Alfonsas Petrulis

Knygos „Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis“ pristatymas

Apie Alfonso Petrulio kunigo tarnystę ir jo gyvenimą išsamiai papasakojo dr. Algimantas Katilius.

Apie Alfonso Petrulio kunigo tarnystę ir jo gyvenimą išsamiai papasakojo dr. Algimantas Katilius.

Gausus būrys musninkiečių susirinko į Musninkų bendruomenės „Spindulys“ organizuotą Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojo dr. Algimanto Katiliaus knygos „Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis“ pristatymą. Renginyje dalyvavo knygos autorius Algimantas Katilius, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, vicemerė Irena Vasiliauskienė, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos bendruomenė. Renginys buvo skirtas atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Renginio pradžioje kunigo Alfonso Petrulio biografiją pristatė gimnazijos mokiniai, o vėliau, remdamasis archyviniais dokumentais, apie kunigo tarnystę ir jo gyvenimą išsamiai papasakojo dr. Algimantas Katilius. Skaityti daugiau »

Vilniaus konferencijos delegatas iš Širvintų valsčiaus – garsaus aktoriaus prosenelio brolis?

Šiomis dienomis sukako 100 metų, kai buvo surengta Vilniaus konferencija. Tai buvo lietuvių politikų, remiant Vokietijai, suorganizuotas lietuvių delegatų suvažiavimas, kuris vyko 1917 metų rugsėjo 18-22 dienomis. Būtent ši konferencija nulėmė nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą, Steigiamojo Seimo sušaukimą, kadangi konferencijos delegatai įkūrė Lietuvos Tarybą. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos