Planuojamas ir svarstomas 2021 m. Savivaldybės biudžetas

Vasaris – mėnuo, kuomet vyksta vienas svarbiausių metinių Savivaldybės darbų – planuojamas ir svarstomas biudžeto projektas.

Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus parengtas biudžeto projektą vasario 3 d. aptarė Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos vadovės kartu su visų rajono biudžetinių įstaigų atstovais.

Projektą pristačius ir apsvarsčius Tarybos nariams, Administracijos skyrių vedėjams ir atsakingiems už programų vykdymą specialistams, įmonių bei įstaigų atstovams, parengtas projektas bus teikiamas svarstyti visuomenei, o vasario 25 d. – tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai.

Biudžeto projektu numatoma patvirtinti:

  • Savivaldybės biudžeto pajamas – 17 183.3 tūkst. eurų, iš jų: Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas, kurios įmokamos į Savivaldybės biudžetą ir naudojamos šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti, – 783,3 tūkst. eurų. Pajamos koreguojamos pridedant 2020 m. nepanaudotą pajamų dalį – 1 505.8 tūkst. eurų;
  • ir asignavimus – 17 842.2 tūkst. eurų, iš jų: išlaidoms – 16 732,5 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 10 932 tūkst. eurų, ir turtui įsigyti – 1 109,7 tūkst. eurų.

2021 metų biudžeto planuojamos pajamos sudaro 17 183.3 tūkst. eurų, iš jų:

  • mokesčiai, pajamos ir biudžetinių įstaigų pajamos (nuosavos lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti) – 10 902.0 tūkst. eurų;
  • dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti, dotacija kapitalui formuoti – 6 281.3 tūkst. eurų.

Užs. Nr. 8.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4 (1 įvert.)
scroll to top
+