O tos kaimo gegužinės…

Gegužės mėnuo lietuvio kalendoriuje yra ypatingas: švenčiama Motinos diena, vyksta gegužinės pamaldos, „majavomis“ vadinamos, šokama gegužinėse, prasimanoma kitokių pramogų.