Meno mokyklai – papildomos lėšos

Meno mokyklai – papildomos lėšos
Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl 2016 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto. Tarybos valdančiosios daugumos siūlymu, biudžeto projekte daugiau lėšų numatoma skirti Širvintų meno mokyklai.
Kasmet už mokinių ugdymą ši įstaiga surenka apie 15 tūkst. eurų. Tačiau daugelį metų dalis jų (apie 6000 Eur) būdavo panaudojama darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo mokesčiams padengti. Išsiaiškinusi šią situaciją, merė Živilė Pinskuvienė įpareigojo Administracijos direktorę Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, rengiant 2016 m. biudžeto projektą, surasti lėšų ir Savivaldybės biudžete numatyti trūkstamą finansavimą darbuotojų atlyginimams.
Ž. Pinskuvienės teigimu, nors viešojoje erdvėje nuolat eskaluojama, kad Meno mokykla buvo ypač globojama ir jai buvo skiriamas didelis dėmesys, tačiau daugelį metų įstaiga turėjo verstis kaip išmanydama. Deja, galimybės teikti infrastruktūrinius projektus ir renovuoti įstaigos pastatą praleistos, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija renovuota, pamiršus, kad prie jos prisišliejęs ir Meno mokyklos pastatas. Merė išreiškė viltį, kad biudžeto projektą net ir Tarybos opozicijos nariai gerai apsvarstys ir balsuos už sąlygų pagerinimą tiek šąlantiems mokytojams, tiek su pirštinėmis grojantiems vaikams. Patvirtinus siūlomą projektą, visi iš mokinių surenkami pinigai būtų naudojami pagal paskirtį – būtiniausioms reikmėms, įrangos atnaujinimui, instrumentų derinimui ir pan.
Keliams – 70 000 Eur iš Savivaldybės biudžeto
Vienas iš pagrindinių 2015 metais pradėjusios dirbti naujos sudėties Širvintų rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos prioritetų – rajono kelių būklės gerinimas. Tam, kad rajone sparčiau mažėtų sunkiai išvažiuojamų kelių, kad mieste būtų tvarkomos intensyvaus eismo gatvės, šaligatviai, nemažai darbų padaryta jau 2015 metais. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, ne kartą buvo koreguojama Širvintų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programa, padarytas didelis darbas – patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas. Merės Živilės Pinskuvienės teigimu, atlikus parengiamuosius darbus ir nustačius prioritetus, buvo nuspręsta kelių tvarkymo darbams 2016 m. Savivaldybės biudžeto projekte numatyti didžiausią per pastaruosius metus finansavimą – 70 000 Eur.
Skirtas finansavimas Igno Šeiniaus paminklui!
Artėjant vienai gražiausių švenčių – Valstybės atkūrimo dienai, Širvintas pasiekė džiugi žinia – gautos lėšos projektui „Igno Šeiniaus (Jurkūno) atminimo įamžinimas Širvintose“. Dar šiais metais Igno Šeiniaus alėjoje bus pastatytas paminklas šiam mūsų krašto šviesuoliui.
Paminklo pastatymo idėją iškėlė 2013 m. susibūrusi visuomeninė iniciatyvinė grupė, jos pirmininkė Danutė Miliukienė. Nuveikta nemaža darbų: buvo gautas Širvintų rajono savivaldybės tarybos pritarimas įgyvendinti projektą, paskelbtas paminklo idėjinio modelio konkursas, atrinktas skulptoriaus Henriko Orakausko darbas „Regiu Lietuvą“, surinkta paramos lėšų, už kurias pradėti pirminiai paminklo sukūrimo darbai, visuomenė nuolat kviečiama į renginius, skaitymus, parodas ir kt.
Atsižvelgdama į tai, kad idėją dėl paminklo pastatymo būtinybės iškėlė patys Širvintų rajono gyventojai, kad buvo surinkta nemaža dalis lėšų, ne kartą susitikusi su iniciatyvinės grupės pirmininke, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė aktyviai ėmė ieškoti visų įmanomų galimybių gauti finansavimą ir užbaigti projektą. Raštu kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Kultūros ministeriją, Seimą, įvyko ne vienas susitikimas su kultūros sritį kuruojančiais specialistais. Paminklo pastatymo idėją palaikė ir padėjo ją plačiau pristatyti Kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė. Atsižvelgus į gautas rekomendacijas, buvo parengtas. Atkaklumas ir pastangos lėmė rezultatą – projektas įvertintas ir įtrauktas į 2016 m. Istorinės atminties puoselėjimo programą, paminklo pastatymui skirtos trūkstamos lėšos – 30 000 Eur.
Simboliška, kad gera žinia Širvintas pasiekė prieš Vasario 16-ąją – dieną, kai minime Valstybės atkūrimo sukaktį, kai garbingiems Širvintų krašto žmonėms įteikiama Igno Šeiniaus vardo premija.
Nuotrauka iš archyvo. Merė susitinka su iniciatyvinės grupės Igno Šeiniaus paminklui sukurti nariais, pirmininke Danute Miliukiene, skulptoriumi Henriku Orakausku.
Pašaliniai asmenys VšĮ Širvintų ligoninės archyve?
Merė Živilė Pinskuvienė susitiko su laikinai einančiu VšĮ Širvintų ligoninės direktoriaus pareigas Vidmantu Eigėliu, kuris informavo, kad turi įtarimų, jog praėjusį savaitgalį pašaliniai asmenys lankėsi VšĮ Širvintų ligoninės archyve ir direktoriaus kabinete. Įsilaužimo požymių neaptikta, todėl galima manyti, jog į patalpas pašaliniai asmenys (galimai, buvę darbuotojai), įėjo padedami darbuotojų, turinčių raktus. Merė Živilė Pinskuvienė įpareigojo laikinai paskirtą VšĮ Širvintų ligoninės vadovą aiškintis situaciją ir dėl galimo įsilaužimo kreiptis į atitinkamas institucijas.
Savivaldybės administracijos informacijos

Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl 2016 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto. Tarybos valdančiosios daugumos siūlymu, biudžeto projekte daugiau lėšų numatoma skirti Širvintų meno mokyklai.

Kasmet už mokinių ugdymą ši įstaiga surenka apie 15 tūkst. eurų. Tačiau daugelį metų dalis jų (apie 6000 Eur) būdavo panaudojama darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo mokesčiams padengti. Išsiaiškinusi šią situaciją, merė Živilė Pinskuvienė įpareigojo Administracijos direktorę Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, rengiant 2016 m. biudžeto projektą, surasti lėšų ir Savivaldybės biudžete numatyti trūkstamą finansavimą darbuotojų atlyginimams.

Ž. Pinskuvienės teigimu, nors viešojoje erdvėje nuolat eskaluojama, kad Meno mokykla buvo ypač globojama ir jai buvo skiriamas didelis dėmesys, tačiau daugelį metų įstaiga turėjo verstis kaip išmanydama. Deja, galimybės teikti infrastruktūrinius projektus ir renovuoti įstaigos pastatą praleistos, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija renovuota, pamiršus, kad prie jos prisišliejęs ir Meno mokyklos pastatas. Merė išreiškė viltį, kad biudžeto projektą net ir Tarybos opozicijos nariai gerai apsvarstys ir balsuos už sąlygų pagerinimą tiek šąlantiems mokytojams, tiek su pirštinėmis grojantiems vaikams. Patvirtinus siūlomą projektą, visi iš mokinių surenkami pinigai būtų naudojami pagal paskirtį – būtiniausioms reikmėms, įrangos atnaujinimui, instrumentų derinimui ir pan.

Keliams – 70 000 Eur iš Savivaldybės biudžeto

Vienas iš pagrindinių 2015 metais pradėjusios dirbti naujos sudėties Širvintų rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos prioritetų – rajono kelių būklės gerinimas. Tam, kad rajone sparčiau mažėtų sunkiai išvažiuojamų kelių, kad mieste būtų tvarkomos intensyvaus eismo gatvės, šaligatviai, nemažai darbų padaryta jau 2015 metais. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, ne kartą buvo koreguojama Širvintų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programa, padarytas didelis darbas – patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas. Merės Živilės Pinskuvienės teigimu, atlikus parengiamuosius darbus ir nustačius prioritetus, buvo nuspręsta kelių tvarkymo darbams 2016 m. Savivaldybės biudžeto projekte numatyti didžiausią per pastaruosius metus finansavimą – 70 000 Eur.

Skirtas finansavimas Igno Šeiniaus paminklui!

Nuotrauka iš archyvo. Merė susitinka su iniciatyvinės grupės Igno Šeiniaus paminklui sukurti nariais, pirmininke Danute Miliukiene, skulptoriumi Henriku Orakausku.

Nuotrauka iš archyvo. Merė susitinka su iniciatyvinės grupės Igno Šeiniaus paminklui sukurti nariais, pirmininke Danute Miliukiene, skulptoriumi Henriku Orakausku.

Artėjant vienai gražiausių švenčių – Valstybės atkūrimo dienai, Širvintas pasiekė džiugi žinia – gautos lėšos projektui „Igno Šeiniaus (Jurkūno) atminimo įamžinimas Širvintose“. Dar šiais metais Igno Šeiniaus alėjoje bus pastatytas paminklas šiam mūsų krašto šviesuoliui.

Paminklo pastatymo idėją iškėlė 2013 m. susibūrusi visuomeninė iniciatyvinė grupė, jos pirmininkė Danutė Miliukienė. Nuveikta nemaža darbų: buvo gautas Širvintų rajono savivaldybės tarybos pritarimas įgyvendinti projektą, paskelbtas paminklo idėjinio modelio konkursas, atrinktas skulptoriaus Henriko Orakausko darbas „Regiu Lietuvą“, surinkta paramos lėšų, už kurias pradėti pirminiai paminklo sukūrimo darbai, visuomenė nuolat kviečiama į renginius, skaitymus, parodas ir kt.

Atsižvelgdama į tai, kad idėją dėl paminklo pastatymo būtinybės iškėlė patys Širvintų rajono gyventojai, kad buvo surinkta nemaža dalis lėšų, ne kartą susitikusi su iniciatyvinės grupės pirmininke Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė aktyviai ėmė ieškoti visų įmanomų galimybių gauti finansavimą ir užbaigti projektą. Raštu kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Kultūros ministeriją, Seimą, įvyko ne vienas susitikimas su kultūros sritį kuruojančiais specialistais. Paminklo pastatymo idėją palaikė ir padėjo ją plačiau pristatyti Kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė. Atkaklumas ir pastangos lėmė rezultatą – projektas įvertintas ir įtrauktas į 2016 m. Istorinės atminties puoselėjimo programą, paminklo pastatymui skirtos trūkstamos lėšos – 30 000 Eur.

Simboliška, kad gera žinia Širvintas pasiekė prieš Vasario 16-ąją – dieną, kai minime Valstybės atkūrimo sukaktį, kai garbingiems Širvintų krašto žmonėms įteikiama Igno Šeiniaus vardo premija.

Pašaliniai asmenys VšĮ Širvintų ligoninės archyve?

Merė Živilė Pinskuvienė susitiko su laikinai einančiu VšĮ Širvintų ligoninės direktoriaus pareigas Vidmantu Eigėliu, kuris informavo, kad turi įtarimų, jog praėjusį savaitgalį pašaliniai asmenys lankėsi VšĮ Širvintų ligoninės archyve ir direktoriaus kabinete. Įsilaužimo požymių neaptikta, todėl galima manyti, jog į patalpas pašaliniai asmenys (galimai, buvę darbuotojai), įėjo padedami darbuotojų, turinčių raktus. Merė Živilė Pinskuvienė įpareigojo laikinai paskirtą VšĮ Širvintų ligoninės vadovą aiškintis situaciją ir dėl galimo įsilaužimo kreiptis į atitinkamas institucijas.

Gelvonų herbas

Gelvonų herbas

Lietuvos heraldikos komisija patvirtino Gelvonų herbą

Gelvonų miestelis ir jo apylinkės – turtingą istorinę praeitį turintis kraštas. Gelvonų vardas istoriniuose šaltiniuose (kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose) aptinkamas nuo 1385 metų. Kraštas svarbus krikščionių bendruomenei kaip Švč. Mergelės Marijos apsilankymo vieta, o Lietuvos valstybės istorijai reikšmingas kaip Didžiosios Kovos apygardos Lietuvos partizanų veikimo po Antrojo pasaulinio karo teritorija.

Dėl oficialaus Gelvonų herbo sukūrimo Širvintų rajono Gelvonų seniūnija kartu su Gelvonų krašto bendruomene kreipėsi į Lietuvos heraldikos komisiją. Darbus atliko dailininkas, profesorius Juozas Galkus.

Gelvonų herbe akcentuojami Švč. Mergelės Marijos simboliai – mėlyname fone matomi rožės žiedai ir geltonas pėdos kontūras.

Gavus Komisijos patvirtinimą, istorikai rengia oficialų herbo aprašymą. Pasibaigus šiai procedūrai, lauks paskutinis žingsnis – herbo patvirtinimas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu.

Savivaldybės administracijos informacijos
Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+