Gudonienė

Atsirado būtinybė jau mokyklos suole kalbėti apie karjerą

kuriame_ateiti

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 55 mln. litų, iš kurių beveik 47 mln. litų skyrė 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“). Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. Projektas vykdomas ir keturiose Širvintų miesto bei rajono mokyklose. Skaityti daugiau »

„Šiandien kiekvienas yra priverstas nuolat mokytis ir tobulėti“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė: „Kuo vaikas anksčiau pradės pažinti save, žinos karjeros galimybes, tuo jis labiau bus patenkintas savo ir savo šeimos gerove.“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė: „Kuo vaikas anksčiau pradės pažinti save, žinos karjeros galimybes, tuo jis labiau bus patenkintas savo ir savo šeimos gerove.“

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdomas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projektas vykdomas ir Širvintų miesto bei rajono mokyklose. Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas. Jų ugdymą koordinuoja mokyklose dirbantys karjeros koordinatoriai. Apie projektą, karjeros kompetencijų ugdymą, apie jų būtinybę sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui papasakoti sutiko Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė.

– Kodėl atsirado būtinybė mokyklos suole kalbėti apie karjerą? Kas šiandieną yra karjera? Ar galima pradėti dėlioti(s) jos planą dar mokykloje?

– Anksčiau žmogus galėdavo atsisakyti siekti savo karjeros ir gana saugiai jaustis, šiandien kiekvienas yra priverstas nuolat mokytis ir tobulėti. Priešingu atveju – neišlaikys savo, kaip darbuotojo, paklausos darbo rinkoje. Karjera šiandien suprantama kaip darbinių ir mokymosi patirčių seka, ji yra viena iš svarbiausių šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalių. Anot Danijos alternatyvaus švietimo centro vadovės Anne Hoejholt, vaikus mokykloje turime parengti 2050-iesiems, tačiau niekas nežino, kokie jie bus. Tai yra viena iš švietimo sistemos problemų. Skaityti daugiau »

Ar mokyklos išliks saugios?

Mokyklos atveria duris visuomenei. Ar tai saugu, parodys laikas...

Mokyklos atveria duris visuomenei. Ar tai saugu, parodys laikas...

Ne viename mokyklų veiklą reglamentuojančiame rašte minima, kad „Mokykla (socialines paslaugas teikianti įstaiga) turi būti atvira bendruomenei“. Tačiau kur prasideda ir kur baigiasi tos atvirumo ribos?

„Širvintų kraštas“ dar visai neseniai publikavo straipsnį „Kai vienos mokyklos pašaliniams užtrenkia duris, kitos siekia plačiau atlapoti“. Tuomet, prieš pat tarybos posėdį, buvo kalbama apie mokyklų saugumo klausimą, kai bus patvirtinti Širvintų pradinės mokyklos sporto salės ir Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos skaityklos nuomos įkainiai.

Svarstymų neišvengta ir rajono tarybos posėdyje. Aiškinamajame rašte dėl sporto salės nuomos rašoma, kad mokykla „sieks plėtoti tolesnį patrauklios, saugios, edukacinius reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimą“. Kai kurie tarybos nariai suabejojo, ar tikrai mokykla išliks saugi, jei sporto salė bus nuomojama bet kam? Skaityti daugiau »

Parodyta pagarba gimtajam žodžiui

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos jaunieji skaitovai.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos jaunieji skaitovai.

Vasario 5 dieną Širvintų rajono švietimo centras, vadovaujamas Daivos Vinciūnienės, organizavo Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninį etapą. Jis vyko Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje. Jaunuosius skaitovus ir jų mokytojus sveikino vertinimo komisijos pirmininkė, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokytoja Roma Vareikienė. Ji pažymėjo, jog toks konkursas yra šventė sielai ir širdžiai, palinkėjo kiekvienam mokiniui – mažajam menininkui – kurti šventę bei parodyti pagarbą gimtajam žodžiui. Konkurso dalyviams ir svečiams muzikinį numerį dovanojo „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Gražinos Gudonienės.

Rajoniniame ture dalyvavo 20 skaitovų iš Barskūnų, Bartkuškio, Zibalų, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinių mokyklų, Gelvonų vidurinės mokyklos, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijų, „Atžalyno“ progimnazijos. Gausus būrys jaunų kūrybingų žmonių įsiliejo į gražią šventę, kuri tęsėsi beveik dvi valandas. Moksleiviai raiškiai ir įtaigiai skaitė lietuvių ir užsienio šalių rašytojų eiliuotus ir neeiliuotus kūrinius arba jų ištraukas. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos