Informacija iš naujausio numerio: Prieš ketverius metus buvusiųjų valdžioje sukelta isterija subrandino karčius vaisius: nenorima vadovauti rinkimų apylinkėms

Nijolė Lubienė įkalbinėja vieną patirties turintį rinkimų apylinkės komisijos narį, kad šis sutiktų būti pirmininku, tačiau atsakymas buvo kategoriškas: „Ne!“

Nijolė Lubienė įkalbinėja vieną patirties turintį rinkimų apylinkės komisijos narį, kad šis sutiktų būti pirmininku, tačiau atsakymas buvo kategoriškas: „Ne!“

Iki kovo 3 dieną vyksiančių Savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų tiesioginių rinkimų liko 44 dienos, o iki išankstinio balsavimo – dar mažiau. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, rinkimų dieną Širvintų rajone duris atvers 23 rinkimų apylinkes, kurios prie balsadėžių pakvies 14 210 rinkėjų. Pati didžiausia šioje rinkimų apygardoje – I. Šeiniaus rinkimų apylinkė Širvintose, kurios sąrašuose įrašyti 3076 rinkėjai, antra pagal dydį – Širvintų miesto rinkimų apylinkė, į „Atžalyno“ progimnaziją balsuoti pakviesianti 2490 rinkėjų. Gelvonų rinkimų apylinkės sąrašuose – 757 rinkėjai. Ši apylinkė į trečią vietą pagal dydį išsiveržė po to, kai rudenį VRK iš sąrašų išbraukė Liukonių rinkimų apylinkę, o toje teritorijoje gyvenančius rinkėjus priskyrė Gelvonams. Mažiausios rajone – nė dviejų šimtų rinkėjų neturinčios Anciūnų (194) ir Kielių (170) rinkimų apylinkės.

Tarp naujovių šįmet ir ta, kad Medžiukų rinkimų apylinkės būstinė perkelta į Barskūnus.

Į komisijas – su laikmečiu nespėjantys aborigenai?

Šie niuansai buvo priminti antradienį vykusio Širvintų rinkimų apygardos komisijos posėdžio metu, tačiau daugiausia dėmesio sulaukė kiti dalykai, tarp kurių buvo ir labai keistų. Bent jau tokie jie pasirodė. Galima padaryti išvadą, kad kai kurios partijos tiesiog pro pirštus pažiūrėjo į dalyvavimą rinkimų komisijų veikloje, dėl to pateikė klaidingus ar netikslius duomenis, kas prieštarauja rinkimus reglamentuojančiai tvarkai.

Kaip informavo Apygardos rinkimų komisijos sekretorė Nijolė Lubienė, Liberalų sąjūdis, pateikdamas kandidatų į rinkimų komisijas sąrašą, ne tik tiksliai nurodė kai kuriuos būtinus kontaktinius ar kitus duomenis, bet ir galimai pažeidė pernai įsigaliojusius Europos Sąjungos direktyvų reglamentuojančius asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Štai liberalsąjūdininkai, nurodydami jų kandidatų į komisijos narius darbovietes, paminėjo ir tokių įmonių, kokių mūsų rajone nėra. Gal taip siekta suklaidinti valstybines institucijas, kurių pareiga – kontroliuoti darbo santykius? Nors oficialiai nebuvo įvardyta, tačiau viešoje erdvėje kalbama, kad tarp mūsų rajone pasiūlytų komisijų narių yra labai daug šiuo metu oficialiai nedirbančių žmonių, dalis kurių įtraukti į Darbo biržos įskaitą, gauna bedarbio ar kitas išmokas. Įvairiais vertinimais, tokių asmenų skaičius rajone gali siekti daugiau nei trečdalį. Kadangi dalyvavimas rinkimų komisijos veikloje yra vertinamas kaip darbiniai santykiai (už tai darbdaviu laikomas VRK mokės kad ir simbolinį, tačiau atlyginimą), tie asmenys jų darbo komisijose laikotarpiu negaus už tą keliasdešimties eurų algą gerokai didesnių bedarbio ar kitų pašalpų. Ar taip nutikus nepasipils lavina prašymų, kuriuose nuskriaustais pasijutę rajono gyventojai prašys juos atleisti iš rinkimų apylinkių komisijų narių ir burnos ant partijų atstovų, kurie juos suklaidino ar nepasakė visos tiesos?

Antra, kas buvo pažymėta posėdyje, Liberalų sąjūdis, pateikdamas kandidatų į komisijas sąrašą, nurodė ne jų, o vieno iš kandidatų į rajono tarybą sutuoktinės elektroninį paštą. Tai reiškia, kad tarnybinė informacija būtų siunčiama trečiam asmeniui, kuris niekuo nesusijęs su rinkimų organizavimu. Juolab kad nėra garantijos, jog ši informacija tikrai pasieks tuos asmenis, kuriems ji skirta.

– Gal tie žmonės tiesiog neturi elektroninių paštų? – liberalsąjūdininkus bandė užstoti į Širvintų apygardos rinkimų komisiją „valstiečių“ deleguotas Paulius Visackas. Akivaizdu, kad tai reiškia ne ką kitą, o Liberalų sąjūdžio pasiūlytų asmenų  elementaraus kompiuterinio raštingumo stoką.

Toks naivus „valstiečio“ argumentas sukėlė tik šypseną. Šiais laikais, kai elektroninius paštus turi ir šia ryšio galimybe naudojasi ne tik vaikai, bet ir pagyvenę žmonės, naivu manyti, kad ne vienam kitam, o visam tuntui liberalsąjūdininkų kandidatų, pasiųstų organizuoti rinkimus, elektroninis paštas būtų tokia pat naujiena, kaip „pepsi“ skardinė Amazonės džiunglių aborigenui. Jei žmogus nesugeba naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir šiuolaikiniu požiūriu yra elementariai neraštingas, kaip jis tada kokybiškai vykdys valstybės jam patikėtas pareigas?

Vis dėlto tikėtina, kad šiuo atveju tiesiog buvo aplaidžiai pažvelgta į rinkimų organizavimui keliamus reikalavimus. Juo labiau kad tikrai yra ir tokių atvejų, kai nurodomi kai kurių pavienių kandidatų, jei šie patys neturi, teisėtų atstovų elektroniniai paštai.

Beje, mūsų turimomis žiniomis, panašiai pasielgė dar vienos partijos skyrius, vos ne per naktį surinkęs teistų asmenų ir politikos pionierių komandą bei metęs ją ant rinkėjų „ambrazūrų“. Šios partijos visų kandidatų į komisijos narius sąraše nurodytas tas pats partijos rajono skyriaus elektroninio pašto adresas.

Keturios partijos „nusiplovė rankas“

Jau po praėjusių rinkimų, kai dėl sukeltos isterijos buvo panaikinti tiesioginių mero rinkimų Širvintų rajone rezultatai ir surengti nauji rinkimai, atvirai buvo kalbama, kad po galbūt perteklinių „baltųjų pirštinių“ ir valdžią praradusių politikų priekabių bus sunku rasti, kas sutiks dirbti rinkimų komisijose. Tai labai akivaizdžiai jautėsi, kai Apygardos rinkimų komisija tvirtino ne tik apylinkių komisijų narių, bet ir pirmininkų kandidatūras.

Pagal įstatymą, rinkimų apylinkės komisijose turi dirbti ne mažiau 5 narių. Neabejojama, kad tai yra kritinė riba: net 5 nariams būtų sunku užtikrinti nepriekaištingą komisijos darbą, juk šis neapsiriboja vien balsavimu rinkimų dieną ir balsų suskaičiavimu. Laukia daug organizacinio ir „popierinio“ darbo. Nepaisant to, dviejose rinkimų apylinkėse (Šiaulių ir Viesų) dirbs tik po 5 narius. Kiaukliuose ir Alekniškyje pasiūlyta po 6 kandidatus, dar keturiose jų bus po 7, likusiose „kaimiškosiose“ apylinkėse – po 8-9. Širvintose įsikūrusiose dviejose apylinkėse dirbs po 15 narių.

Beje, kai kurios partijos galimai paskelbė tylų boikotą rinkimų organizavimui rajone. Sunku tuo patikėti, tačiau faktas: keturios partijos, pretenduojančios ne tik dalyvauti tarybos veikloje, bet kai kurios jų net keliančios savo kandidatą tiesioginiuose mero rinkimuose, nepasiūlė NĖ VIENO kandidato į rinkimų apylinkių pirmininkus. Taip abejingai pasielgė „valstiečiai“, socialdemokratai, „konservatoriai“ ir „darbiečiai“, o „liberalcentristai“ surado vos du kandidatus. Ar tai reiškia, kad tarp šias partijas palaikančių rajono gyventojų nėra nė vieno, kuris turėtų darbo rinkimų komisijoje patirties ar būtų įgijęs aukštąjį išsilavinimą? Būtent viena iš šių savybių yra būtina asmeniui, siūlomam į apylinkių komisijos pirmininko pareigas.

O gal taip boikotuodamos rinkimus, partijos jau dabar netyčia išsidavė, kad ir šiais metais yra nusiteikusios kaišioti pagalius į ratus rinkimų komisijoms, skųs jų darbą, ieškos įvairių priekabių, apipils skundais? Kam tada į komisiją deleguoti savo žmogų, jei paskui jį teks šokdinti ir apipilti purvais? Dabar juk daug patogiau: „įkišai“ į komisiją informatorių, kad turėtum savo akis ir ausis, ir sek kiekvieną komisijos pirmininko žvilgsnį, naudok politinį spaudimą.

Apygardos komisijos posėdžio metu buvo akcentuota, kad pagal įstatymą siūloma atsižvelgti į proporcingumo principą, t. y. paskirtų pirmininkų skaičius turėtų būti daugmaž vienodas pagal juos siūliusias partijas. Bet kaip tą padaryti, jei tų partijų pasiūlytų kandidatų arba nebuvo, arba buvo vos vienas kitas? Pagaliau, aklai laikantis proporcingumo, galima nutolti nuo kompetencijos, todėl šios sąlygos turėtų būti siektinos, tačiau ne privalomos.

Tvirtinant komisijų pirmininkus, daugelyje apylinkių teko rinktis iš vieno kandidato, taigi jie patvirtinti be diskusijų. Vos trijose rinkimų apylinkėse buvo siūloma rinktis iš dviejų, taigi tik čia pagal visuotinai priimtus standartus išlaikyti demokratijos principai. Vieno balso persvara Čiobiškio rinkimų apylinkės pirmininke buvo patvirtinta „socialdarbiečių“ pasiūlyta Palmira Kvietkauskienė, Musninkuose absoliučia balsų dauguma nugalėjo „tvarkiečių“ pasiūlyta Rasa Minkštimienė, Motiejūnuose taip pat balsų dauguma patvirtinta „liberalcentristų“ pasiūlyta Sigita Gujienė.

O štai Anciūnuose ir Kiaukliuose nebuvo pasiūlyta nė vieno kandidato į pirmininkus. Apygardos komisija čia pat posėdžio metu skambino apylinkių komisijų nariams, galimai atitinkantiems pirmininko pareigoms keliamus reikalavimus, ir prašė (galima sakyti, maldavo) juos pretenduoti į šias pareigas, tačiau nė vienas iš trijų kalbintų Anciūnų rinkimų apylinkės ir dviejų Kiauklių rinkimų apylinkės komisijų narių nesutiko. Vieni motyvavo asmeninėmis priežastimis, kiti išdėstė kitokias priežastis ar jų iš viso neaiškino. Tad Apygardos rinkimų komisija šių apylinkių pirmininkų paskyrimo svarstymą atidėjo kitam posėdžiui. Nutarta prašyti, kad partijos vis dėlto pasiūlytų kandidatus, galbūt teksią jų dar ieškoti tarp esamų komisijų narių.

Susiklosčiusi situacija vėlgi kelia minčių, kad žmonės paniškai bijo galimo presingo, koks rajone buvo jaučiamas prieš kelerius metus. Taigi jį tada sukėlę autoriai gali piktdžiugiškai kikenti į kumštį ir aštrinti plunksnas. Kliūčių skundams nebus, nes tarp galimų apskundžiamųjų nebus saviškių!

Deleguota partijos, organizuos rinkimus ir reklamuos juose dalyvaujančius?

Širvintų rinkimų apygardos komisijos posėdžio metu svarstyta dar viena situacija, susijusi su vieno į rinkimų apylinkę pasiūlyto asmens kandidatūra. Esmė ta, kad „konservatoriai“ į I. Šeiniaus rinkimų apylinkės komisiją pasiūlė pensininkę Valdą Patinskienę, kuri, Apygardos rinkimų komisijos turimais duomenimis, yra žiniasklaidos leidinį valdančios viešosios įstaigos direktorė, galbūt redaktorė, žurnalistė. Be to, ji yra ir globėja. Nors Rinkimų įstatymas nedraudžia žurnalistams dalyvauti politinėje veikloje, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas numato, kad žurnalistas turėtų vengti politinės veiklos, atstovavimo politinėms partijoms.

Kaip posėdžio metu teigė viena komisijos narė, ši situacija dviprasmiška ir kitu požiūriu. Pagal Rinkimų įstatymą, komisijos narys negali reklamuoti ar dalyvauti reklamuojant kurį nors kandidatą (esame rašę, kad per ankstesnius rinkimus būtent už tokią veiklą buvo nubausta „liberalcentristų“ deleguota Meilutė Saidienė), tuo tarpu didelė tikimybė, kad Valda Patinskienė, būdama rinkimų komisijos narė ir žiniasklaidos priemonę valdančios įstaigos vadovė, taip pat ir bendrasavininkė, susidurs su situacija, kai jos leidiniui teks reklamuoti vieną ar kitą kandidatą.

Norėdama rasti atsakymą dėl šios situacijos, Apygardos rinkimų komisija nutarė kreiptis į Žurnalistų sąjungą, kad būtų pateiktas šios situacijos įvertinimas.

Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

92 Atsakymai į “Informacija iš naujausio numerio: Prieš ketverius metus buvusiųjų valdžioje sukelta isterija subrandino karčius vaisius: nenorima vadovauti rinkimų apylinkėms”

 1. albertina parašė:

  Viva Širvintos !!!!!

 2. Paskutiniam parašė:

  ir met labai…

 3. ? parašė:

  pavydas pilvą griaužia?

 4. Daugėlai parašė:

  :D. 😀 😀

 5. Daugėlai parašė:

  sekmes

 6. virgutis parašė:

  uz sarasa Nr. 3

 7. Paskutiniam parašė:

  nes virgutis kiekvienam komentare meldžiasi krištolinei

 8. Paskutiniam parašė:

  Kur cia padlaiziavimas?

 9. Paskutiniam parašė:

  O kur tu čia įžvelgi pasityčiojimá?

 10. paskutiniam parašė:

  O tu į akis pasakyk jam. Pasislėpus lengva tyčiotis ir kabinėtis. O vienas prie vieno? Blauzdos per skystos?

 11. Daugėla parašė:

  perimi žmonos padlaižavimus? Pirmyn

 12. virgutis parašė:

  Matom dirbancia mere, tai uz ja ir balsuosime.

Comments are closed.

scroll to top
+