Musninkų kaimo bendruomenės ir užsienio partnerių projektas buvo naudinga ir įdomi patirtis

2022-2023 m. Musninkų kaimo bendruomenė, bendradarbiaudama su Širvintų sporto centru ir kitomis Širvintų rajono organizacijomis, dalyvauja „Europa piliečiams“ programos projekte „Interneto prieiga dalyvavimui, mokymuisi ir aktyviam jaunimui“ (I-PLAY).

Šiame projekte dalyvauja nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės įstaigos iš Italijos, Prancūzijos, Graikijos, Rumunijos, Belgijos, Portugalijos ir Albanijos. Patį projektą ir jo veiklas koordinuoja Castrignano del Capo savivaldybė, o Lietuvoje už šio projekto įgyvendinimą atsakinga Živilė Jankauskaitė-Turkmen.

Šiuo projektu siekiama:

  • Sukurti organizacijų ir miestų tinklą;
  • Suteikti balsą kaimo ir periferinėms teritorijoms, ir skaitmeninę atskirtį patiriantiems piliečiams (migrantams, pabėgėliams, neįgaliems ir kt.), skatinant diskusijas apie vienodos prieigos prie interneto poreikį ir jo ateitį ES.


Planuojamas projekto partnerystės rezultatas yra e-knyga „I-PLAY įtraukios praktikos“ ir rekomendacijos „I-PLAY Europos ateičiai: kaip skatinti skaitmeninę įtrauktį“, kurios bus skirtos atitinkamiems politikos formuotojams Europos Sąjungos šalyse.

Programos dalyviai turėjo galimybes periodiškai vykti į tarptautinius partnerių susitikimus.

Susitikimuose buvo pristatomos gerosios praktikos apie e-pilietybę, skaitmeninį solidarumą, nuotolinį mokymąsi, nuotolinį darbą, skaitmeninę komunikaciją. Labai džiaugiamės, kad į susitikimus galėjome įtraukti plaktų spektrą įvairių sričių specialistų iš Musninkų kaimo bendruomenės, Širvintų sporto centro, Širvintų rajono savivaldybės, seniūnijų, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro, kurie susitikimų metu dalinosi savo patirtimis, iššūkiais su kurias susiduria dirbant nedideliame mieste, periferijose.

2023 m. vasario mėnesį susitikimas vyko Širvintose, Musninkuose. Būtent šio susitikimo metu buvo dalinamasi gerosiomis partnerių šalių praktikomis apie nuotolinį darbą ir mokymąsi.

Susitikimo metu Širvintų rajono savivaldybės tuometinė vicemerė Janina Pažūsienė svečiams pristatė Širvintų rajoną, patirtis ir iššūkius organizuojant nuotolinį darbą Covid-19 metu.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Lada Kriščiūnienė pristatė mokymo ir mokymosi platformas, kurias naudojo nuotolinio mokymo metu.

Širvintų ir Musninkų seniūnijų seniūnės R. Jasevičienė ir B. Jankauskienė papasakojo apie jų vadovaujamas seniūnijas ir patirtis dirbant Covid-19 laikotarpiu.

Projekto dalyviai lankėsi ir Širvintų atviroje jaunimo erdvėje, kurioje jaunimo darbuotojos Agnė Žamblauskė ir Živilė Jankauskaitė-Turkmen pasakojo apie nuotolinį darbą, jo iššūkius pandemijos metu.

Musninkų kaimo bendruomenės pirmininkė Jadvyga Kielienė supažindino svečius su įgyvendintais projektais ir pristatė ateities planus.

Baigiamasis projekto „I-PLAY“ partnerių susitikimas vyks Albanijoje, kur laukia svarbūs darbai kuriant rekomendacijas ir e-knygą, kaip galutinį projekto rezultatą.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Parengė J. Masiukė, G. Lipskė ir Ž.Jankauskaitė-Turkmen

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4 (1 įvert.)
scroll to top