Balandžio 24-oji – Tarptautinė veterinarijos diena

Justinas Kancleris-Drapas. 1930 m.

2000 metais Pasaulio veterinarijos gydytojų asociacija paskelbė paskutinį balandžio šeštadienį Tarptautine veterinarijos diena.

Širvintų rajonas gali didžiuotis, kad pas mus gimė, vėliau ūkininkavo žinomas Lietuvos veterinarijos pradininkas Justinas Kancleris-Drapas (1890-1971). Lietuvos savanoris, vienas kariuomenės kūrėjų, valstybininkas gimė Kaimynėlių kaime. I Pasaulinio karo metu pašauktas į carinės Rusijos kariuomenę, veterinarijos gydytojas Drapas nuo 1917-ųjų buvo Rovno lietuvių gurguolių bataliono leitenantas.

Grįžęs į Lietuvą, Justinas Kancleris-Drapas greičiausiai apsistojo tėviškėje, nes 1918-ųjų gruodžio pabaigoje tapo vokiečių sudarytos Širvintų apskrities valdomojo komiteto nariu. Širvintas užėmus bolševikams, jis įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, o 1919 metų vasario 1 dieną buvo paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Tiekimo skyriaus Veterinarijos dalies viršininku.

Tuo metu Lietuvoje buvo likę vos 12 veterinarijos gydytojų.

Veterinarijos dalies viršininkui vet. gyd. Justinui Kancleriui-Drapui buvo pavesta įsteigti Armijos veterinarijos ligoninę. Ji buvo pradėta kurti Kaune, Ukmergės plento gatvėje. Tais pačiais metais ši ligoninė perkelta į Šančius, į buvusias Rusijos kareivinių arklides.

1920 metais. Veterinarijos dalis buvo pavadinta Krašto apsaugos ministerijos Veterinarijos skyriumi.

1921-1923 metais jis tarnavo veterinarijos gydytoju kavalerijos ir artilerijos dalyse. Už karinius nuopelnus Justinas Kancleris-Drapas 1928 metais buvo apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordinu, 1934 metais jam įteiktas Savanorių medalis.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite balandžio 23 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+