Savivaldybėje viešėjo svečiai iš Čekijos Respublikos

Savivaldybėje viešėjo svečiai iš Čekijos Respublikos
Lapkričio 2 d. mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, padėjėja Janina Greiciūnaitė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, jos pavaduotoja Elona Pačiukaitienė susitiko su L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje viešinčiais svečiais iš Čekijos Respublikos Blansko  „Zakladni“ mokyklos. Mokytojai Tomaš Vašek ir Renata Vahalova atvyko į Lietuvą pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Shadowing“. Jų tikslas – susipažinti su Lietuvos švietimo sistema, gimnazijoje naudojamais mokymo metodais, pasidalinti gerąja patirtimi. Kartu su gimnazijos direktore Audrone Buziene, mokytojomis Valda Maslinskiene ir Ieva Vidauskiene svečiai dalijosi įspūdžiais apie Širvintų kraštą, stebėtas pamokas, bendravimą su mokytojais ir mokiniais.
Artėjantis šaltis 5 vaikus auginančios našlės taip nebegąsdina
Kabaldos kaime su 5 mažamečiais vaikais gyvenanti, sunkiai besiverčianti našlė Virginija Dalinkevičienė sulaukė jai labai reikiamos paramos – šeimai atvežta pilna traktoriaus priekaba medienos atraižų. Sausos, tinkamos kūrenti medienos Dalinkevičių šeimai iš rėmėjų padėjo surasti Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ir Alionių seniūnas Sigitas Bankauskas. V. Dalinkevičienė, dėkodama už pagalbą, džiaugėsi, kad šiuo metu turi terminuotą darbą, visi vaikai lanko ugdymo įstaigas, o gauta mediena leis ramiai ir šiltai pasitikti artėjančią žiemą.
Parodoje „Aukso vainikas – 2015″ įvertinti Širvintų krašto kryždirbiai
Kultūros centras informuoja, kad spalio 23 – 28 dienomis Trakų Vokės dvaro sodyboje vyko Vilniaus apskrities konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas – 2015“.
Mūsų rajonui atstovavo šeši liaudies meno kūrėjai: Julijanas Gridziuška, Joana Zinkevičienė. Aldona Vasiukevičienė, Zofija Jablonskienė, Kęstutis Norušis ir Povilas Malinauskas.
Šiais metais sėkmė nusišypsojo mūsų rajono kryždirbiams. Vertinimo komisija pirmąją vietą, piniginę premiją ir Lietuvos liaudies kultūros centro diplomą skyrė Povilui Malinauskui iš Čiobiškio. Trečioji vieta ir diplomas atiteko širvintiškiu! Kęstučiui Norušiui.
Krašto menininkus sveikino rajono Savivaldybės rnerės padėjėja Janina Greiciūnaitė, įteikusi merės Živilės Pinskuvienės padėkas.
Jaunime, atrask save!
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža ir Europos socialinio fondo agentūra 2015 m. rugsėjo 21 d. pasirašė projekto „Atrask save“ sutartį, šio projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.
Lietuvos darbo birža ir 68 partneriai, iš kurių dešimt yra teritorinės darbo biržos bei jaunimo užimtumo centrai, yra pasiryžę projekte dalyvaujantiems jaunuoliams sudaryti sąlygas dalyvauti savanoriškoje veikloje, suteikti motyvacijos integruotis į darbo rinką ar grįžti į švietimo sistemą. Projekto veiklomis bus siekiama, kad jauni asmenys įgytų asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų.
Su kiekvienu jaunuoliu bus dirbama pagal individualų veiklos planą, sudarytą atsižvelgiant į jo poreikius, įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo patirtį, lūkesčius dėl tolesnės karjeros, ypatingą dėmesį kreipiant į jaunuolio motyvaciją dirbti ar mokytis.
Širvintų rajone jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ įgyvendinimo partneriu tapo Širvintų rajono švietimo centras.
Siekiant sudaryti sąlygas neaktyviam jaunam žmogui (reIntegruotis į švietimo sistemą, darbo rinką, atlikti kokybišką praktiką, Širvintų rajone jaunuoliams bus teikiamos šios paslaugos:
pagalbos pažįstant save paslaugos;
socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;
motyvavimo paslaugos;
informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
įtraukimo j visuomenei naudingą veiklą paslaugos;
Tarpininkavimo su švietimo ištaigomis ar teritorinėmis darbo biržomis paslaugos.
Visus, normoms prisijungti ar pažįstančius 15-29 metų jaunuolius, kurie nesimoko ir nedalyvauj mokymuose, nedirba ir yra neregistruoti teritorinėje darbo biržoje, kviečiame kreiptis j Širvintų rajono vietos jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinatorę Jovitą Šakinytę, el.p. jov,sakmyte@gmail.com, skambinti telefonu (8 382) 49 161 arba mob. +370 648 72393.
Savivaldybės administracijos informacijos
Su svečiais iš Čekijos

Su svečiais iš Čekijos

Lapkričio 2 d. mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, padėjėja Janina Greiciūnaitė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, jos pavaduotoja Elona Pačiukaitienė susitiko su L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje viešinčiais svečiais iš Čekijos Respublikos Blansko  „Zakladni“ mokyklos. Mokytojai Tomaš Vašek ir Renata Vahalova atvyko į Lietuvą pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Shadowing“. Jų tikslas – susipažinti su Lietuvos švietimo sistema, gimnazijoje naudojamais mokymo metodais, pasidalinti gerąja patirtimi. Kartu su gimnazijos direktore Audrone Buziene, mokytojomis Valda Maslinskiene ir Ieva Vidauskiene svečiai dalijosi įspūdžiais apie Širvintų kraštą, stebėtas pamokas, bendravimą su mokytojais ir mokiniais.  

Artėjantis šaltis 5 vaikus auginančios našlės taip nebegąsdina

Parūpino kuro

Parūpino kuro

Kabaldos kaime su 5 mažamečiais vaikais gyvenanti, sunkiai besiverčianti našlė Virginija Dalinkevičienė sulaukė jai labai reikiamos paramos – šeimai atvežta pilna traktoriaus priekaba medienos atraižų. Sausos, tinkamos kūrenti medienos Dalinkevičių šeimai iš rėmėjų padėjo surasti Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ir Alionių seniūnas Sigitas Bankauskas. V. Dalinkevičienė, dėkodama už pagalbą, džiaugėsi, kad šiuo metu turi terminuotą darbą, visi vaikai lanko ugdymo įstaigas, o gauta mediena leis ramiai ir šiltai pasitikti artėjančią žiemą.

Parodoje „Aukso vainikas – 2015″ įvertinti Širvintų krašto kryždirbiai

Širvintų delegacija

Širvintų delegacija

Kultūros centras informuoja, kad spalio 23 – 28 dienomis Trakų Vokės dvaro sodyboje vyko Vilniaus apskrities konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas – 2015“.

Mūsų rajonui atstovavo šeši liaudies meno kūrėjai: Julijanas Gridziuška, Joana Zinkevičienė. Aldona Vasiukevičienė, Zofija Jablonskienė, Kęstutis Norušis ir Povilas Malinauskas.

Šiais metais sėkmė nusišypsojo mūsų rajono kryždirbiams. Vertinimo komisija pirmąją vietą, piniginę premiją ir Lietuvos liaudies kultūros centro diplomą skyrė Povilui Malinauskui iš Čiobiškio. Trečioji vieta ir diplomas atiteko širvintiškiu! Kęstučiui Norušiui.

Krašto menininkus sveikino rajono Savivaldybės rnerės padėjėja Janina Greiciūnaitė, įteikusi merės Živilės Pinskuvienės padėkas.

Jaunime, atrask save!

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža ir Europos socialinio fondo agentūra 2015 m. rugsėjo 21 d. pasirašė projekto „Atrask save“ sutartį, šio projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.

Lietuvos darbo birža ir 68 partneriai, iš kurių dešimt yra teritorinės darbo biržos bei jaunimo užimtumo centrai, yra pasiryžę projekte dalyvaujantiems jaunuoliams sudaryti sąlygas dalyvauti savanoriškoje veikloje, suteikti motyvacijos integruotis į darbo rinką ar grįžti į švietimo sistemą. Projekto veiklomis bus siekiama, kad jauni asmenys įgytų asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų.

Su kiekvienu jaunuoliu bus dirbama pagal individualų veiklos planą, sudarytą atsižvelgiant į jo poreikius, įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo patirtį, lūkesčius dėl tolesnės karjeros, ypatingą dėmesį kreipiant į jaunuolio motyvaciją dirbti ar mokytis.

Širvintų rajone jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ įgyvendinimo partneriu tapo Širvintų rajono švietimo centras.

Siekiant sudaryti sąlygas neaktyviam jaunam žmogui (reintegruotis į švietimo sistemą, darbo rinką, atlikti kokybišką praktiką, Širvintų rajone jaunuoliams bus teikiamos šios paslaugos:

pagalbos pažįstant save paslaugos;

socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;

motyvavimo paslaugos;

informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;

įtraukimo j visuomenei naudingą veiklą paslaugos;

Tarpininkavimo su švietimo ištaigomis ar teritorinėmis darbo biržomis paslaugos.

Visus, norinčius prisijungti ar pažįstančius 15-29 metų jaunuolius, kurie nesimoko ir nedalyvauja mokymuose, nedirba ir yra neregistruoti teritorinėje darbo biržoje, kviečiame kreiptis j Širvintų rajono vietos jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinatorę Jovitą Šakinytę, el.p. jov.sakinyte@gmail.com, skambinti telefonu (8 382) 49 161 arba mob. +370 648 72393.

Savivaldybės administracijos informacijos

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+