Širvintų rajono savivaldybė ne kalbomis, o darbais sprendžia opias problemas

Paskutiniame šios kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas, kuriuo iš emigracijos grįžusių širvintiškių vaikai lengviau pateks į darželį.

Kovo 28 d. vykusiame paskutiniame šios kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas, kuriuo pakeistas Vaikų priėmimo į Širvintų lopšelį-darželį „Boružėlė“ tvarkos aprašas. Iki šiol tvarkos apraše buvo numatyta, jog priimant vaikus į darželį pirmenybė teikiama:

• vaikams, kuriems Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

• vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

• vaikams iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

• specialiųjų poreikių arba turintiems neįgalumą vaikams;

• vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą;

• vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;

• įvaikintiems, globojamiems arba laikinai globojamiems vaikams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta – Širvintų rajono savivaldybės teritorija.

Pagal naujai patvirtintą tvarkos aprašą nuo šiol pirmumo teisę patekti į Širvintų lopšelį-darželį „Boružėlė“ turės ne tik punktuose išvardinti asmenys, bet ir iš užsienio grįžusieji Širvintų rajono gyventojai.

Pasak rajono merės Živilės Pinskuvienės, Širvintų rajono savivaldybė visais įmanomais būdais siekia gerinti infrastruktūrą ir kurti ne tik pagyvenusio amžiaus gyventojams, bet ir jaunoms šeimoms patrauklią gyvenimui aplinką ir tokiu būdu skatinti į užsienį išvykusius širvintiškius grįžti ir kurti savo gerbūvį savo krašte. Svarbu ne skambiais lozungais ir populistinėmis kalbomis, o realiais darbais spręsti tiek rajonui, tiek visai šaliai opias problemas. Siekiant spręsti visoje Lietuvoje aktualią emigracijos problemą, Širvintų rajono savivaldybė šiuo ir kitais priimamais sprendimais nuosekliai vykdo bendrą Vyriausybės politiką.

Užs. Nr. 46

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+