Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų

Širvintų rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė, vadovaudamasi Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020-11-26 sprendimu Nr. 1-255 „Dėl pavedimo organizuoti konsultavimąsi su vietos gyventojais dėl Širvintų rajono savivaldybės Širvintų ir Jauniūnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo“ ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymu Nr. 9-1132 „Dėl konsultavimosi su vietos gyventojais vykdant apklausą organizavimo“, nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 4 d. paskelbė gyventojų apklausą dėl Širvintų rajono savivaldybės Širvintų ir Jauniūnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo.

Apklausoje dėl Širvintų seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo dalyvavo 444 vietos gyventojai. Į apklausos klausimą: „Pritariu (nepritariu), kad Širvintų rajono savivaldybės Širvintų seniūnijos (nurodomas gyvenamosios vietovės pavadinimas) teritorijos ribos būtų nustatytos (pakeistos) pagal parengtą planą“ pasiskirstė taip: „Pritariu“ atsakė 444 gyventojai (jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 100 %), „Nepritariu“ neatsakė nei vienas gyventojas (jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 0 %).

Apklausoje dėl Jauniūnų seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo dalyvavo 171 vietos gyventojas. Į apklausos klausimą: „Pritariu (nepritariu), kad Širvintų rajono savivaldybės Jauniūnų seniūnijos (nurodomas gyvenamosios vietovės pavadinimas) teritorijos ribos būtų nustatytos (pakeistos) pagal parengtą planą“ pasiskirstė taip: „Pritariu“ atsakė 159 gyventojai (jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 93 %), „Nepritariu“ atsakė 12 gyventojų (jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 7 %).

Širvintų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos komisija pateikė apklausos rezultatus Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, pagal kuriuos parengtas ir Širvintų rajono savivaldybės tarybai pateiktas sprendimo projektas.

Dokumentą galite rasti www.sirvintos.lt.

Širvintų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos komisijos informacija

Užs. Nr. 2.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+