Ar galima neįgaliajam gailėti geresnio duonos kąsnio?

Tarybos narių nuomone, į pastatą Vindeikių kaime galėtų pretenduoti bet kas, kas norėtų ir galėtų jį tvarkyti ir tinkamai prižiūrėti.

Tarybos narių nuomone, į pastatą Vindeikių kaime galėtų pretenduoti bet kas, kas norėtų ir galėtų jį tvarkyti ir tinkamai prižiūrėti.

Vasario 21 dieną vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių (nedalyvavo Irena Vasiliauskienė ir Algirdas Meško), buvo apsvarstyta ir patvirtinta 16 sprendimų projektų. 13 projektų didesnių diskusijų nesukėlė, buvo priimti vienbalsiai.

Ilgiausiai buvo diskutuota dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų. Savivaldybės biudžeto projektas nuo 2013-01-29 iki 2013-01-31 buvo svarstomas su Savivaldybės vadovais, administracijos darbuotojais, biudžetinių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų ir viešųjų įmonių vadovais, bendruomenių nariais. Savivaldybės biudžeto projektas svarstytas tarybos komitetuose. Po visų svarstymų buvo atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus bei pastabas ir parengtas patikslintas išlaidų projektas. Komitetuose buvo pasiūlyta Savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybai skirti 4000 litų mažiau, tuos pinigus geriau atiduodant seniūnijoms. Nedidelė tai būtų suma, bet vis šiokia tokia paspirtis. Tai sukėlė audringas tarybos narių diskusijas, buvo ginčijamasi, siūlomi įvairūs variantai, netgi paklausta seniūnų, ar jiems tokie pinigai reikalingi. Be abejo, norinčių atsisakyti ir tokios menkos paspirties neatsirado.

Tarybos narė Živilė Pinskuvienė paklausė dėl priedų Savivaldybės tarnautojams, pavaduojantiems išėjusias į dekretines atostogas savivaldybės darbuotojas. Opozicijos lyderė patikino, kad tokie priedai mokami ne visiems darbuotojams, ir paprašė administracijos direktorę paaiškinti susidariusią situaciją. Direktorė Elena Davidavičienė atsakė, kad priedai buvo mokami už pavadavimus, kad jokių išskirtinių priemokų nebuvo, o informacija apie konkretiems žmonėms išmokamus priedus viešai nepateikiama. Vėl užvirė diskusijos dėl tokių priedų teisėtumo, buvo suabejota, kodėl vieniems Savivaldybės darbuotojams už priskirtus papildomus darbus mokamas atlygis, o kiti turi dirbti veltui – ar tik tam negali turėti įtakos administracijos direktorės asmeninės „simpatijos“? Po beveik 40 minučių trukusių diskusijų, 13 narių balsavus už ir 6 susilaikius, sprendimas dėl biudžeto buvo priimtas.

Ilgėliau buvo svarstytas klausimas dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio nustatymo.
Sprendimo projektu siekiama nustatyti maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydį Širvintų rajono savivaldybės gyventojams, kurį sudaro asmens nustatyto dydžio mokamos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos. Šis dydis nustatomas suderinus su socialinės globos įstaigose teikiamų socialinės globos paslaugų kainomis ir tvirtinamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-07-22 nutarimu Nr. 799 patvirtintos Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos 32 punktą. Sprendimo projekto tikslas – taupant Savivaldybės biudžeto lėšas, apriboti asmenų siuntimą į brangias socialinės globos paslaugas teikiančias socialinės globos įstaigas.

Sprendimo projektą pristačiusi Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Audronė Blusevičienė turėjo atsakyti į opozicijos lyderės Živilės Pinskuvienės klausimą: „Kas yra brangios ir kas yra pigios paslaugos, koks tarp jų skirtumas?“ Audronė Blusevičienė, patikino, jog dėl lėšų stygiaus ne visi gali gauti geras paslaugas. Pasak specialistės, šiuo metu 7 suaugę asmenys ir 4 vaikai su psichikos negalia iš mūsų rajono gyvena psichoneurologinio pobūdžio socialinės globos namuose. Jų išlaikymas kainuoja nuo 1939 iki 2419 litų per mėnesį. Brangios paslaugos yra suteikiamos Pabradės globos namuose. Ten vaikai lavinami, geriau maitinami. Živilė Pinskuvienė sakė: „Negalima išskirti žmonių. Visi turi gauti geras paslaugas. Negalima taupyti neįgalių vaikų sąskaita, negalima apriboti vaikų siuntimo į brangias globos įstaigas, tokia formuluotė skamba labai negražiai. Negalima apriboti žmonėms geresnio duonos kąsnio.“ 13 narių balsavus už ir opozicijai susilaikius, sprendimas dėl socialinės globos išlaidų finansavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio nustatymo buvo priimtas.

Daug diskusijų sukėlė sprendimo projektas dėl patalpų, esančių Didžiojoje g. 33, Vindeikių kaime, Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajone, nuomos. Tarybos narių nuomone, į pastatą Vindeikių kaime galėtų pretenduoti bet kas, kas norėtų ir galėtų jį tvarkyti ir tinkamai prižiūrėti. Tarybos posėdyje kalbėjęs viešosios įstaigos „Maniukas“ atstovas sakė, jog norintis Vindeikių kaime įrengti jaukų kampelį bendruomenei, ypač vaikams. Jis neprašantis pinigų, tik norintis patalpų ir leidimo užsiimti šviečiamąja veikla. Į tarybos narės Daivos Sakalauskienės klausimą, kokia veikla tame pastate bus vykdoma ir ar norintys dirbti asmenys turi pedagoginį išsilavinimą, VšĮ „Maniukas“ atstovas sakė, jog išsilavinimas bus, bus kuriama sporto salė, kompiuterių kampelis.

Tarybos narys Alfonsas Romas Maršalka pažymėjo, jog pastatas Vindeikių kaime neturi būti apleistas ir reikia tik džiaugtis, jog kažkas imasi iniciatyvos. Po diskusijų buvo nutarta sumažinti nuomos kainą ir pastatą leisti nuomoti atviro konkurso būdu. Už tokį sprendimą balsavo visi posėdyje buvę tarybos nariai.

„Širvintų krašto“ informacija

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

3 Atsakymai į “Ar galima neįgaliajam gailėti geresnio duonos kąsnio?”

  1. bvserisnbkb parašė:

    yc6K0t mcdhbradkkob

  2. Cansu parašė:

    „Joker seria uma grande poeaensgrm com muitos por detre1s.“Honestamente discordo desta afirmae7e3o. Dificilmente um joker poderia ser te3o perfeito quanto este. Alie1s, nota-se a distine7e3o face a Jack Nicholson. Apesar de registos distintos prova que um papel e9 desempenhado de forma infinitamente distinta por cada inte9rprete. E por essa ordem de ideias, ente3o outro aactor tambe9m poderia ter interpretado Kirk de forma perfeita, talvez ne3o te3o perfeita quanto Downey Jr. mas ainda assim perfeita, tal e qual como Joker e Heath Ledger.Escusado sere1 dizer que Ledger e9 a minha escolha :pAbrae7o

  3. sisi parašė:

    daug apleistu pastatu yra.

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+