Meno mokyklą baigė 15 muzikų ir dailininkų

Meno mokyklos absolventus ir jų tėvelius sveikino Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė ir merė Živilė Pinskuvienė.

Meno mokyklos absolventus ir jų tėvelius sveikino Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė ir merė Živilė Pinskuvienė.

Kultūros centro parodų salėje įvyko Širvintų Meno mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė ir Dailės skyriaus mokinių darbų parodos „Dovana miestui“ atidarymas.

Renginio pradžioje visus susirinkusius šimtmečio fanfaromis pasveikino Širvintų Meno mokyklos trimitininkų ansamblis (mokytojas Robertas Vasilevskis). Ta diena mokyklos bendruomenei buvo labai svarbi diena – absolventams įteikti Meno mokyklos baigimo pažymėjimai. Į šventę susirinko mokytojai, mokiniai, jų tėveliai, savivaldybės vadovai, tarybos nariai, švietimo ir kultūros įstaigų atstovai.

Pasak Meno mokyklos direktorės Daivos Vinciūnienės, šiais metais mokyklą baigė 15 mokinių: dešimt – Muzikos skyrių ir penki – Dailės skyrių. „Šiais metais pirmą kartą pažymėjimai bus įteikti mokiniams, kurie baigė išplėstinio muzikinio ugdymo programą. Kiekvieno mokinio sėkmė – tai ir mokinio šeimos, visos mokyklos bendruomenės sėkmė“, – džiaugėsi mokyklos direktorė ir padėkojo tėveliams „už nuoširdų rūpestį, šeimoje ugdomą darbštumą, tikslo siekimą, meno kaip vertybės suvokimą, atsakingą požiūrį į neformalųjį švietimą“, kolegoms – už tai, kad „kiekvieną pamoką ieško rakto į vaikų širdis, pastebi talento, gerumo, kūrybiškumo daigus ir padeda jiems atsiskleisti, rūpinasi, kad mokykloje būtų gera, saugu, jauku ir smagu“, o absolventams palinkėjo „toliau ieškoti ir atrasti, augti, tapti kūrybiškiems, laisviems, savarankiškiems“.

Muzikos skyriaus absolventai, jų mokytojai, savivaldybės vadovai.

Muzikos skyriaus absolventai, jų mokytojai, savivaldybės vadovai.

Klausytojus pakerėjo Lukrecijos Vaičelytės (fortepijonas) ir Luko Cikanavičiaus (violončelė) atliekama muzika.

Klausytojus pakerėjo Lukrecijos Vaičelytės (fortepijonas) ir Luko Cikanavičiaus (violončelė) atliekama muzika.

Šauniai atrodė ir dar šauniau grojo mokytojos Tatjanos Maciulevič auklėtiniai Erikas Ašaka, Tomas Pilka, Nicolas Einoris.

Šauniai atrodė ir dar šauniau grojo mokytojos Tatjanos Maciulevič auklėtiniai Erikas Ašaka, Tomas Pilka, Nicolas Einoris.

Dailės skyriaus absolventai, jų mokytojos ir savivaldybės vadovai.

Dailės skyriaus absolventai, jų mokytojos ir savivaldybės vadovai.

Merė Živilė Pinskuvienė už didelį dėmesį ir rūpestį savo vaikų meniniams gabumams padėkojo tėveliams, pasidžiaugė Meno mokyklos auklėtinių pasiekimais ir palinkėjo absolventams sėkmės toliau vystant gimtojo miesto Meno mokykloje išugdytus gebėjimus. Už gražų bei nuoširdų bendravimą ir sėkmingą bendradarbiavimą įteiktos padėkos tarybos tėvų atstovams: tarybos pirmininkui Raimondui Kaminskui, tarybos narėms Dovilei Bakšanskienei ir Rasai Zmitrevičienei.

Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo mokyklos baigimo pažymėjimus gavo Muzikos skyriaus mokiniai: Adrija Redeckaitė ir Laura Pažusytė (smuikas, mokytoja metodininkė Loreta Ardzevičiūtė), Erikas Ašaka, Tomas Pilka, Nicolas Einoris, Tautvydas Lukša (akordeonas, mokytoja metodininkė Tatjana Maciulevič), Reda Adomavičiūtė (fortepijonas, mokytoja metodininkė Jurga Sarpauskienė), Kristupas Vaitkūnas (fortepijonas, vyresnioji mokytoja Elžbieta Lazauskytė), Dovilė Lapinskaitė (fortepijonas, vyresnioji mokytoja Jurgita Reneckytė – Žemaitienė), Rugilė Bakšanskytė (fortepijonas, mokytoja Ilona Berdikšlienė). Muzikos istorijos mokė vyresnioji mokytoja Jurgita Voskanienė, solfedžio ir choro – mokytoja metodininkė Julija Jadzevičienė, koncertmeisteris – vyresnysis mokytojas Gintaras Pauliukonis.

Dailės skyrių baigė: Julija Judeikytė, Simona Karaliūtė, Miglė Petkevičiūtė, Laurynas Savickas ir Samanta Vaidakaitė. Juos mokė mokytoja metodininkė Jolita Jurkevičiūtė, mokytoja ekspertė Aldona Ragelskienė, mokytoja ekspertė Stasė Rulevičienė, mokytoja metodininkė Sigita Kaminskienė ir mokytoja Jelena Labanauskienė.

Prieš įteikiant pažymėjimus vyko Muzikos skyriaus absolventų koncertas, galima buvo abžiūrėti Dailės skyriaus mokinių darbus. Už pagalbą įvairiuose kultūriniuose renginiuose merė Živilė Pinskuvienė visiems absolventams įteikė padėkas.

Adomas Žvirblis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+