadovas.
Bareckienė Aldona, žurnalistė, redaktorė.
Baronas Kazys, buvęs Švietimo skyriaus vedėjas.
Bartašienė Gražina, buvusi medicinos darbuotoja, akušerė.
Beliakova Aldona, medicinos slaugytoja.
Bikulčienė Laimutė, etninės kultūros puoselėtoja, folklorinio ansamblio „Savingė“ vadovė.
Bonikatas Remigijus, buvęs mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys.
Burakovienė Audronė, Širvintų kultūros centro darbuotoja, choro „Navis“ vadovė.
Čekuolis Algimantas, žurnalistas, rašytojas, publicistas.
Černa Antanas, kunigas, altarista.
Chmeliauskas Romas, žolės riedulio treneris.
Dabravolskas Juozapas, buvęs Širvintų parapijos klebonas.
Didžiokienė Nijolė, tautodailininkė, rėmėja, 2016 m. „Metų geradarė“.
Gridziuška Julijanas, tautodailininkas.
Gudašis Alfonsas, visuomenininkas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis.
Gujytė Valda, visuomenininkė.
Jablonskai, Zofija ir Vladislovas. Zofija – buvusi mokytoja, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Vladislovas – buvęs mokytojas, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Širvintų skyriaus pirmininkas.
Jakimavičius Algirdas, Kultūros centro garso ir šviesos operatorius, Igno Šeiniaus premijos laureatas.
Janavičius Arvydas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis.
Jasiukevičienė Skolastika, buvusi „Bočių“ draugijos pirmininkė, daugiavaikė motina (apdovanojimas jau įteiktas garbingos sukakties proga).
Jotautis Remigijus, gydytojas chirurgas.
Jurkevičienė Nijolė, veterinarijos gydytoja, daugiavaikė motina.
Kadžiai, Rimutė ir Jonas Rimantas. Rimutė – ilgametė akių ligų gydytoja. Jonas Rimantas – gydytojas stomatologas, Šaulių sąjungos narys, „Auksinės krivūlės“ riteris.
Kanapienienė Gema, Beivydžių kaimo gyventoja, buvusi Kiauklių senjorų klubo pirmininkė, ilgametė pašto darbuotoja.
Kanapienis Antanas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis.
Kavaliukienė Aldona, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos amatų būrelio vadovė.
Klimas Leonas, kunigas, dekanas.
Lemešovienė Danutė, socialinė darbuotoja.
Lidžiai, Kristina ir Antanas. Kristina – gydytoja odontologė-ortopedė. Antanas – gydytojas rentgenologas, Igno Šeiniaus premijos laureatas.
Lučiūnas Jonas, fotografas, kraštotyrininkas.
Lučiūnienė Ona, Čiobiškio sen. Spietiškių k. gyventoja, daugiavaikė motina.
Lučiūnienė Vilma, gydytoja.
Makauskai, Rita ir Gediminas. Rita – Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė. Gediminas – Anciūnų kultūros namų vedėjas. Abu – Anciūnų kaimo kapelos nariai, aktyvūs bendruomenės dalyviai.
Malinauskai, Povilas ir Liudmila. Tautodailininkai.
Marcinkevičius Antanas, agronomas.
Martinaitienė Janina, ilgametė Širvintų gimnazijos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė.
Masiukienė Veronika, poetė, dvejų knygų autorė.
Matukaitienė Vyta, kraštotyrininkė, bibliotekininkė.
Matuliai, Vida ir Vytautas, rėmėjai, 2017 m. „Metų geradariai“.
Matulienė Elena, Anciūnų etnografinio ansamblio dalyvė, daugiavaikė motina.
Miliukienė Aldona, Jauniūnų k. gyventoja, daugiavaikė motina.
Miliukienė Danutė, Igno Šeiniaus premijos laureatė, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja.
Naraškevičius Petras, rašytojas, žurnalistas.
Norušis Kęstutis, tautodailininkas.
Orakauskas Henrikas, skulptorius.
Orševska Jadvyga, ansamblio „Linksmosios močiutės“ narė.
Pakalnienė Elena, buvusi Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktorė.
Pauliukonis Gintaras, koncertmeisteris, Igno Šeiniaus premijos laureatas, buvęs Širvintų meno mokyklos direktorius.
Paunksnienė Gražina, buvusi gydytoja ginekologė.
Pavasariai, Romas ir Stasė, visuomenininkai, rėmėjai.
Petkūnienė Elena, Širvintų vaikų dienos centro vadovė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Petreikis Kazys, muzikantas, muzikos mokytojas.
Polonskienė Rožė, buvusi muzikos mokytoja, etnokultūros puoselėtoja.
Pundziūtė Monika, atlikėja.
Puzinaitė Palmira, ilgametė matematikos mokytoja.
Remienė Marija, Širvintų krašto garbės pilietė, rėmėja, išeivijos veikėja.
Rolis Alvydas, Musninkų bendruomenės „Spindulys“ pirmininkas.
Romaška Jonas, armonikininkas, Igno Šeiniaus premijos laureatas.
Romaškienė Ona, ilgametė vaistininkė.
Sockis Borisas, buvęs ilgametis rajono sporto koordinatorius.
Sprogiai, Veronika ir Stanislovas. Veronika – buvusi lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja. Stanislovas – buvęs švietimo darbuotojas, kapinių prižiūrėtojas
Stankevičius Jonas, mokytojas, istorikas.
Stoniai, Zina ir Jonas. Zina – visuomenininkė, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – visuomenininkas.
Strakšys Vidmantas, žolės riedulio pradininkas Širvintose.
Stundžia Vytautas, rėmėjas, kooperatyvo „Veivera“ vadovas.
Taparauskienė Dalia, Družų kaimo bendruomenės pirmininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Ušackienė Sidona, buvusi Širvintų kultūros centro direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Usonienė Aldona, ilgametė medicinos darbuotoja, akušerė.
Vaicekauskai, Helena ir Leonas. Helena – ilgametė Širvintų „Atžalyno“ mokyklos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė, Leonas – buvęs mokytojas, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos vadas, visuomenininkas.
Vaicekauskienė Filomena, buvusi lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Valaitytė Irena, Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacijos generalinė vyresnioji seselė.
Valančienė Ona, buvusi Gelvonų gimnazijos direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Vareikienė Roma, lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė, Lietuvos metų mokytoja.
Vėbrienė Joana, ilgametė vaikų ligų gydytoja.
Vitkūnas Jonas, istorikas, muziejininkas.
Vošteriai, Janina ir Liubomiras Bronislavas, ūkininkai, linų augintojai, edukatoriai.
Zibalas Romas, lietuvių kalbos mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys.
Žitlinskas Eugenijus, visuomenininkas, Sąjūdžio aktyvistas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis.

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, arba pagal balsavime dalyvavusių gyventojų, darbo grupės narių siūlymus, bus skirtas vienas apdovanojimas. Taip pat balsavimo metu sulaukus daugelio atėjusių balsuoti gyventojų pasiūlymų, kurios buvo užprotokoluotos ir pateiktos svarstyti balsų skaičiavimo komisijai bei Savivaldybės darbo grupei, į Šimtmečio širvintiškių sąrašą buvo įtraukta ilgametė akušerė Aldona Usonienė ir kunigas dekanas Leonas Klimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra viena iš šios iniciatyvos organizatorių.

Užs. Nr. 74

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

19 Atsakymų į “Karšta naujiena: Šimtmečio širvintiškiai”

 1. Girtutis parašė:

  Tie kurie darė gerus darbus nuo1918 iki 2018 tie ir verti šio vardo. Pagarba jiems.

 2. Sidas parašė:

  Sie zmones tikrai savo darba ismane ir dirbo Tevynei ir rajonui, pagarba Jiems, gal kas ir praslydo su palaikymu is salies i sarasus, bet visumoje, tai DYDI dauguma verti 100-mecio Sirvintu vardo.

 3. Anonimas parašė:

  birute, ją sirvintiskiai isrinko balsuodami ir niekas jums neprivalo nuopelnu rasineti.

 4. birute parašė:

  kuo Sirvintoms nusipelne pundziute?

 5. nesupratau parašė:

  tai ja zmone s isrinko, o ne ji pati, tai kuo ji cia deta?

 6. Monique parašė:

  Pundziute kažkada gyveno ir nemėgo Širvintų nesuprantu kuo ji nusipelnė nei piršto nepridėjo prie nieko. Sveikinimai kitiems

 7. gal parašė:

  gal ne visi 100 nusipelne apdovanojimu, bet uz didziaja dauguma balsavau, sveikinimai

 8. toTai parašė:

  Bet skųsti tai moka ir net po kelis kartus. Kenkimas kitiems yra didžiausias menas, šito iš jūsų patronų neatimsi.

 9. Tai parašė:

  Taip kaip jūs vadiname skundikai purvintojai ir taip toliau nemoka nei siknu laižyti nei ant stalų šokt ir viso kito…

 10. to Anile parašė:

  Manau, kad smeizikai, skundikai, purvintojai nieko nei apie pagarba, nei savigarba nesupranta, ju varganose sirdelese tik pavydas ir tulzis.

 11. Anile parašė:

  Tokia graži meres idėja, o kaip visada pradedama purvais drabstyti. Mielieji, nekreipkite dėmesio. Nes kurie anonimiškai drabstė purvais, jie savo specialybės nepakeis. Kitus žemindami, pirmiausia jie negerbia savęs.

 12. paskutinei parašė:

  Pritariu. Šitų žmonių zeminimus bus metamos dideles jegos, kad svente nepavyktu, mazu kas pasišiauš , neateis ir t.t. Tiesiog piktieji pamate, kad jie 0. Bet to ir reikejo tiketis.

 13. Teresė parašė:

  Iš tikrųjų išrinktieji bus pilami purvais, jau dabar kiršinami. O juk didžiuotis ir džiaugtis reikėtų visais. JUOS RINKO, JUOS PRISIMENA IR PAVYDUOLIAI TEGU NUSIGRAUŽIA KULNUS…

 14. to Jonas parašė:

  Neverkite, kad jusu nepasiule arba nebalsavo uz jus, tiesiog esate nevertas(_a).

 15. Jonas parašė:

  Ar ne perdaug skambu „šimtmečio“,kai kitiems net trisdešimties nėra? Žinoma, idėja atirinka siūliusiųjų protelį. Tik kam čia pakišo ir keletą garbingų žmonių, kad juos pažemintų? Bet, bus lakmuso popierėlis – tikiuosi, garbingi žmonės neleis iš savęs tyčiotis, juk gėda, o ne garbė prisidėti prie tokios susikompromitavusios valdžios.

 16. gene parašė:

  Musu seima labai nuosirdziai balsavo ,labai dziaugiames nominantais ,jie to verti.

 17. k parašė:

  Šiuos gerbiamus žmones dabar „teisingieji“ su savo parankiniais, pasislėpę po anonimais, visokiais būdais šmeiš, žemins, niekins. Viskas suprantama, juk taip daroma iš pavydo. Nesisielokite, pavyduoliai, valdykite savo sielvartą. O Šimtmečio širvintiškiams valio.

 18. // parašė:

  Išrinkti garbingi zmones, kuriuos rajonas pazista ir ne viena karta su jais susitiko. Grazi ideja,galima pasveikinti laureatus.

 19. Hmm parašė:

  Na jei nera ka parasyt tai rosom : Sausio 13 -osios ivykio dalyvis. Tai manau daugiau nei apie puse rajono gyventoju galima parasyt, bet … ne visi partijeciai.

Comments are closed.

scroll to top