Pinigų nėra? Pinigų lieka…

Vasario mėnesio rajono tarybos posėdyje buvo tvirtinama rajono Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaita ir šios programos 2014 metų sąmata. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų lyg ir viskas sklandu – pinigėliai dalijami įvairioms reikmėms: aplinkosaugos priemonėms, mokesčiams. Bet… opozicijos atstovų žvilgsniai užkliuvo už ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučių, t. y. nepanaudotų lėšų. O jų per ataskaitinį laikotarpį susikaupė gana daug – 105 025 tūkst. Lt

Priminsime, kad Specialiosios programos lėšos naudojamos: aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais; savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai; finansiškai remti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės); želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai ir t.t.

Specialiosios programos lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti.

Rajono tarybos narė Daiva Sakalauskienė priminė, jog buvo kreiptasi į Savivaldybę prašant pinigų Pradinės mokyklos gyvajam kampeliui, bet šių metų sąmatoje nematyti, ar bus jų skirta iš praėjusių metų nepanaudotų lėšų. Atsakyta, jog skirti 8000 Lt, t.y. kiek prašyta, nėra galimybės, o kiek galima, esą dar svarstys.(O gal tų kelių tūkstantėlių tikrai labai pozityviam dalykui neskubama ieškoti dėl to, kad kažkas iš prašytojų rajono vadovams neparankus?)

Opozicijos lyderė „darbietė“ Živilė Pinskuvienė pastebėjo, kad didelės nepanaudotų lėšų sumos susikaupia kasmet. Štai 2010 m. sausio 1 d. duomenimis, nepanaudotų lėšų likutis buvo 56,9 tūkst. Lt, 2011 m. sausio 1 d. – 36 848 Lt, 2012 m. sausio 1 d. – 94 539 Lt, 2013 m. sausio 1 d. – 86 549 Lt. „Kodėl lieka tiek pinigų? Kodėl jie nepanaudojami kapinėms, medžiams tvarkyti ir kitoms būtiniausioms reikmėms?“ – klausė opozicijos lyderė. Buvo atsakyta, kad kasmet nustatomas tam tikras rezervas nenumatytiems atvejams, kuris ne visada panaudojamas. Bet ar ūkiška „marinuoti“ šimtus tūkstančių litų ir laukti kažkokio „nenumatyto atvejo“, kai pinigėlių reikia čia ir dabar? Ar negalėtų tas vadinamasis rezervas būti mažesnis – juk, ačiū Dievui, ne kasmet sprogsta dujotiekis.

Kita vertus, gilindamasi į pateiktus dokumentus Ž. Pinskuvienė pastebėjo, kad juose yra tam tikrų neatitikimų: 2012 m. programos vykdymo ataskaitoje, patvirtintoje 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 1-29, pažymėta, kad lėšų likutis – 61 209 Lt (nors suskaičiavus išeina 86 549 Lt), tai patvirtina ir 2013 m. programos vykdymo ataskaitos lentelių atitinkamuose punktuose pateikti skaičiai, tačiau šios ataskaitos aiškinamajame rašte kažkodėl atsiranda 88 098 Lt nepanaudotų lėšų. Elementari skaičiavimo klaida, liudijanti specialistų nekompetenciją?

– Atmestinai rajono tarybos posėdžiams parengtų sprendimų projektų, atrodytų, neturėtų būti. Atsakingi specialistai, rengiantys sprendimų projektus ir kitus dokumentus (šiuo atveju – Savivaldybės ekologė), savo parašu juos tvirtinantys meras Vincas Jasiukevičius, administracijos direktorė Elena Davidavičienė turėtų jausti atsakomybę už kiekvieną tuose dokumentuose parašytą žodį ar skaičių. Ir labai gaila, kad, pradėjus gilintis, neretai tenka susidaryti kitokią nuomonę, – „Širvintų kraštui“ sakė opozicijos lyderė Ž. Pinskuvienė.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+