Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis

Širvintų rajono policijos komisariato pareigūnai linki saugių ir gražių švenčių ir primena, kad Naujųjų metų švenčių metu fejerverkai bei kitos pirotechnikos priemonės gali atnešti ne tik džiaugsmą. Kasmet šventinę nuotaiką aptemdo neatsargus suaugusiųjų ir vaikų elgesys su pirotechnikos priemonėmis, nes dėl netinkamo jų naudojimo padaryti sužalojimai paprastai yra labai pavojingi ir sunkiai gydomi.

Pagal pavojingumą fejerverkai skirstomi į keturias kategorijas:

  • F1 kategorija – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo, yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose. Juos įsigyti ir naudoti gali ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;
  • F2 kategorija – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo, yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke. Juos įsigyti ir naudoti gali ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;
  • F3 kategorija – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų, yra skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių. Šių kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;
  • F4 kategorija – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams. Šios kategorijos fejerverkus, gali įsigyti, naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai.

Primename, kad draudžiama:

  • platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;
  • naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;
  • jeigu tai trikdo viešąją rimtį, draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

Atsakomybė už nusižengimus, susijusius su civilinės pirotechnikos priemonių netinkamu naudojimu, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (ANK). Už administracinius nusižengimus asmenys atsako nuo 16 metų, už vaikų (iki 16 metų) padarytus administracinius nusižengimus atsako tėvai. Už tokius nusižengimus gresia bauda iki 100 eurų.

Už Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimą atsakomybė numatyta ANK 483 straipsnyje. Už šį pažeidimą gresia bauda iki 60 eurų.

Naudojant nenustatytu laiku ar pernelyg triukšmingus fejerverkus, kyla atsakomybė pagal 488 straipsnį (Viešosios rimties trikdymas). Šis pažeidimas užtraukia baudą nuo 20 iki 80 eurų, pakartotinai nusižengus – baudą nuo 80 iki 300 eurų.

Nesilaikant saugaus elgesio su fejerverkais taisyklių, dėl kurių gali kilti gaisras ar sprogimas, atsakomybė kyla pagal 525 straipsnį (Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas). Už šio straipsnio pažeidimus gali būti paskirta bauda iki 600 eurų.

Širvintų RPK inf.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gruodžio 30 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top