Apvaliosios medienos vežėjų dėmesiui!

Ruduo įsibėgėjo, o lietingi orai lemia pažliugusius miško kelius, žvyrkelius. Todėl medienos vežėjams PRIMENAME apie teisės aktais nustatytas pareigas, o gyventojų prašome pamačius galimus pažeidimus nedelsiant informuoti vietos seniūniją!

Apvaliosios medienos siuntėjai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo PRIVALO informuoti seniūniją, pateikdami laisvos formos pranešimą raštu, faksu ar elektroniniu paštu ir nurodyti šią informaciją:

  • medienos siuntėjas (fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas ir adresas);
  • vežėjas ar fizinis asmuo, gabenantis apvaliąją medieną (juridinio asmens pavadinimas ir adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);
  • transporto priemonės, kuria bus gabenama apvalioji mediena, MARKĖ, VALSTYBINIS NUMERIS, PRIEKABOS VALSTYBINIS NUMERIS;
  • medienos pakrovimo vietos adresas arba kvartalas, sklypas, girininkijos pavadinimas ir rajonas; pakrovimo data;
  • planuojamas medienos gabenimo maršrutas nuo medienos pakrovimo vietos iki išvažiavimo miško keliais iš miško teritorijos (pateikiamas aprašymas, išvardinant konkrečius kelio ruožus arba maršruto schema).
  • įsipareigojimas tausoti miško kelius, o, juos sugadinus, – SUREMONTUOTI PER 1 MĖNESĮ.

Pasikeitus situacijai, pateiktai informaciniame pranešime, medienos siuntėjas privalo pateikti patikslinti informaciją ne vėliau kaip medienos gabenimo dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo laikotarpiu yra krovininio transporto, kurio svoris viršija 8 tonas, eismas Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešais keliais žvyro ir grunto danga yra DRAUDŽIAMAS!!!

Stebint situaciją, neretai juntamas medienos vežėjų geranoriškumo trūkumas. Dažnai sugadinti keliai paliekami neatstatyti arba tik paviršutiniškai patvarkyti. Todėl prašome ir vežėjų, ir gyventojų pilietiškumo, atsakomybės ir geranoriškumo.

Užs. Nr. 178.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top