Administracijos reorganizacija – veiklai gerinti

Informuojame, kad yra parengtas Savivaldybės tarybos projektas dėl didžiausio leistino Administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir naujos Savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Šį projektą, teikiamą merės Živilės Pinskuvienės, Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės siūlymu, Taryba svarstys artimiausiame posėdyje, rugpjūčio 4 d.
Pasak merės, šiuo sprendimu siekiama pagerinti Administracijos darbą, vykdomas funkcijas skirti specialistams pagal jų pareigybes, vengti funkcijų dubliavimo, efektyviau panaudoti žmogiškuosius resursus, didinti įstaigos veiklos skaidrumą ir efektyvumą. Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės teigimu, visų funkcijų, teisės aktais priskirtų Savivaldybės administracijai, vykdymas bus užtikrintas, tačiau permainos būtinos tam, kad būtų tolygiau paskirstytas darbo krūvis. Iš 14 Administracijos skyrių naujoje struktūroje numatoma palikti 11, siūloma nustatyti ir mažesnį nei yra leistiną Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių – 122 (dabar – 125).

Informuojame, kad yra parengtas Savivaldybės tarybos projektas dėl didžiausio leistino Administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir naujos Savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Šį projektą, teikiamą merės Živilės Pinskuvienės, Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės siūlymu, Taryba svarstys artimiausiame posėdyje, rugpjūčio 4 d.

Pasak merės, šiuo sprendimu siekiama pagerinti Administracijos darbą, vykdomas funkcijas skirti specialistams pagal jų pareigybes, vengti funkcijų dubliavimo, efektyviau panaudoti žmogiškuosius resursus, didinti įstaigos veiklos skaidrumą ir efektyvumą. Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės teigimu, visų funkcijų, teisės aktais priskirtų Savivaldybės administracijai, vykdymas bus užtikrintas, tačiau permainos būtinos tam, kad būtų tolygiau paskirstytas darbo krūvis. Iš 14 Administracijos skyrių naujoje struktūroje numatoma palikti 11, siūloma nustatyti ir mažesnį nei yra leistiną Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių – 122 (dabar – 125).

Savivaldybės administracijos informacija

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+