Alfonsas Romas Maršalka

Kas, kiek ir kam skolino ir ką praskolino?

„Taškus ant i“ sudėliojo Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas Alfonsas Romas Maršalka.

„Karščiausias“ praėjusio Savivaldybės tarybos posėdžio klausimas – leisti ar neleisti Savivaldybės administracijai paimti ilgalaikę 347 000 Eur paskolą.

Skaityti daugiau »

Reikšmingas ir savalaikis pasiūlymas

Reikšmingas ir savalaikis pasiūlymas
Artėja kovo 1-oji – rinkimų į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas diena. Rajone yra kaimelių ir vienkiemių, kurie nuo rinkimų apylinkių nutolę ne vieną ir ne du kilometrus, rajone daug pagyvenusių žmonių, todėl ne visi rinkėjai turi lygias galimybes balsuoti. Dėl individualių pavėžėjimų iki rinkimų apylinkės kyla įvairių interpretacijų, tuo labiau kad Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, mūsų nedideliame Širvintų rajone yra aštuonios partijos, iškėlusios lygiai 200 kandidatų į savivaldybės tarybos narius. Prie jų pridėjus šeimos narius, gimines ir gerus pažįstamus, galime sakyti, kad kas penktas rajono gyventojas yra suinteresuotas asmuo ir gali beveždamas kaimyną suagituoti balsuoti būtent už jam „reikiamą“ kandidatą.
Sausio 29 dieną vykusiame Širvintų savivaldybės tarybos posėdžio metu tarybos narys nuo Darbo partijos Alfonsas Romas Maršalka kreipėsi su pasiūlymu dėl rinkėjų, kurie gyvena toli nuo rinkimų apylinkės balsavimo patalpų ar dėl kitų priežasčių, galinčių trukdyti rinkėjams atvykti į balsavimo patalpas, pavėžėjimo organizavimo. Buvo pasiūlyta įpareigoti rajono seniūnus sudaryti gyventojų pavėžėjimo į balsavimo apylinkes balsuoti maršrutus, kad parinkti maršrutai labiausiai atitiktų rinkėjų poreikius, sudaryti pavėžėjimų grafikus. Savivaldybės administracija pagal maršrutams numatomą kilometrų skaičių turėtų skirti lėšų už transporto priemonėms numatomą sunaudoti kurą. „Tik nereikia galvoti, kad šiais pavėžėjimų klausimais turi rūpintis rinkimų komisija. Rinkimų komisijos visai tuo nesuinteresuotos, nes kuo mažiau ateis rinkėjų, tuo mažiau bus joms darbo. Rajono gyventojais privalo rūpintis Savivaldybės administracija“, – kalbėjo Alfonsas Romas Maršalka.
Savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijos turėtų kontroliuoti ir užtikrinti, kad transporto priemonėse, kurios rinkimų dieną pavėžės rinkėjus, nebūtų vykdoma rinkimų agitacija, nebūtų dalijama agitacinė medžiaga ir papirkinėjami rinkėjai. Transporto priemonėje galėtų važiuoti rinkimų stebėtojai, turintys stebėtojo pažymėjimą.
„Širvintų krašto“ informacija

Darbo partijos Alfonsas Romas Maršalka kreipėsi su pasiūlymu dėl rinkėjų, kurie gyvena toli nuo rinkimų apylinkės balsavimo patalpų ar dėl kitų priežasčių, galinčių trukdyti rinkėjams atvykti į balsavimo patalpas, pavėžėjimo organizavimo.

Darbo partijos Alfonsas Romas Maršalka kreipėsi su pasiūlymu dėl rinkėjų, kurie gyvena toli nuo rinkimų apylinkės balsavimo patalpų ar dėl kitų priežasčių, galinčių trukdyti rinkėjams atvykti į balsavimo patalpas, pavėžėjimo organizavimo.

Artėja kovo 1-oji – rinkimų į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas diena. Rajone yra kaimelių ir vienkiemių, kurie nuo rinkimų apylinkių nutolę ne vieną ir ne du kilometrus, rajone daug pagyvenusių žmonių, todėl ne visi rinkėjai turi lygias galimybes balsuoti. Dėl individualių pavėžėjimų iki rinkimų apylinkės kyla įvairių interpretacijų, tuo labiau kad, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, mūsų nedideliame Širvintų rajone yra aštuonios partijos, iškėlusios lygiai 200 kandidatų į savivaldybės tarybos narius. Prie jų pridėjus šeimos narius, gimines ir gerus pažįstamus, galime sakyti, kad kas penktas rajono gyventojas yra suinteresuotas asmuo ir gali beveždamas kaimyną suagituoti balsuoti būtent už jam „reikiamą“ kandidatą.

Sausio 29 dieną vykusiame Širvintų savivaldybės tarybos posėdžio metu tarybos narys nuo Darbo partijos Alfonsas Romas Maršalka kreipėsi su pasiūlymu dėl rinkėjų, kurie gyvena toli nuo rinkimų apylinkės balsavimo patalpų ar dėl kitų priežasčių, galinčių trukdyti rinkėjams atvykti į balsavimo patalpas, pavėžėjimo organizavimo. Buvo pasiūlyta įpareigoti rajono seniūnus sudaryti gyventojų pavėžėjimo į balsavimo apylinkes maršrutus, kad parinkti jie labiausiai atitiktų rinkėjų poreikius, sudaryti pavėžėjimų grafikus. Skaityti daugiau »

Dejonėmis problemos nesprendžiamos

Alfonsas Romas Maršalka

Alfonsas Romas Maršalka

Gruodžio 5 d. Savivaldybėje įvyko strateginio planavimo komisijos posėdis dėl atnaujinto Širvintų rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano projekto. Strateginis veiklos planas, mano nuomone, yra svarbus dokumentas, numatantis, kaip bus tenkinami savivaldybės bendruomenės viešieji poreikiai ir interesai, kaip bus vykdomos savivaldybei priskirtos funkcijos – taigi, numatoma, kam bus skiriama daugiausia dėmesio, kokiems darbams, projektams savivaldybė pirmiausia skirs lėšas. Deja, į posėdį dėl strateginio plano atėjo… 2 tarybos nariai. Žinoma, galima teisintis, kad buvo netinkamas posėdžio laikas, sutrukdė kitos aplinkybės. Tačiau pastebėjau, kad kai kurie rajono tarybos nariai niekaip nesuranda laiko dalyvauti ir komitetų posėdžiuose. O juk būtent juose, mano nuomone, turėtų būti aptariami visi svarstytini reikalai, diskutuojama, ieškoma bendro, geriausio rajono žmonėms sprendimo. Gal tada sklandžiau vyktų darbas rajono tarybos posėdžių metu. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos