Kraštiečiui medžio filosofui Ipolitui Užkurniui – 90

Ipolitas Užkurnys

Ipolitas Užkurnys

Lapkričio 5 dieną sukako devyniasdešimt metų, kai gimė kraštietis, tautodailininkas, rašytojas, pasakorius Ipolitas Užkurnys – vienas talentingiausių ir labiausiai žinomų Aukštaitijos ir visos Lietuvos medžio drožėjų.

Ipolitas Užkurnys gimė 1926 metų lapkričio 5 dieną Širvintų r., Pyplių kaime, mirė 2004 metų lapkričio 10 dieną Vilniuje; palaidotas Pyplių kapinėse. Tautodailininkas (skulptūra), rašytojas. Tautodailininkų sąjungos narys (1966). 1934-1937 mokėsi Bagaslaviškio, Laukžemės (Kretingos r.), Gibišėlių (Klaipėdos r.), Pryšmančių (Kretingos r.) mokyklose. Būdamas ketverių metų, neteko motinos. Jis buvo šeštas vaikas šeimoje. Dirbo nuo mažens. Savo nelengvą gyvenimą yra aprašęs keliose beletrizuotose autobiografijose. Piemenavo, dirbo įvairius žemės ūkio darbus, paaugęs su kitais meistrais statė aplinkinių kaimų sodybų pastatus.

1944-1945 metais tarnavo 16-ojoje Lietuviškojoje divizijoje. 1950 apsigyveno Vilniuje, dirbo mūrininku, statybininku, 1963-1986 – Vilniaus metalo konstrukcijų Bandomojoje eksperimentinėje gamykloje. Medžio drožyba domėjosi visą laiką, tačiau kol augo vaikai, kol spaudė materialiniai nepritekliai, ilgesniam laikui tam atsidėti negalėjo. Nuo 1965 m. laisvalaikiu ėmė intensyviai drožinėti ir dalyvauti liaudies meno kūrinių parodose. Pirmosiose parodose eksponavo nedideles skulptūrėles kasdienio darbo tema. Vėliau pasaulėvaizdis plėtėsi, meninė asmenybė atsiskleidė vis plačiau ir giliau, turtėjo įspūdžiais, išgyvenimais, apmąstymais apie žmogaus būties prasmę.

Nuo 1965 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, individualios parodos surengtos Vilniuje (1968-69, 1971, 1976, 1983-1986), Lenkijoje (1970, 1976-77), Leningrade (1981), Maskvoje (1982).

Iš medžio sukūrė daugiau kaip 1400 kūrinių; tarp jų – apie 250 monumentalių skulptūrų koplytstulpių ansambliams Lietuvoje (Ablingoje, Birštone, Šiauliuose, Čiurlionio kelyje, Anykščiuose, Juodkrantėje ir kitur), Lenkijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Suomįjoje. Kūrė antkapinius paminklus, horeljefus, bareljefus, skulptūras, portretus, daugiafigūres kompozicijas („Vilniaus įkūrimas“, 1973; „Žalgirio mūšis“, 1978; „Skerdžius“, 1992; „Kristaus vainikavimas“, 2000). Skulptūros ekspresyvios plastikos, raiškaus silueto, darnios kompozicijos.

Parašė knygą „Mano Jėzus“ (1997). Širvintų viešojoje bibliotekoje ji yra.

Pripažinimas ir apdovanojimai: Medžio drožėjų meistrų meistras (1972), Nusipelnęs kultūros švietimo darbuotojas (1975), ne kartą apdovanotas sąjunginės ir respublikinės reikšmės I laipsnio diplomais, garbės raštais, 2000 suteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinas.

2015 m. liepos 6 d. Kernavėje, Kerniaus g., buvo atidaryta kraštiečio, menininko, skulptoriaus Ipolito Užkurnio darbų ekspozicija. Medžio drožėjų meistro Ipolito Užkurnio žmona Auksė Aurelė Užkurnienė perdavė savo vyro palikimą – kūrinių kolekciją – Širvintų krašto žmonėms.

Ipolito Užkurnio vaikystės svajonė būti menininku išsipildė, jo darbai džiugins ne vieną kraštietį ar svečią.

Informacijos apie Ipolitą Užkurnį galima rasti Marcelijaus Martinaičio ir Zitos Žemaitytės knygoje albume „Ipolitas Užkurnys“ (1987 m.), informaciniuose leidiniuose, spaudoje, internete. Visą lapkričio mėnesį Viešosios bibliotekos fojė bus eksponuojama spaudinių paroda, skirta šviesaus atminimo kraštiečio 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

„Ipolitas Užkurnys, šimtais savo skulptūrų įamžinęs lietuvių tautos knygnešių, baudžiauninkų, tremtinių bei šių laikų iškilių asmenybių ir paprastų tėvynainių atminimą, daugybe kryžių ir rūpintojėlių paženklinęs tautos sopulingus ir džiaugsmingus įvykius, medyje gaivinęs literatūros kūrėjų bei jos personažų atminimą, pats įsiamžino: jo kūryba paliko pėdsaką, kurį ištrinti užmaršties tamsa bejėgė“. Savo eilėraštyje „Odė medžiui“ jis rašė:

…„…Jeigu man būtų leista antra kartą užgimti,

Aš norėčiau užgimti medžiu.

Ąžuolu augti, žaliuoti, kelti į dangų galingas šakas,

teikti praeiviui pavėsį, galynėtis su vėtrom…“

Vyta Matukaitienė

Vyr. bibliografė

efoto.lt

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+