2017 m. rugpjūčio 14-22 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

2017-ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės. 

Svarbiausioji šventės dalis – rugpjūčio 15 d., antradienį – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Padėka už Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio gyvenimą ir tarnystę. Rugpjūčio 15-oji – Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena.

Tądien iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje prasidės 12 val. Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras, gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras. Nuo 12 val. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos Lietuvos nacionalinė televizija.

„Širvintų krašto“ skaitytojų dėmesiui! Rugpjūčio 18 d., penktadienis – Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena, taip pat ir Širvintų dekanato diena!

Atlaidų metu bus galima pasimelsti prie sarkofago su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijomis.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia:

- būti malonės padėtyje arba atlikti išpažintį;

- dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją;

- pasimelsti Šv. Tėvo intencija;

- sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

(plg. Prot. Nr. 70/15/I)

Roma, Apaštalinės Penitenciarijos rūmai, 2015 Viešpaties Įsikūnijimo metų balandžio mėnesio 21 dieną.

Mons. Vincas Baublys
Pivašiūnų parapijos klebonas

Pivasiunai 20172

Savivaldybės naujienos

Širvintų parapija

Web ir SEO sprendimai

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Kas, Jūsų manymu, geriausiai reklamuotų Širvintų kraštą?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama

Židiniai
Kreditas
Plytelės
Buitinė technika namams
Pigūs baldai
Vertimai iš anglų
Lagaminai
Microblading
NeoLife vitaminai
Įmonių steigimas
Išparduotuvė
Optimizavimas paieškos sistemoms

  
Statistika
Dabar svetainėje: 8 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.