Gelvonų gimnazija tikrai išlaikys gimnazijos statusą!

Vyriausybei pritarus mokyklų tinklo pertvarkos taisyklėms, dalis gimnazijų nebegalės formuoti trečių ir ketvirtų (vienuoliktų ir dvyliktų) klasių, mat nesurinks į jas 21 mokinio. Dėl to nuogąstauja mažesnių miestų ir miestelių bendruomenės, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) paaiškina: permainomis siekiama lygiaverčių ugdymo(si) sąlygų miesto ir kaimo vaikams.

Kaimų ir mažų miestelių bendruomenės mano, kad neturint vidurinio ugdymo pasikeis miestelių gyvenimas, sumažės jų patrauklumas. ŠMSM pažymi, jog kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasė) programą, privaloma sudaryti individualų ugdymo planą pagal jo mokymosi galias ir mokymosi poreikius. Taip pat turi būti sudaromos laikinosios grupės mokymo procesui diferencijuoti. Paskaičiuota, kad klasėje esant 21 mokiniui jau galima formuoti mokinių grupes daugumai pasirinktų dalykų mokytis III–IV kl. Jei mokinių baigiamosiose klasėse mažai, nesusiformuoja grupės mokytis norimų dalykų ir pasirengti mažiau populiariems fizikos, chemijos, biologijos valstybiniams brandos egzaminams.

Gegužės 30 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, modelių, mokinių skaičiaus, grupių skaičiaus 2024-2025 mokslo metais ir priėmimo laiko nustatymo“. Iš prie sprendimo projekto pateiktų lentelių matyti, jog rajono mokyklose nuo rugsėjo 1-oios mokysis 1472 mokiniai, daugiausia jų bus Širvintų pradinėje mokykloje (394 mokiniai), Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje (343), Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje (320), Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje (298) ir Gelvonų gimnazijoje (117).

Pagal Vyriausybės patvirtintas mokyklų tinklo pertvarkos taisykles formuoti trečias ir ketvirtas (vienuoliktokų ir dvyliktokų) gimnazijos klases galės Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija (numatomi 6 komplektai, bus 155 mokiniai), Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija (numatomi 2 komplektai, bus 44 mokiniai). Gelvonų gimnazijoje kol kas numatomas 1 komplektas, nes yra 22 dvyliktokai, formuoti vienuoliktokų klasei trūksta 4 mokinių.

Belieka tik apgailestauti, deja, politika tokia, kuri ragina jaunus žmones iš gimtojo kaimo išvažiuoti į miesto arba kito miestelio gimnaziją. Dažnas supranta, kai kaimuose ir miesteliuose toks galingas sodybų tuštėjimo metas, tokie mažinimai neišvengiami. Pasidomėjus, ar Gelvonų gimnazija turi galimybę formuoti III gimnazijos klasę, Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė informavo: „Gelvonų gimnazija turi galimybę formuoti III gimnazijos klasę ir labai tikimės, kad ji bus suformuota.“ Būtina pažymėti, jog prie Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute svarstymo bus sugrįžta rugpjūčio pabaigoje vyksiančiame Tarybos posėdyje.

Džiugu, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius prieš savaitę išplatino pranešimą, kuriame teigiama, jog mokyklos, kuriose dėl mažo mokinių skaičiaus nebus III gimnazijos klasės, galės išlaikyti gimnazijos statusą. Jos III gimnazijos klases galės formuoti vėlesniais metais, jei susirinks reikiamas 21 mokinio skaičius. Net ir kurį laiką neformuodama III-IV gimnazijos klasės, mokykla galės išlikti gimnazija. Į klausimą „Jeigu atsitiktų taip, kad nebus 21 mokinio, ar Gelvonų gimnazija tikrai išlaikys gimnazijos statusą“, vedėja Rasa Kralikevičienė patvirtino, jog Gelvonų gimnazija tikrai išlaikys gimnazijos statusą.

ŠMS ministerija pabrėžia, kad reikalavimas formuoti ne mažiau kaip dvi III gimnazijos klases, kuriose bendras mokinių skaičius būtų 31, lieka tik didiesiems miestams ir savivaldybių centrams: numatyta nemažai išimčių, kai gali būti formuojama tik viena klasė, kurioje mokosi 21 arba tik 12 mokinių. III klases su 21 moksleiviu galės turėti įstaigos, esančios miestuose, kurie nėra savivaldybės centrai, taip pat kaimo vietovių, miesto pakraščio, pasienio zonų mokyklos, kadetų, suaugusiųjų, specializuoto ugdymo mokyklos. Tuo metu 12 mokinių klasės galės būti gimnazijų skyriuose, Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijų gyvenamojoje vietovėje esančiose vienintelėse gimnazijose lietuvių kalba, vienintelėje savivaldybės teritorijoje esančioje gimnazijoje ar tokioje, nuo kurios 30 kilometrų spinduliu nėra kitos gimnazijos. Ministerija nurodo, kad, preliminariais duomenimis, mažesnes nei 21 moksleivio trečiokų klases galės nuo rugsėjo 1-osios turėti apie 20 šalies gimnazijų.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (3 įvert.)
scroll to top