Sušaukiamas Tarybos posėdis

Sušaukiamas Tarybos posėdis
Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis merės Živilės Pinskuvienės 2015-11-19 potrvarkiu sušaukiamas 2015 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.
Posėdžio d a r b o t v a r k ė:
1.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario priesaikos. Pranešėja – Živilė Verbylaitė, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narė.
2.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.
3. Dėl kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo.Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.
4. Dėl žemės mokesčio. Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.
5. Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai tvarkyti Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus buhalterinę apskaitą ir vykdyti finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.
Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.
6. Dėl Stepono Mažrimo atleidimo iš Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Palmirai Kvietkauskienei laikinai eiti pareigas. Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.
7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
8. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui. Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
9. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.
10. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.
11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-226 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro patalpų nuomos trumpalaikiams renginiams tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.
12. Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano dalinio pakeitimo. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
14. Dėl pritarimo investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą sutarčiai. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
15. Dėl buto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
16. Dėl 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-15 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo, mokėjimo, surinkimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
17. Dėl turto perdavimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
18. Dėl patalpų panaudos sutarties pratęsimo visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
19.   Dėl turto perėmimo iš UAB „Širvintų šiluma“ ir perdavimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
20.  Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.
21. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.
22. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-37 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2015 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.
23. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimo Nr. 1-105 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės privatizavimo lėšų 2014 m. išlaidų apyskaitos ir 2015 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.
24. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Širvintų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Diana Mičelienė, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja.
25. Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gediminas Sargelis, Jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas).
Sprendimų projektų dokumentus galite rasti www.sirvintos.lt
Užs. Nr. 72

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis merės Živilės Pinskuvienės 2015-11-19 potrvarkiu sušaukiamas 2015 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario priesaikos. Pranešėja – Živilė Verbylaitė, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narė.

2.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

3. Dėl kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo.Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

4. Dėl žemės mokesčio. Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

5. Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai tvarkyti Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus buhalterinę apskaitą ir vykdyti finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

6. Dėl Stepono Mažrimo atleidimo iš Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Palmirai Kvietkauskienei laikinai eiti pareigas. Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

8. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui. Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

9. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

10. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-226 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro patalpų nuomos trumpalaikiams renginiams tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

12. Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano dalinio pakeitimo. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

14. Dėl pritarimo investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą sutarčiai. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

15. Dėl buto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

16. Dėl 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-15 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo, mokėjimo, surinkimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

17. Dėl turto perdavimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

18. Dėl patalpų panaudos sutarties pratęsimo visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

19.   Dėl turto perėmimo iš UAB „Širvintų šiluma“ ir perdavimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

20.  Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

21. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

22. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-37 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2015 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

23. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimo Nr. 1-105 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės privatizavimo lėšų 2014 m. išlaidų apyskaitos ir 2015 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

24. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Širvintų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Diana Mičelienė, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja.

25. Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gediminas Sargelis, Jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas).

Sprendimų projektų dokumentus galite rasti www.sirvintos.lt

Užs. Nr. 72

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+