Merė Živilė Pinskuvienė: šokiruojantys faktai, dėl ko atleista Širvintų ligoninės direktorė

Merė Živilė Pinskuvienė: šokiruojantys faktai, dėl ko atleista Širvintų ligoninės direktorė
Vasario 3 d. pasirašiau potvarkį dėl VšĮ Širvintų ligoninės direktorės Laimos Meškauskienės atleidimo iš einamų pareigų. Tokią teisę man, kaip tiesiogiai išrinktai merei, suteikė Lietuvos Respublikos įstatymai ir pasitikėjimą manimi išreiškę 67 procentai Širvintų rajono rinkėjų.
Viešai reikalaudama paneigti interneto portale ir laikraštyje „Lietuvos žinios“ publikuotą informaciją „Atleisti ligoninės vadovę padėjo kavos aparatas“, informuoju, kad tie patys Lietuvos Respublikos įstatymai neleidžia man būti abejingai dėl sunkioje finansinėje situacijoje esančios įstaigos vadovės šiurkščių veiklos pažeidimų bei nerūpestingai atliekamų pareigų. Būtent tokį komentarą apie Laimos Meškauskienės atleidimą iš pareigų išplatino Širvintų rajono savivaldybė tiek „Lietuvos žinių“, tiek kitiems besiteiraujantiems žurnalistams.
Tad kokie yra tie šiurkštūs pažeidimai, dėl kurių imtasi griežtų veiksmų?
1. VšĮ Širvintų ligoninės vadovė, būdama tiesiogiai atsakinga už tinkamą įstaigos veiklos organizavimą, leido ligoninėje dirbti trims gydytojams, neturintiems licencijų verstis ta praktika, kurią vykdė Širvintose! Sutikite, taip L. Meškauskienė pažeidė ne tik galiojančius teisės aktus, bet ir kėlė tiesioginį pavojų Širvintų rajono gyventojams, negarantuodama jiems kvalifikuotos medicininės pagalbos suteikimo.
2. L. Meškauskienei skirta drausminė nuobauda už netinkamą ir aplaidų pareigų vykdymą atliekant įstaigos veiklos rizikos valdymą, veiklos kontrolę, reglamentavimą, planavimą, atskirų veiklos rodiklių įgyvendinimą.
3. Širvintų rajono savivaldybės kontrolierei atlikus VšĮ Širvintų ligoninės veiklos efektyvumo auditą, išvadose įvardinti faktai:
– 2015 m. VšĮ Širvintų ligoninės veiklos rezultatas yra neigiamas. Deficitas išaugo iki 114,5 tūkst. Eur.
– 2015 m. ligoninė neįvykdė ambulatorinių paslaugų teikimo plano ir negavo sutartyje numatytų lėšų.
– VšĮ Širvintų ligoninė neįvykdė Tarybos nustatytos užduoties mažinti sąnaudas darbo užmokesčiui. Įstaiga beveik 2 proc. viršijo nustatytą ribą. Darbo apmokėjimo sistema VšĮ Širvintų ligoninėje nekeista nuo 2008 m. Ji visiškai neskatina paslaugų plėtros, specialistų pritraukimo dirbti Širvintose. Nepaisant to, darbo užmokesčio dalis pagal bendras išlaidas nuolat auga.
– VšĮ Širvintų ligoninės direktorė, būdama atsakinga už efektyvų turto naudojimą, neorganizavo klinikinės laboratorijos paslaugų pirkimo, kai laboratorijos išlaikymas ligoninei yra ypač nuostolingas.
– Aptikta grubių LR viešųjų pirkimų įstatymo ir LR konkurencijos įstatymo pažeidimų.
–  Nesiimta priemonių efektyvinti Vaikų ligų skyriaus darbą. Skyriuje yra 12 lovų, iš kurių realiai užimtos būna vos 2, o pagal lovų skaičių skyriuje dirba šeši medicinos darbuotojai.
Tai tik keli punktai, kurių sąrašas kaupiasi nuo pat 2015 metų balandžio mėnesio, kai, pradėjus dirbti naujai išrinktai Širvintų rajono savivaldybės tarybai, valdančioji koalicija ėmė atsakingai spręsti skolose grimztančios ligoninės klausimus. Į Savivaldybės, t.y. VšĮ Širvintų ligoninės steigėjo, keliamas užduotis bei rekomendacijas buvo numojama ranka. Maža to, savo veiksmais buvusi ligoninės direktorė darė neigiamą įtaką darbuotojų požiūriui į įstaigos administraciją, teikiamų paslaugų kokybei, bandė pakirsti visuomenės pasitikėjimą ir ligonine, ir Širvintų rajono savivaldybe.
Tai, kad nebuvo jokios kalbos apie bendradarbiavimą ir tikslo – išsaugoti Širvintų ligoninę kaip nepriklausomą, artimiausią paslaugas Širvintų rajono gyventojams teikiančią įstaigą – siekimą įrodo ir vasario 2 d. gautas pranešimas iš Savivaldybės kontrolierės. Juo pažymima, kad VšĮ Širvintų ligoninės direktorė Laima Meškauskienė, norėdama paneigti audito ataskaitos išvadas, teikė klaidingą informaciją apie sutarties su Vilniaus teritorine ligonių kasa vykdymą.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje vyksta sveikatos sistemos pertvarka, į kurią patenka ir Širvintų ligoninė, o buvusi vadovė nesiėmė jokios atsakomybės siekiant įgyvendinti rekomendacijas optimizuoti ligoninės veiklą, sprendimas atleisti ją iš įstaigos vadovo pareigų buvo logiškas ir būtinas.
Esu tvirta ir nesitaikstysiu su tokiais pažeidimais, įstatymų nesilaikymu ir neskaidrumu. Todėl, kai reikėjo rinktis, ar išsaugoti širvintiškiams ligoninę, ar išlaikyti pareigose įstatymus pažeidžiančią direktorę, žinoma, pasirinkau ligoninę. Įstaigą, teikiančią būtiniausias paslaugas širvintiškiams, išsaugoti būtina.
P. S. Turime žinių, kad kol buvo rengiamas ir redakciją pasiekė šis pranešimas, paaiškėjo naujų, ne ką mažiau stebinančių faktų apie VšĮ Širvintų ligoninės valdymą. Apie juos būtinai informuosime laikraščio skaitytojus.
Širvintų ligoninė

Širvintų ligoninė

Vasario 3 d. pasirašiau potvarkį dėl VšĮ Širvintų ligoninės direktorės Laimos Meškauskienės atleidimo iš einamų pareigų. Tokią teisę man, kaip tiesiogiai išrinktai merei, suteikė Lietuvos Respublikos įstatymai ir pasitikėjimą manimi išreiškę 67 procentai Širvintų rajono rinkėjų.

Viešai reikalaudama paneigti interneto portale ir laikraštyje „Lietuvos žinios“ publikuotą informaciją „Atleisti ligoninės vadovę padėjo kavos aparatas“, informuoju, kad tie patys Lietuvos Respublikos įstatymai neleidžia man būti abejingai dėl sunkioje finansinėje situacijoje esančios įstaigos vadovės šiurkščių veiklos pažeidimų bei nerūpestingai atliekamų pareigų. Būtent tokį komentarą apie Laimos Meškauskienės atleidimą iš pareigų išplatino Širvintų rajono savivaldybė tiek „Lietuvos žinių“, tiek kitiems besiteiraujantiems žurnalistams.

Tad kokie yra tie šiurkštūs pažeidimai, dėl kurių imtasi griežtų veiksmų?

1. VšĮ Širvintų ligoninės vadovė, būdama tiesiogiai atsakinga už tinkamą įstaigos veiklos organizavimą, leido ligoninėje dirbti trims gydytojams, neturintiems licencijų verstis ta praktika, kurią vykdė Širvintose! Sutikite, taip L. Meškauskienė pažeidė ne tik galiojančius teisės aktus, bet ir kėlė tiesioginį pavojų Širvintų rajono gyventojams, negarantuodama jiems kvalifikuotos medicininės pagalbos suteikimo.

2. L. Meškauskienei skirta drausminė nuobauda už netinkamą ir aplaidų pareigų vykdymą atliekant įstaigos veiklos rizikos valdymą, veiklos kontrolę, reglamentavimą, planavimą, atskirų veiklos rodiklių įgyvendinimą.

3. Širvintų rajono savivaldybės kontrolierei atlikus VšĮ Širvintų ligoninės veiklos efektyvumo auditą, išvadose įvardinti faktai:

– 2015 m. VšĮ Širvintų ligoninės veiklos rezultatas yra neigiamas. Deficitas išaugo iki 114,5 tūkst. Eur.

– 2015 m. ligoninė neįvykdė ambulatorinių paslaugų teikimo plano ir negavo sutartyje numatytų lėšų.

– VšĮ Širvintų ligoninė neįvykdė Tarybos nustatytos užduoties mažinti sąnaudas darbo užmokesčiui. Įstaiga beveik 2 proc. viršijo nustatytą ribą. Darbo apmokėjimo sistema VšĮ Širvintų ligoninėje nekeista nuo 2008 m. Ji visiškai neskatina paslaugų plėtros, specialistų pritraukimo dirbti Širvintose. Nepaisant to, darbo užmokesčio dalis pagal bendras išlaidas nuolat auga.

– VšĮ Širvintų ligoninės direktorė, būdama atsakinga už efektyvų turto naudojimą, neorganizavo klinikinės laboratorijos paslaugų pirkimo, kai laboratorijos išlaikymas ligoninei yra ypač nuostolingas.

– Aptikta grubių LR viešųjų pirkimų įstatymo ir LR konkurencijos įstatymo pažeidimų.

–  Nesiimta priemonių efektyvinti Vaikų ligų skyriaus darbą. Skyriuje yra 12 lovų, iš kurių realiai užimtos būna vos 2, o pagal lovų skaičių skyriuje dirba šeši medicinos darbuotojai.

Tai tik keli punktai, kurių sąrašas kaupiasi nuo pat 2015 metų balandžio mėnesio, kai, pradėjus dirbti naujai išrinktai Širvintų rajono savivaldybės tarybai, valdančioji koalicija ėmė atsakingai spręsti skolose grimztančios ligoninės klausimus. Į Savivaldybės, t.y. VšĮ Širvintų ligoninės steigėjo, keliamas užduotis bei rekomendacijas buvo numojama ranka. Maža to, savo veiksmais buvusi ligoninės direktorė darė neigiamą įtaką darbuotojų požiūriui į įstaigos administraciją, teikiamų paslaugų kokybei, bandė pakirsti visuomenės pasitikėjimą ir ligonine, ir Širvintų rajono savivaldybe.

Tai, kad nebuvo jokios kalbos apie bendradarbiavimą ir tikslo – išsaugoti Širvintų ligoninę kaip nepriklausomą, artimiausią paslaugas Širvintų rajono gyventojams teikiančią įstaigą – siekimą, įrodo ir vasario 2 d. gautas pranešimas iš Savivaldybės kontrolierės. Juo pažymima, kad VšĮ Širvintų ligoninės direktorė Laima Meškauskienė, norėdama paneigti audito ataskaitos išvadas, teikė klaidingą informaciją apie sutarties su Vilniaus teritorine ligonių kasa vykdymą.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje vyksta sveikatos sistemos pertvarka, į kurią patenka ir Širvintų ligoninė, o buvusi vadovė nesiėmė jokios atsakomybės siekiant įgyvendinti rekomendacijas optimizuoti ligoninės veiklą, sprendimas atleisti ją iš įstaigos vadovo pareigų buvo logiškas ir būtinas.

Esu tvirta ir nesitaikstysiu su tokiais pažeidimais, įstatymų nesilaikymu ir neskaidrumu. Todėl, kai reikėjo rinktis, ar išsaugoti širvintiškiams ligoninę, ar išlaikyti pareigose įstatymus pažeidžiančią direktorę, žinoma, pasirinkau ligoninę. Įstaigą, teikiančią būtiniausias paslaugas širvintiškiams, išsaugoti būtina.

P. S. Turime žinių, kad kol buvo rengiamas ir redakciją pasiekė šis pranešimas, paaiškėjo naujų, ne ką mažiau stebinančių faktų apie VšĮ Širvintų ligoninės valdymą. Apie juos būtinai informuosime laikraščio skaitytojus.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

53 Atsakymai į “Merė Živilė Pinskuvienė: šokiruojantys faktai, dėl ko atleista Širvintų ligoninės direktorė”

 1. kancia parašė:

  matyt rasineja tie kas ligoninej nebuve.siaubiakas remontas palatose pries 20m. darytas sienos apsilaupe, tulike tuoletinio popieriaus nesurasi, salia krieukles nei muilo nei ranksluoscio tai pat nematyti.

 2. alijana parašė:

  Mano laikas labai brangus ir negaliu jo svaistyti visokiems mitingams.

 3. to spig parašė:

  o ka? jus neisite pasimaudyti i purvo vonias/? Bet juk tokia atrakcija bus:) Gaila kad tuo laiku bus per tv laida 🙁

 4. spiglys parašė:

  [Ponios ir ponai], kam purvo tiek pilate ant merės , jeigu mes patys ją išrinkome ir pasitikėjome ja, tad turėkite kantrybės,laukime jos ir iš jos patikėtinių darbų , laikas parodys kokie jie..Aš kol kas matau tik gera iš jų pusės.o dėl atleidimo medicinos darbuotojų aš nežinau, bet kad ten netvarka matosi ir paprastiems žmonėms kurie gydosi poliklinikoje ir guli ligoninėse. Tad nerodykite savo neišprusimo ir nemokšiškumo rašydami nesąmones

 5. ......... parašė:

  cha,cha,cha…….geriau būčiau nebalsavus ir niekada jau nebalsuopsiu už ją

 6. ......... parašė:

  cha,cha,cha…….

 7. taip parašė:

  Grazi Vasario 16 svente. Graziausiai pasirode NAVIS. Nedrįskite priestarauti.

 8. aukstyn ko parašė:

  Mane labai sokiruoja ligonines tualetai, palanges.

 9. xxx parašė:

  Gal pageres ligonines virtuves mityba ligoniams kai etejo nauja valdzia.

 10. Mąstantis parašė:

  Šokiruoja ne ligoninės direktorės, o merės elgesys direktorės atžvilgiu. Žinote, labai panašu į tą posakį apie beždžionę su granata rankoje-ir juokinga, ir baisu. Man taip gėda, kad už ją balsavau.

 11. a parašė:

  Su svente visus.

 12. marma upeliai parašė:

  tie gydytojai ant biuletenio. O ligonineje pertvarkos jauciamos ir tik i gera. Vadfinasi, permainos gerai

 13. ??? parašė:

  idomu ???kodel ???dar dirba tie tris gydytojai ????

Comments are closed.

scroll to top
+