Patvirtintas 2019 metų Savivaldybės biudžetas

Kaip ir kiekvienais metais, Savivaldybėje vasario mėnuo būna svarbus tuo, kad yra svarstomas ir Tarybos tvirtinamas metų biudžetas.

Biudžeto projektas buvo parengtas ir sausio 30 d. – vasario 7 d. svarstomas su Savivaldybės vadovais, Administracijos darbuotojais, biudžetinių įstaigų atstovais, bendruomenių nariais. Vasario 1 d. projektas pristatytas Tarybos komitetuose. Per pasiūlymams ir pataisymams dėl 2019 m. biudžeto projekto skirtą laiką iš Savivaldybės tarybos mažumos narių nebuvo gauta nei vieno siūlymo.

Vasario mėn. 21 d. įvyko Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame 2019 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžetas buvo patvirtintas.

Taryba nusprendė patvirtinti:

Savivaldybės biudžeto pajamas – 15 542,1 tūkst. eurų, iš jų: Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas, kurios įmokamos į Savivaldybės biudžetą ir naudojamos šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti, – 645,7 tūkst. eurų. Pajamos koreguojamos pridedant 2018 m. nepanaudotą pajamų dalį – 950,8 tūkst. eurų;

ir asignavimus – 16 140,1 tūkst. eurų, iš jų: išlaidoms – 14 318,7 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 9 335,6 tūkst. eurų, ir turtui įsigyti – 1 821,4 tūkst. eurų.

2019 metų biudžeto planuojamos pajamos sudaro 15 542,1 tūkst. eurų, iš jų:
mokesčiai, pajamos ir biudžetinių įstaigų pajamos (nuosavos lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti) – 9 651,7 tūkst. eurų.
dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, dotacija kapitalui formuoti – 5 890,4 tūkst. eurų.

Susipažinti su patvirtintu rajono biudžetu galite www.sirvintos.lt

Užs. Nr. 30

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+