Širvintų rajono ūkininkai papildomas išmokas gaus

Širvintų rajono ūkininkai papildomas išmokas gaus
Šalies ūkio plėtros strategijose ir programose numatyta nemažai konkrečių priemonių regioniniams netolygumams švelninti. Viena tokių – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (toliau – 2014-2020 m. KPP) priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, siekianti paremti ir išsaugoti mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Nors išmokos nuo 2015 metų ir sumažėjo, tačiau tokiose vietovėse ūkininkaujantys asmenys, nusprendę dalyvauti ir kitose 2014-2020 m. KPP priemonėse, turėjo privalumą.
Pagal ankstesnę tvarką, visas Širvintų rajonas buvo priskirtas mažiau palankiai ūkininkauti teritorijai. Dėl to mūsų rajono ūkininkai galėjo pretenduoti į papildomas išmokas. Tačiau artėjant 2016 m. žemės ūkio naudmenų deklaravimui, Širvintų rajono savivaldybę pasiekė ne pati geriausia žinia – koreguojant senąjį mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapį, didesnę Širvintų rajono dalį (išskyrus Zibalų, Alionių ir Jauniūnų seniūnijų teritorijas) siūloma įtraukti į derlingų plotų teritorijas. Tai reikštų, kad dauguma mūsų rajono ūkininkų netektų galimybės gauti papildomas išmokas už darbą nederlingose žemėse, o dalyvaujant „Jauno ūkininko“, „Parama smulkiems ūkiams“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“ programose – gauti papildomų balų.
„Toks siūlymas, pasak mūsų žemės ūkio specialistų, yra nepagrįstas ir neargumentuotas. Net ir ne žemdirbys supranta, kad Kernavės, Čiobiškio smėlingos apylinkės yra tikrai nepalankios ūkinei veiklai vykdyti,“ – sako Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.
Vasario 5 d. diskusijos metu Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė informavo merę Živilę Pinskuvienę, kad naujojo žemėlapio patvirtinimas yra atidėtas. Šiais metais Širvintų rajono ūkininkai išmokas už žemės ūkio naudmenas gaus pagal senąją tvarką, o sudarant naująjį mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapį bus atsižvelgta į Širvintų rajono savivaldybės vadovių išsakytus argumentus.
Foto   galiojantis zemelapis
naujas siulomas zemelapis
Kviečiame registruotis į neformaliojo vaikų švietimo programas
Kviečiame mokinius registruotis į Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurios patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų vasario 3 dienos įsakymu Nr. 9-89 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo“ ir 2016 metų vasario 9 dienos įsakymu Nr. 9-104 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo“.
Patvirtintos programos:
Širvintų rajono švietimo centro programos „Molinukas“ (kodas 120200210), (vadovo tel. 8 684 12 328);  „Žaidžiame anglų“ (kodas 121400115), (vadovo tel. 8 382 51 767); „NINJUTSU“ (kodas 120500372), (vadovo tel. 8 677 13 555); „Kalbėdami augame“ (kodas 122000274), (vadovo tel. 8 382 51 767); „Sniego gniūžtė“ (kodas 122000280), (vadovo tel. 8 382 51767); „Snaigė“ (kodas 122000279), (vadovo tel. 8 383 51767); „Atrask savyje kūrėją“ (kodas 120200251), (vadovo tel. 8 675 35 321); „Savęs stiprinimas ir žaidimų įgūdžių lavinimas“ (kodas 120500489), (vadovo tel. 8 614 81 462); Estetikos pamokos „Lietuviškos elegancijos kodas“ (kodas 121100110), (vadovo tel. 8 606 11 097); „Mokausi kurti ir bendrauti“ (kodas 121000116), (vadovo tel. 8 600 18 470); „Skaitome kitaip“ (kodas 122000320), (vadovo tel. 8 600 18 470); „Taiklus šūvis“ (šaudyba ir ginklai) (kodas 120500498), (vadovo tel. 8 618 17 743); „Krepšinio pasaulyje“ (kodas 120500497), (vadovo tel. 8 621 40 668); „Būk saugus ir išmokyki kitus“ (kodas 122000337), (vadovo tel. 8 686 38 825); „Muzikuokime kartu“ (kodas 121300143), (vadovo tel. 8 698 07 536).
Laisvojo mokytojo Gintauto Igliuko programa „Savęs pažinimas vandenyje“ (kodas 120500949), (vadovo tel. 8 673 79 045).
Boženos Jasienės programa „Žaidžiame šokį“ (kodas 120300123), (vadovės tel. 8 600 02 789).
Boženos Jasienės programa „Pramoginio ir Laisvo stiliaus šokio mokymas“ (kodas 110300265) (vadovės tel. 8 600 02 789).
Laisvojo mokytojo Dainiaus Morkūno programa „Gatvės šokiai“ (kodas 120300235), (vadovo tel. 8 647 32 093).
„Šeimų bendrystės“ programa „Lietuviškasis molis“ (kodas 120200228), (vadovo tel. 8 672 58886).
Žygeivių ir sporto klubo „Dumblas“ programa „Naujo verslo (projekto) Pabėgimo kambarys kaime“ sukūrimas“ (kodas 120700068), (vadovo tel. 8 684 33 303).
Laisvojo mokytojo Kęstučio Stankevičiaus programa „Meistriukai“ (kodas 121100223), (vadovo tel. 8 610 61 447).
Laisvosios mokytojos Audronės Dabravolskienės programa „Gelvonų krašto etnomuzikinis paveldas“ (kodas 121300195), (vadovo tel. 8 612 44 585).
Sporto klubo „SHIN“ programa „Kyokushin karate Širvintų rajone“ (kodas 120500499), (vad. tel. 8 659 97759).
Norėdami užsiregistruoti į Neformaliojo vaikų švietimo programą, mokiniai (jų tėvai, globėjai, rūpintojai) turi kreiptis į mokyklą, kurioje mokosi vaikas ir skambinti nurodytais programų vadovų telefonais.
Dėl tiesioginių išmokų ūkininkams naujovių 2016 m.
Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius informuoja, kad 2015 metais patvirtintose Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse numatyta nemaža naujovių ūkininkams, siekiantiems 2016 metais gauti tiesiogines išmokas.
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės bus taikomos 2016-2020 m. paraiškų teikimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms.
Pagrindinės naujovės
Bendrieji tinkamumo reikalavimai
„Aktyvaus ūkininko“ (aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas) reikalavimų neprivalės atitikti tie pareiškėjai, kurių 2015 metais gauta ES tiesioginių išmokų suma neviršijo 5 000 eurų.
Vienas iš reikalavimų pagal ankstesnes taisykles: pareiškėjas, deklaruojantis ganyklų ar pievų plotą, privalėjo ganyklas nušienauti ar nuganyti iki liepos 15 d., o naujai patvirtintose taisyklėse nustatyta šienavimo termino pabaiga – rugpjūčio 1 d.
Švelninamos nuganymo sąlygos gyvulių laikytojams. Jeigu pareiškėjo, kurio (arba jo valdos partnerio) einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui, pievų plotuose ganymo sezono metu yra ganoma, nelaikoma reikalavimų neatitikimu, jeigu tokie plotai nėra tinkamai nuganyti ar nušienauti. Tokiu atveju yra būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan.
Nuo 2016 metų nėra draudžiamas žolės smulkinimas pievose. Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista visame lauko plote) iki nustatytųjų šienavimo terminų.
Žalinimas
Pareiškėjams naujuoju laikotarpiu skiriama žalinimo išmoka, bet jie privalo laikytis visų šiai išmokai gauti keliamų reikalavimų: įvairinti pasėlius, išlaikyti aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas, išlaikyti daugiamečių pievų plotą (daugiamečių pievų plotas negali sumažėti daugiau kaip 5 proc. visos Lietuvos mastu), išskirti ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV).
Nuo 2016 metų pagal galiojančias taisykles patikslintas žolinių azotą kaupiančių augalų traktavimas, pateiktas papildomas EASV elementų sąrašas.
Kaip ir anksčiau, pareiškėjui nereikia įvairinti pasėlių ir deklaruoti EASV, t. y. jis atitinka šiuos reikalavimus, kai paraiškoje deklaruotos pievos sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha.
Susietoji parama už plotą
Nustatyta, kad susietoji parama nebus mokama už vaisius, uogas ir daržoves, deklaruotais kodais DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte)“, DAK „Kitos daržovės“ ir KTS „Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai“.
Paraiškos teikimas
Ankstinama žemės plotų deklaravimo pabaiga. 2016 metais bendrosios paraiškos bus priimamos iki birželio 6 d., pavėluotai – iki liepos 1 d.
Jei pasibaigus einamųjų metų deklaravimui pareiškėjai pakeitė kontrolinių žemės sklypų ribas, t. y. išnaikino piktžoles, iškirto medžius, išrovė kelmus ir išvežė nupjautus medžius bei jų liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitaip pertvarkė paramai skirti netinkamus plotus, jie turėtų iš anksto pranešti apie šiuos pakeitimus. Apie paramai tinkamus plotus turi būti pranešta iki einančių prieš paraiškos teikimo metų gruodžio 1 d. Tiesioginės išmokos mokamos tik už reikalavimus atitinkančius naudmenų plotus. Įbraižant deklaruojamus laukus nebus galimybės kirsti kontrolinių žemės sklypų ribas ar įbraižyti laukus paramai netinkamuose plotuose.
Deklaravimo metu pagal pareiškėjo pasirinktas priemones (deklaruojamus plotus, gyvulius) pareiškėjui bus rodomi tik pareiškėjui aktualūs įsipareigojimai.
Pareiškėjai galės teikti deklaracijas tik toje seniūnijoje, kurioje įregistruotas valdos centras.
Deklaruojami plotai turi sutapti su valdų registre nuosavybės, nuomos ar panaudos valdymo teise įregistruotais plotais.
Dėl informacijos apie deklaravimą galima kreiptis į Žemės ūkio ir turto valdymo skyrių, adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, 116 kabinetą, arba tel. 8 382 30 289.
Savivaldybės administracijos informacijos

Šalies ūkio plėtros strategijose ir programose numatyta nemažai konkrečių priemonių regioniniams netolygumams švelninti. Viena tokių – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (toliau – 2014-2020 m. KPP) priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, siekianti paremti ir išsaugoti mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Nors išmokos nuo 2015 metų ir sumažėjo, tačiau tokiose vietovėse ūkininkaujantys asmenys, nusprendę dalyvauti ir kitose 2014-2020 m. KPP priemonėse, turėjo privalumą.

Pagal ankstesnę tvarką, visas Širvintų rajonas buvo priskirtas mažiau palankiai ūkininkauti teritorijai. Dėl to mūsų rajono ūkininkai galėjo pretenduoti į papildomas išmokas. Tačiau artėjant 2016 m. žemės ūkio naudmenų deklaravimui, Širvintų rajono savivaldybę pasiekė ne pati geriausia žinia – koreguojant senąjį mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapį, didesnę Širvintų rajono dalį (išskyrus Zibalų, Alionių ir Jauniūnų seniūnijų teritorijas) siūloma įtraukti į derlingų plotų teritorijas. Tai reikštų, kad dauguma mūsų rajono ūkininkų netektų galimybės gauti papildomas išmokas už darbą nederlingose žemėse, o dalyvaudami „Jauno ūkininko“, „Parama smulkiems ūkiams“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“ programose – gauti papildomų balų.

„Toks siūlymas, pasak mūsų žemės ūkio specialistų, yra nepagrįstas ir neargumentuotas. Net ir ne žemdirbys supranta, kad Kernavės, Čiobiškio smėlingos apylinkės yra tikrai nepalankios ūkinei veiklai vykdyti,“ – sako Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

Vasario 5 d. diskusijos metu Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė informavo merę Živilę Pinskuvienę, kad naujojo žemėlapio patvirtinimas yra atidėtas. Šiais metais Širvintų rajono ūkininkai išmokas už žemės ūkio naudmenas gaus pagal senąją tvarką, o sudarant naująjį mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapį bus atsižvelgta į Širvintų rajono savivaldybės vadovių išsakytus argumentus.

Savivaldybės administracijos informacija

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

2 Atsakymai į “Širvintų rajono ūkininkai papildomas išmokas gaus”

  1. x parašė:

    jeigu negerai uzpildyta, nereikia paraso deti. Tegul taiso. Ir ne specialistas cia bus kaltas, o pats pareiskejas.

  2. xx parašė:

    Gal gaus gal negaus. Priklausys ar specialistai tinkamai wiska uzpildys

Comments are closed.

scroll to top
+