Seniūnaičių rinkimai – bendruomeniškumui stiprėjant

Seniūnaičių rinkimai – bendruomeniškumui stiprėjant
Nuo 2008 m. Lietuvoje Vietos savivaldos įstatymu buvo įtvirtinta seniūnaičio institucija. Jos svarba iš pradžių buvo diskutuotina, tačiau šiuo metu, kai Lietuvoje daug kur seniūnaičiai perrenkami iš naujo, matoma tendencija, kad seniūnaitis tampa svariu bendruomenės atstovu, rinkimuose dalyvauja daugiau vietos gyventojų.
Šią savaitę mūsų rajone buvo renkami Vileikiškių ir Kerniaus seniūnaitijų seniūnaičiai. Vileikiškių žmonės šias pareigas patikėjo eiti Elvyrai Karickienei, o kernaviškiai – Nerijui Doškui.
Metams baigiantis, susitikti su rajono žmonėmis, pristatyti nuveiktus darbus, pasveikinti naujai išrinktus seniūnaičius ir kartu išsiaiškinti vietos problemas į Vileikiškius bei Kernavę vyko Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Tarybos nariai Daiva Puzinienė, Alfonsas Romas Maršalka, Daiva Puzinienė, Rimas Stepaitis, Zenonas Miselis.
Supažindinus su šiandienine situacija rajone, atsakyta į gyventojų užduotus klausimus dėl kelių tvarkymo, gatvių apšvietimo, gyvenviečių aplinkos tvarkymo. Pasak merės, šiuo metu pradėjus svarstyti preliminarų kitų metų rajono biudžetą, planuojant darbus ir nustatant prioritetus, susitikimai su atskirų gyvenviečių žmonėmis ypač svarbūs. Naujai išrinktiems seniūnaičiams palinkėjo būti arčiausiai bendruomenės, atstovauti jos intereamus, glaudžiai bendrauti su seniūnais ir Savivaldybės atstovais.
Artimiausiu metu merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė seniūnaičių rinkimų metu susitiks su Čiobiškio (lapkričio 26 d.), Spietiškių (lapkričio 27 d.) ir Šiaulių (Širvintų sen.) (lapkričio 25 d.) gyventojais. O gruodžio mėnesį į susitikimą Savivaldybės ir Administracijos vadovės pakvies Širvintų miesto gyventojus.
vietos savivaldos diena 145  Susitikimas su gyventojais Vileikiškiuose
….150  Kernaviškiai susitikime pateikė daugybę klausimų.
Gimnazijos prioritetas – pamoka, į kurią noriai eina mokiniai
Lapkričio 12 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė dalyvavo Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės sąjungos organizuotame susitikime su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovais: pirmininko pavaduotojais Erika Leiputė-Stundžienė ir Vytautu Silvanavičiumi. Susitikime dalyvavo gimnazijos vadovė Audronė Buzienė, administracija, 11 gimnazijos profesinės sąjungos narių, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė.
Gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkas Romas Mikalajūnas pristatė susirinkusiems galimas personalo politikos, valdymo, gimnazijos ugdymo (gimnazistų lankomumo, tobulintino tvarkaraščio) problemas. Deja, pirmininkas, pabrėždamas tai, kas profsąjungos nuomone, yra taisytina, jokių konkrečių siūlymų, kaip tobulinti gimnazijos valdymą, gerinti mokinių lankomumą ir spręsti kitus klausimus, nepateikė.
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Laimutė Kalesnykaitė išsakė rūpestį dėl galimai per didelių valytojų valomų plotų.
Atsakydama Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė susirinkusiems priminė tai, kad valomo ploto normos nustatytos ne gimnazijos direktorės pavedimu, o dar 2012 metais Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Juo kiekvienai Savivaldybės įstaigai buvo apskaičiuotos ne tik normos, bet ir nustatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatytas pareigybių skaičius. Vedėja pristatė nuomonę apie pamokų tvarkaraščio tobulinimo variantus, atkreipė dėmesį į tai, kad neretai į pamokas mokiniai neina ne dėl tingėjimo, bet dėl to, kad jos nepakankamai įdomios.
R. Jagminienė aptarė gimnazijos finansinę padėtį. 2015 metais gimnazijai grąžinta proporcingai sutartinių mokinių skaičiui nepanaudotos 7 procentų mokinio krepšelio lėšos. Mokinių skaičius pakankamas, kad būtų mokami atlyginimai mokytojams pagal koeficientų vidurkius. Mokamas atlyginimas už papildomus darbus, nėra taupoma gimnazistų neformaliojo švietimo sąskaita. Pedagogai gauna 15 procentų gimnazinį priedą už kontaktines valandas.
Gimnazijos direktorė A. Buzienė priminė susirinkusiems, kad dirba jau ketverius metus, kad atėjo į prieš tai buvusios vadovės suformuotą komandą. Apgailestavo, kad biudžetinėse įstaigose vadovų kaita nebūtinai lydima vadovų komandos atsinaujinimo. Dėl šios priežasties kai kurios darbinės problemos yra neišvengiamos. Pasak A. Buzienės, gimnazijoje ženkliai mažėja mokinių skaičius, beveik visų dalykų mokytojų (su retomis išimtimis) jau dabar yra per daug. Suprantama, kad jautresni žmonės išgyvena didelį nerimą dėl savo ateities, kad kolektyve juntama psichologinė įtampa. A. Buzienė pabrėžė, kad 2016 metais gimnazijoje vyks išorės vertinimas. Šios procedūros metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas pamokos kokybei. „Juk svarbiausios mokytojo misijos – padėti jaunam žmogui atrasti save ir pasiruošti gyvenimui, dar niekas neatšaukė,“ – sakė ji. Pamokos, į kurią noriai eina gimnazijos mokiniai, kokybės tobulinimas turėtų būti bendras gimnazijos vadovo ir kiekvieno gimnazijoje dirbančio mokytojo prioritetas.
LŠDPS pirmininko pavaduotojai Erika Leiputė-Stundžienė ir Vytautas Silvanavičius kalbėjo apie socialinį dialogą, išsakė savo nuomonę apie konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo būtinybę tarp gimnazijos vadovų ir profesinės sąjungos.
Merė Živilė Pinskuvienė, pritardama direktorei, kad svarbiausias gimnazijos tikslas yra kokybiškas švietimo procesas, apgailestavo, kad labai daug laiko, kurį būtų galima skirti gimnazistų ugdymo kokybei gerinti, sugaištama susirašinėjimams su profesinės sąjungos atstovais. Pasiūlė gimnazijos direktorei atlikti išsamią analizę, kurias pamokas mokiniai dažniausiai praleidžia. Galbūt tai padės surasti būdų, kaip spręsti lankomumo problemas. Merės teigimu, gimnazijos vadovės kompetencija yra pasitikima, o jos sprendimai, susiję su mokymo kokybės tobulinimu, įstaigos veiklos gerinimu, bus palaikomi ir remiami. Merė palinkėjo susirinkusiems realiai žvelgti į situaciją ir ieškoti geriausių išeičių.
Viešnagė Zarasuose
Širvintų rajono savivaldybės delegacija: mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Tarybos narė Daiva Puzinienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Pečiukaitienė ir Savivaldybės gydytoja Valentina Deisadzė lankėsi Zarasų rajono savivaldybėje, kur susitiko su meru Nikolajum Gusevu ir mero pavaduotoju Arvydu Steponavičiumi, Administracijos specialiste Svetlana Veikšriene pasidalinti patirtimi sveikatos, vietos bendruomenių bei kultūros ir turizmo srityse, susipažinti su įgyvendintais projektais.
Susitikimo metu kalbėta apie sveikatos įstaigų situaciją Zarasų rajone, apie jų veiklos optimizavimo planus. Pagal gyventojų skaičių šiek tiek didesnės Zarasų rajono savivaldybės sveikatos įstaigos taip pat ruošiasi 4-ajam restruktūrizacijos etapui, todėl abiejų rajonų laukia panašūs iššūkiai. Apsilankiusios Zarasų ligoninėje, Širvintų rajono savivaldybės atstovės susitiko su įstaigos direktoriumi V.Guobiu, lankėsi geriatrijos, reablitacijos skyriuose, laboratorijoje.
Zarasiškiai aprodė Šlyninkos vandens malūną, atstatytą ES struktūrinių fondų lėšomis, pristatė bendruomenės veiklą, organizuojas edukacines programas.
Susitikimas su gyventojais Vileikiškiuose

Susitikimas su gyventojais Vileikiškiuose

Nuo 2008 m. Lietuvoje Vietos savivaldos įstatymu buvo įtvirtinta seniūnaičio institucija. Jos svarba iš pradžių buvo diskutuotina, tačiau šiuo metu, kai Lietuvoje daug kur seniūnaičiai perrenkami iš naujo, matoma tendencija, kad seniūnaitis tampa svariu bendruomenės atstovu, rinkimuose dalyvauja daugiau vietos gyventojų.

Šią savaitę mūsų rajone buvo renkami Vileikiškių ir Kerniaus seniūnaitijų seniūnaičiai. Vileikiškių žmonės šias pareigas patikėjo eiti Elvyrai Karickienei, o kernaviškiai – Nerijui Doškui.

Metams baigiantis, susitikti su rajono žmonėmis, pristatyti nuveiktų darbų, pasveikinti naujai išrinktų seniūnaičių ir kartu išsiaiškinti vietos problemų į Vileikiškius bei Kernavę vyko Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Tarybos nariai Daiva Puzinienė, Alfonsas Romas Maršalka, Rimas Stepaitis, Zenonas Miselis.

Kernaviškiai susitikime pateikė daugybę klausimų.

Kernaviškiai susitikime pateikė daugybę klausimų.

Supažindinus su šiandienine situacija rajone, atsakyta į gyventojų užduotus klausimus dėl kelių tvarkymo, gatvių apšvietimo, gyvenviečių aplinkos tvarkymo. Pasak merės, šiuo metu pradėjus svarstyti preliminarų kitų metų rajono biudžetą, planuojant darbus ir nustatant prioritetus, susitikimai su atskirų gyvenviečių žmonėmis ypač svarbūs. Naujai išrinktiems seniūnaičiams palinkėjo būti arčiausiai bendruomenės, atstovauti jos interesams, glaudžiai bendrauti su seniūnais ir Savivaldybės atstovais.

Artimiausiu metu merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė seniūnaičių rinkimų metu susitiks su Čiobiškio (lapkričio 26 d.), Spietiškių (lapkričio 27 d.) ir Šiaulių (Širvintų sen.) (lapkričio 25 d.) gyventojais. O gruodžio mėnesį į susitikimą Savivaldybės ir Administracijos vadovės pakvies Širvintų miesto gyventojus.

Gimnazijos prioritetas – pamoka, į kurią noriai eina mokiniai

Lapkričio 12 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė dalyvavo Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės sąjungos organizuotame susitikime su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovais: pirmininko pavaduotojais Erika Leiputė-Stundžienė ir Vytautu Silvanavičiumi. Susitikime dalyvavo gimnazijos vadovė Audronė Buzienė, administracija, 11 gimnazijos profesinės sąjungos narių, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė.

Gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkas Romas Mikalajūnas pristatė susirinkusiems galimas personalo politikos, valdymo, gimnazijos ugdymo (gimnazistų lankomumo, tobulintino tvarkaraščio) problemas. Deja, pirmininkas, pabrėždamas tai, kas profsąjungos nuomone, yra taisytina, jokių konkrečių siūlymų, kaip tobulinti gimnazijos valdymą, gerinti mokinių lankomumą ir spręsti kitus klausimus, nepateikė.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Laimutė Kalesnykaitė išsakė rūpestį dėl galimai per didelių valytojų valomų plotų.

Atsakydama Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė susirinkusiems priminė tai, kad valomo ploto normos nustatytos ne gimnazijos direktorės pavedimu, o dar 2012 metais Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Juo kiekvienai Savivaldybės įstaigai buvo apskaičiuotos ne tik normos, bet ir nustatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatytas pareigybių skaičius. Vedėja pristatė nuomonę apie pamokų tvarkaraščio tobulinimo variantus, atkreipė dėmesį į tai, kad neretai į pamokas mokiniai neina ne dėl tingėjimo, bet dėl to, kad jos nepakankamai įdomios.

R. Jagminienė aptarė gimnazijos finansinę padėtį. 2015 metais gimnazijai grąžinta proporcingai sutartinių mokinių skaičiui nepanaudotos 7 procentų mokinio krepšelio lėšos. Mokinių skaičius pakankamas, kad būtų mokami atlyginimai mokytojams pagal koeficientų vidurkius. Mokamas atlyginimas už papildomus darbus, nėra taupoma gimnazistų neformaliojo švietimo sąskaita. Pedagogai gauna 15 procentų gimnazinį priedą už kontaktines valandas.

Gimnazijos direktorė A. Buzienė priminė susirinkusiems, kad dirba jau ketverius metus, kad atėjo į prieš tai buvusios vadovės suformuotą komandą. Apgailestavo, kad biudžetinėse įstaigose vadovų kaita nebūtinai lydima vadovų komandos atsinaujinimo. Dėl šios priežasties kai kurios darbinės problemos yra neišvengiamos. Pasak A. Buzienės, gimnazijoje ženkliai mažėja mokinių skaičius, beveik visų dalykų mokytojų (su retomis išimtimis) jau dabar yra per daug. Suprantama, kad jautresni žmonės išgyvena didelį nerimą dėl savo ateities, kad kolektyve juntama psichologinė įtampa. A. Buzienė pabrėžė, kad 2016 metais gimnazijoje vyks išorės vertinimas. Šios procedūros metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas pamokos kokybei. „Juk svarbiausios mokytojo misijos – padėti jaunam žmogui atrasti save ir pasiruošti gyvenimui, dar niekas neatšaukė,“ – sakė ji. Pamokos, į kurią noriai eina gimnazijos mokiniai, kokybės tobulinimas turėtų būti bendras gimnazijos vadovo ir kiekvieno gimnazijoje dirbančio mokytojo prioritetas.

LŠDPS pirmininko pavaduotojai Erika Leiputė-Stundžienė ir Vytautas Silvanavičius kalbėjo apie socialinį dialogą, išsakė savo nuomonę apie konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo būtinybę tarp gimnazijos vadovų ir profesinės sąjungos.

Merė Živilė Pinskuvienė, pritardama direktorei, kad svarbiausias gimnazijos tikslas yra kokybiškas švietimo procesas, apgailestavo, kad labai daug laiko, kurį būtų galima skirti gimnazistų ugdymo kokybei gerinti, sugaištama susirašinėjimams su profesinės sąjungos atstovais. Pasiūlė gimnazijos direktorei atlikti išsamią analizę, kurias pamokas mokiniai dažniausiai praleidžia. Galbūt tai padės surasti būdų, kaip spręsti lankomumo problemas. Merės teigimu, gimnazijos vadovės kompetencija yra pasitikima, o jos sprendimai, susiję su mokymo kokybės tobulinimu, įstaigos veiklos gerinimu, bus palaikomi ir remiami. Merė palinkėjo susirinkusiems realiai žvelgti į situaciją ir ieškoti geriausių išeičių.

Viešnagė Zarasuose

Širvintų rajono savivaldybės delegacija: mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Tarybos narė Daiva Puzinienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Pečiukaitienė ir Savivaldybės gydytoja Valentina Deisadzė lankėsi Zarasų rajono savivaldybėje, kur susitiko su meru Nikolajum Gusevu ir mero pavaduotoju Arvydu Steponavičiumi, Administracijos specialiste Svetlana Veikšriene pasidalinti patirtimi sveikatos, vietos bendruomenių bei kultūros ir turizmo srityse, susipažinti su įgyvendintais projektais.

Zarasuose

Zarasuose

Susitikimo metu kalbėta apie sveikatos įstaigų situaciją Zarasų rajone, apie jų veiklos optimizavimo planus. Pagal gyventojų skaičių šiek tiek didesnės Zarasų rajono savivaldybės sveikatos įstaigos taip pat ruošiasi 4-ajam restruktūrizacijos etapui, todėl abiejų rajonų laukia panašūs iššūkiai. Apsilankiusios Zarasų ligoninėje, Širvintų rajono savivaldybės atstovės susitiko su įstaigos direktoriumi V.Guobiu, lankėsi geriatrijos, reablitacijos skyriuose, laboratorijoje.

Zarasiškiai aprodė Šlyninkos vandens malūną, atstatytą ES struktūrinių fondų lėšomis, pristatė bendruomenės veiklą, organizuojamas edukacines programas.

Sudaryta darbo grupė dėl šventinio miesto papuošimo

Informuojame, kad Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės įsakymu sušaukta darbo grupė dėl kalėdinio ir naujametinio miesto papuošimo. Grupės pirmininkė – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, nariai: Tarybos narys Rimas Stepaitis, mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, l. e. p. Kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja Vita Majerienė, Buhalterijos skyriaus vedėja Rita Gujienė, Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė.

Širvintų rajono savivaldybės informacijos

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top