Mūsų darbas – padėti Jums ir Jūsų vaikui

Širvintų psichologinė tarnyba

Širvintų psichologinė tarnyba

Po ilgų vasaros atostogų mokyklos ir darželiai atgyja naujam mokslo metų gyvenimui. Su pirmu linksmu šurmuliu į mokyklas grįžta ir metai iš metų vaikų pečius slegiančios mokymosi, patyčių, draugų neturėjimo, nerimo problemos.

Siekdami padėti Jums ir Jūsų vaikui spręsti auklėjimo ir mokymosi sunkumus, tęsiame savo veiklą pakeitę įstaigos pavadinimą, dabar mes – Širvintų rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirbanti specialistų komanda (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas) įvertina mokinio (vaiko) stipriuosius gebėjimus ir sunkumus bei sprendžia apie pagalbos, ugdymo programos pakeitimo reikalingumą, pateikia rekomendacijas mokytojams. Tokiu būdu yra nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai, teikiama pagalba vaikui – sėkmingai mokytis, tobulėti, bręsti…

Be įvertinimų tarnybos specialistai teikia pedagogines, psichologines konsultacijas Širvintų rajono mokyklų mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams.

Daug dėmesio specialistai skiria šviečiamajai veiklai: organizuoja paskaitas, mokymus mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), rašo straipsnius aktualiomis temomis, teikia metodinę pagalbą rajono mokyklų bendruomenėms ir glaudžiai bendradarbiauja, siekiant vaiko gerovės ir asmeninės pažangos. Teikdami pagalbą užtikriname konfidencialumą: informacija apie apsilankymą yra neviešinama. Širvintų rajono gyventojams mūsų paslaugos yra nemokamos.

Džiugu, kad vis daugiau tėvelių ir mokytojų randa kelią į Širvintų rajono pedagoginę psichologinę tarnybą, kurie savo problemas sprendžia specialistų padedami. Mus galite rasti adresu – Vilniaus g. 81 (įėjimas iš kiemo pusės) arba paskambinę telefonu (8 382) 49161.

Rasa Kazlauskienė
Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+