Anglų kalbos egzaminas – populiariausias rajono abiturientų pasirinktas valstybinis brandos egzaminas

Rasa Kralikevičienė

Rasa Kralikevičienė

Lietuvos mokyklų abiturientai brandos egzaminus, kuriuos ruošiasi laikyti, tradiciškai rinkdavosi kalendorinių metų pradžioje. Šįmet pirmą kartą buvo nuspręsta paankstinti apsisprendimą. Nacionalinio egzaminų centro argumentas – anksčiau pasirinkę egzaminus, abiturientai ir ankstesnių laidų absolventai galės iš anksto tikslingai jiems ruoštis, o Savivaldybėms ir mokykloms liks daugiau laiko susiplanuoti ugdymo procesą. Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kralikevičienė patvirtino, jog visos trys rajono gimnazijos jau pateikė duomenis apie abiturientų pasirinktus egzaminus, ir sutiko atsakyti į klausimus.

– Kiek Širvintų rajono mokyklose yra abiturientų, 2019-ųjų pavasarį laikysiančių brandos egzaminus. Kaip šis skaičius keitėsi, jeigu lyginsime su 2018 metais?

– 2019 metais brandos egzaminus laikys net 172 abiturientai, praeitais metais laikančiųjų buvo mažiau -148.

– Kiek egzaminų privalo laikyti 2019 metų abiturientai?

– Brandos atestatui gauti abiturientai turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą.

– Kiek ir kokių dalykų egzaminus pasirinko abiturientai? Kas rikiuojasi populiariausių valstybinių brandos egzaminų eilutėje?

– Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikys 89 abiturientai, mokyklinį – 83 abiturientai, anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą laikys 90 dvyliktokų. Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas vyks balandžio 24, 25 dienomis (kalbėjimo dalis) ir gegužės 11 dieną (klausymo, skaitymo ir rašymo dalys). Daug abiturientų ateis ir į matematikos valstybinį brandos egzaminą – net 88, mažiau mokinių rinkosi geografijos valstybinį brandos egzaminą – 40. Kitus egzaminus pasirinko dar mažiau mokinių: istoriją laikys 27 kandidatai, biologiją – 21, chemiją – 10, fiziką – 8, informacines technologijas – 11, rusų kalbą -14 mokinių. Šiais mokslo metais vienas abiturientas pasirinko brandos darbą, kurį parengti turės iki 2019 metų balandžio 1 dienos.

– Galbūt yra žinoma, kur bus egzaminų centrai Širvintų rajone, kur laikyti egzaminų teks išvykti mūsų rajono abiturientams?

– Valstybinių brandos egzaminų centras – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija. Joje abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, matematikos, biologijos, geografijos valstybinius brandos egzaminus. Fizikos, chemijos, informacinių technologijų ir rusų kalbos valstybinius brandos egzaminus teks laikyti kituose rajonuose. Egzaminų centrai bus patvirtinti iki gruodžio 13 dienos.

– Kokių svarbių naujienų turite rajono abiturientams ir jų tėveliams? Ar egzaminai vyks šeštadieniais? Kur ieškoti daugiau informacijos?

– Antrus metus lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis egzaminai vyks ne salėje, bet kabinetuose, kuriuose keturiolikai abiturientų turės būti du kompiuteriai ir suskaitmeninti privalomų programos autorių kūriniai. Praeitais metais tai buvo naujovė, kuri nesukėlė problemų, todėl tikimės, kad ir 2019 metais egzaminas vyks sklandžiai. Visa informacija skelbiama Nacionalinio egzaminų centro tinklapyje www.nec.lt. Savivaldybių ir mokyklų pageidavimu, 2019 m. egzaminų, vykstančių šeštadieniais, skaičius sumažintas nuo septynių iki dviejų, o likusių egzaminų datos integruotos į ugdymo procesą. Šeštadienį abiturientai laikys anglų kalbos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminus. Atsižvelgiant į tai, kad pasirinkti brandos egzaminus abiturientams iki spalio 24 dienos reikėjo pirmą kartą ir tai galėjo sukelti jiems nepatogumų, su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais apsvarstyta galimybė atskirais atvejais iki lapkričio 6 dienos kreiptis į mokyklos vadovą ir turimus pasirinkimus papildyti vienu ar kitu egzaminu. Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintuose minimaliuose rodikliuose 2019 m. numatoma, jog stojantieji į universitetus ar kolegijas turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus. Išimtis – menų studijos, į jas stojantiems reikės dviejų valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos. Anksčiau, dar spalio pabaigoje, apsisprendus, kokius egzaminus planuojama laikyti, mokiniai turės daugiau laiko jiems ramiai ir nuosekliai ruoštis.

– Ko palinkėsite 2019-ųjų metų abiturientams?

– Abiturientai jau dabar apsisprendę, kokius egzaminus laikys, todėl linkiu ramiai ir atsakingai jiems ruoštis, kad egzamino rytą atsisėdę į suolą būtumėte tikri – Jūsų darbas bus įvertintas puikiai.

– Ačiū už pokalbį.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+