ambulatorija

Musninkuose nebeliks ambulatorijos!?..

Apie miestelio problemas kalbasi (iš kairės į dešinę) bendruomenės pirmininkė Jadvyga Kielienė, bendruomenės slaugytoja Asta Autukevičienė, Kultūros centro Musninkų filialo vedėja Dalia Kiaulevičiūtė ir seniūnė Birutė Jankauskienė.

Apie miestelio problemas kalbasi (iš kairės į dešinę) bendruomenės pirmininkė Jadvyga Kielienė, bendruomenės slaugytoja Asta Autukevičienė, Kultūros centro Musninkų filialo vedėja Dalia Kiaulevičiūtė ir seniūnė Birutė Jankauskienė.

Rugsėjo 13 dieną, penktadienį, Musninkų kultūros namuose vyko visuotinis gyventojų susirinkimas, kuriame dalyvavo dešimt(!) musninkiečių. Svarstomas klausimas buvo labai svarbus: „Dėl Musninkų ambulatorijos reorganizacijos į Musninkų medicinos punktą“. Su visomis iš to išplaukiančiomis sąlygomis. Vadinasi, Musninkuose nebeliks šeimos gydytojo. Medicinos punkte 0,5 etato dirbs tik slaugytoja. Pasak VšĮ Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos Nijolės Dimšienės, du kartus per mėnesį pagal iš anksto sudarytą grafiką į Musninkų medicinos punktą atvyks ir šeimos gydytoja.

Lietuvoje sveikatos priežiūra finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Todėl ir sveikatos priežiūros paslaugomis turi teisę naudotis tik apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu. Žmogui, mokančiam privalomojo sveikatos draudimo įmokas, suteikiamas tam tikras saugumas. Atsitikus nelaimei, jis turi galimybę pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis nemokamai. Kas tie laimingieji? Tai tokie piliečiai, kurie kas mėnesį moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Kodėl yra reikalinga reorganizacija Musninkuose? Vyr. gydytojos pagrindinis argumentas – pinigų trūkumas. O dėl ko trūksta pinigų? Paaiškinimas labai paprastas. Musninkų seniūnijoje yra 1603 gyventojai. Iš jų 980 sveikatos priežiūros paslaugomis naudojasi Širvintų poliklinikoje ir 623 – Musninkų ambulatorijoje. Iš pastarųjų skaičiaus apsidraudusiųjų – tik 570 žmonių. Ir tik šie gyventojai į gydymo įstaigą ateina su vadinamuoju ligonio „krepšeliu“. Šio „krepšelio“ pinigų neužtenka, kad musninkiečiams ambulatorijoje būtų suteikiamos visos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos. Skaityti daugiau »

Kreipėsi pagalbos, bet nesulaukė

Į „Širvintų krašto“ redakciją kreipėsi Liukonių kaimo gyventoja Elena Birutė Grigienė. Ji papasakojo tokią istoriją.  Skaityti daugiau »

Musninkiečiai kuria savarankiško gyvenimo namus

Projektą pristatė iš kairės į dešinę Virginija Dambrauskienė, Jadvyga Kielienė ir projekto vadovė Rita Kacevičienė.

Projektą pristatė iš kairės į dešinę Virginija Dambrauskienė, Jadvyga Kielienė ir projekto vadovė Rita Kacevičienė.

Pagal 2012 metų birželio 4 dienos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal „2007-2013 metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ įsakymą šešiolikai projektų vykdytojų iš visos Lietuvos buvo skirta 17 114 876,80 Lt parama. Viena iš projektų vykdytojų – visuomeninė organizacija Musninkų kaimo bendruomenė, kuriai buvo skirtas 718 174 litų finansavimas. Visi pinigai gauti iš ES paramos fondo.

Sausio 18 dieną Musninkų seniūnijos patalpose vyko kaimo bendruomenės viešinimo renginys, kuriame ir buvo pristatytas projektas. Projektu susidomėjo nemažai musninkiečių. Nors projekte galės dalyvauti tik keturiasdešimt žmonių, tačiau į jo pristatymą atėjo gerokai daugiau. Šiais laikais gauti gerai apmokamą darbą neturint specialybės beveik neįmanoma. Norint įsigyti specialybę, reikia investuoti nemažai pinigų ir laiko. O iš kur jų paimti? Kaime yra žmonių, patekusių į užburtą ratą: „Nėra pinigų – nėra darbo. Nėra darbo – nėra pinigų…“ Nuo šiol Musninkuose galima bus veltui įsigyti patrauklią specialybę. Daugeliui kaime gyvenančių žmonių bėgimas užburtu ratu pasibaigs. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos