Į vestuves – vienomis trumpikėmis ir su kirviu rankoje

Patys rusai mėgsta sakyti, kad prastos buvo vestuvės, jei jose nebuvo muštynių. Reiškia, vestuvėse buvo per mažai vaišių, todėl atėjo per mažai svečių.

Sunku pasakyti, kas geriau, bet vestuvės yra proga atsipalaiduoti, elgtis laisviau, tad ir pasitaikantys nesusipratimai būna vertinami atlaidžiau. Vis dėlto pasitaiko, kad be policijos įsikišimo neapsieina ir ši šventė.

2018 metų rugpjūčio 5 dieną policija sulaukė vestuvininkų skundo, kad į šventę atėjo ir mosuodamas kirviu grėsmę aplinkiniams sukėlė nepažįstamas vyriškis. Kilusių grumtynių metu buvo sužalotas vienas iš užsienio į Lietuvą atvykusių svečių. Panašu, kad kliuvo ir pačiam konflikto iniciatoriui.

Kaip teigia policijos ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, rugpjūčio 4-ąją vienoje kaimo turizmo sodyboje vyko J. ir A. Z. vestuvės, į kurias buvo pakviestas ir N.R.E. Šventiniu renginio akcentu tapo fejerverkai, kuriuos terasoje su sutuoktine stebėjo ir svečias. Jau baigus leisti fejerverkus, terasoje pasirodė tik trumpikes mūvintis nepažįstamas vyriškis, kuris kažką agresyviai rėkavo, plūdosi necenzūriniais žodžiais ir rankoje laikė kirvį. Ko gero, būtent šiuo kirviu jis beldė į turėklus, mojuodamas kirviu rodė grasinančius gestus. Paskui vyriškis nusileido prie svečių į apatinę terasą. Prie atėjusio vyriškio prisiartinusiam svečiui, anas laikėsi agresyviai, atrodė pavojingas. Kartu su dviem ar trim svečiais N.R.E. pabandė neleisti, kad kiltų pavojus kitiems svečiams. Su kirviu į turizmo sodybą atėjęs vyras stumtelėjo nuotaką ir jos pusėn ištiesė kirvį, tada vyrai atėmė iš nepažįstamojo kirvį. N.R.E. pačiupo vyrą už kaklo ir parvertė ant grindų, vyriškis smarkiai priešinosi. Dar stverdamas atėjūną, N.R.E. pamatė, kad kraujuoja jo dešinės rankos plaštaka. Vestuvių dalyvis negalėjo tiksliai pasakyti, kada ir kokiu būdu jam buvo sužalota ranka, tačiau mano, kad greičiausiai buvo sužeistas kirvio ašmenimis, kai atiminėjo įrankį. Tik vėliau pajuto skausmą, iš žaizdos smarkiai bėgo kraujas. Tas į sodybą atėjęs vyriškis apsiramino tik pasibaigus jo jėgoms, kai pavargo.

Vestuvininkai iškvietė Greitąją medicinos pagalbą ir policiją. Medikai sužalotą N.R.E. išvežė į ligoninę, kur jam buvo diagnozuotos dešinės plaštakos pjautinės žaizdos. Taip pat buvo diagnozuotos poodinės kraujosruvos dešiniajame žaste ir dešinėje blauzdoje, daugybiniai odos įbrėžimai dešiniame dilbyje, odos nubrozdinimas dešinėje blauzdoje.

Pasirodo, tą naktį pas besilinksminančius vestuvininkus atėjo Vytautas U. Kaip jis pats teigė, jau po vidurnakčio, žiūrėdamas televizorių, išgirdo didelį triukšmą, kuris kilo dėl netoliese esančioje sodyboje leidžiamų fejerverkų. Nuo tos sodybos iki jo namo yra apie 150 metrų. Ten dažnai vyksta šventės, bet kiti žmonės šaudo fejerverkus į miško pusę, o štai tą kartą fejerverkai buvo leidžiami į jo namo pusę, todėl garsas net sudrebino namą, prabudo ir pradėjo verkti namuose miegojęs 3 metų amžiaus anūkas, taip pat kaimynų vaikai. Tas garsas jį „išbalansavo“, jis labai susinervino ir, paėmęs kieme prie garažo gulėjusį kirvį „Fiskars“, nuėjo į kaimo turizmo sodybą. Lauke prie terasos jis pamatė stovinčių žmonių būrį, priėjo prie jų ir žodžiais bandė paaiškinti, kad dėl leidžiamų fejerverkų keliamo triukšmo negalima ramiai ilsėtis. Tarp jo ir ten stovėjusių žmonių kilo konfliktas. Tuo metu arčiausiai jo stovėję maždaug penki vyrai stvėrė jam už rankų ir jas užlaužė.

Vytautas U. prisipažino tą vakarą gėręs alkoholio, tačiau nesijautė apsvaigęs, kai ėjo aiškintis pas vestuvininkus.

Iškviesta policija nustatė, kad Vytautas Ul. yra lengvai apgirtęs – jam nustatytas 0,65 prom. girtumas.

Tą dieną sutuoktuves šventęs A.Z. teigė, kad dėl Vytauto U. veiksmų buvo sugadinta vestuvių šventė, kirviu apsiginklavęs vyriškis sukėlė grėsmę šventės svečiams, išgąsdino vestuvėse buvusius vaikus ir moteris, svečiai jautėsi nejaukiai, tiek didžėjai, tiek barmenai, tiek fejerverkų organizatoriai išvažiavo anksčiau, šventės dalyviai neturėjo nuotaikos, nenorėjo linksmintis. Dėl šio incidento buvo sugadinta vestuvių šventė, užuot pabuvęs su žmona, artimaisiais, jis buvo kviečiamas į policiją atlikti procedūrinių veiksmų. Patirtą moralinę žalą A.Z. įvertino 4000 Eur.

Sutuoktinė paantrino, kad nepažįstamas vyriškis sugadino visą vakarinę programą ir nuotaiką likusiam vakarui, nutraukė jų taip lauktas ir planuotas vestuves, sutrikdė rimtį ir tvarką sodyboje, sukėlė sumaištį, išgąsdino svečius. Jaunieji paskui nuėjo miegoti, nes nebuvo nuotaikos toliau švęsti, svečiai taip pat pradėjo skirstytis, liko tik keletas žmonių prie stalo su gėrimais.

Atsižvelgęs į tai, kad teisiamojo darbdavys sutiko laiduoti, Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmai atleido Vytautą U. nuo baudžiamosios atsakomybės su laiduotojo 500 Eur užstatu ir nustatė 1 metų laidavimo terminą, o baudžiamąją bylą dėl viešosios tvarkos pažeidimo nutraukė. Tam įtakos turėjo ne tik tas faktas, kad Vytautas U. iki tol nebuvo teistas, bet ir tai, kad vyras su nukentėjusiais asmenimis sudarė taikos sutartį: atlygino jaunavedžiams 4000 Eur kompensaciją dėl padarytos žalos, 1000 Eur padengė dalį bylinėjimosi išlaidų.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+