Balandį negavę konteinerių gyventojai už atliekų išvežimą kintamosios rinkliavos dalies nemokės

Pasitarimas dėl atliekų išvežimo

Pasitarimas dėl atliekų išvežimo

Kaip jau buvo rašyta, Savivaldybė dėl įsipareigojimų nevykdymo yra pateikusi kelias pretenzijas nuo balandžio 1 d. Širvintų rajone mišrių komunalinių atliekų vežimo paslaugas pradėjusiai teikti bendrovei UAB „VSA Vilnius“. 

Nors gyventojų nusiskundimų sumažėjo, tačiau vis dar sulaukiama pranešimų dėl negautų konteinerių, neišvežtų atliekų. Todėl Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė sušaukė pasitarimą išsiaiškinti esamą situaciją ir aptarti mišrių komunalinių atliekų išvežimo klausimus. Susitikime su Savivaldybės ir Administracijos vadovėmis dalyvavo atliekų tvarkymo sistemos administratorės, atsakingos už rinkliavos apskaitą ir surinkimo kontrolę, UAB „Širvintų šiluma“ direktorius Raimondas Ragauskas ir atliekų administravimo vadybininkas Donatas Paškevičius.

UAB „Širvintų šiluma“ atstovų teigimu, įvedus dvinarę rinkliavą, rajone per 1000 padaugėjo paslaugos gavėjų. Todėl UAB „VSA Vilnius“ dar tikslina surinkimo taškus ir maršrutus.

„Nors aplinkosauga ir atliekų tvarkymas nėra mano kuruojama sritis, tačiau bendraudama su žmonėmis, nuolat girdžiu skundus, sulaukiu skambučių ir laiškų dėl šių klausimų, kuriuos būtina nedelsiant spręsti. Esu tvirtos nuomonės, kad naujasis atliekų vežėjas turėjo pakankamai laiko pasiruošti ir privalo tinkamai teikti paslaugas,“ – sakė merė Živilė Pinskuvienė.

Primename, kad dvinarė rinkliava yra nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, patvirtintomis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis.
Mokestį sudaro pastovioji dalis (už nekilnojamojo turto vienetą, kurią moka visi Širvintų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys) ir kintamoji dalis (pagal registruotus asmenis).

Kintamoji dalis gali būti neskaičiuojama, jeigu gyventojas laiku deklaruoja, kad tam tikrą laikotarpį nesinaudoja savo nekilnojamuoju turtu. Pvz. išvyks kažkuriam laikui į užsienį, turint sodybą kaime ir pan. Apie tai gyventojai turi informuoti administratorių – UAB „Širvintų šilumą“ bei laiku pateikti kaip pagrindžiantį įrodymą elektros, vandens sunaudojimo rodiklius, bus atleidžiamas nuo rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo. Šių principų taikymas yra reglamentuotas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse bei vietinės rinkliavos nuostatuose.

Atkreipiame dėmesį, kad nekilnojamojo turto savininkai turėtų atsakingai peržiūrėti ir sutvarkyti Nekilnojamojo turto, adresų, gyventojų registrų duomenis. Pasikeitus buto ar namo savininkams, nepamirškite pristatyti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašą, pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Daug gyventojų nėra susitvarkę registro dokumentų dėl namų valdos adreso (pvz. anksčiau registro įraše buvo nurodytas tik kaimas, o suteikus kaimuose gatvių pavadinimus ir namų numerius, šiuos duomenis privalu pateikti registrų centrui. Kitaip susietose sistemose nėra tikslių duomenų).

Svarbu žinoti:

1. Nuo balandžio 1 d. mišrių komunalinių atliekų vežėjas yra UAB „VSA Vilnius“. Dėl kylančių problemų galite skambinti tel. 8 700 70001.

2. Pagal dvinarės rinkliavos sistemą už mišrių komunalinių atliekų vežimą mokama pagal registruotą nekilnojamojo turto vienetą.

3. Atliekų tvarkymo sistemos administratorius, atsakingas už rinkliavos apskaitą ir surinkimo kontrolę yra UAB „Širvintų šiluma“. Dėl mokėjimų ir kitų susijusių klausimų galite kreiptis tel. 8 382 51831, 8 678 01445.

4. Savivaldybė investavo į modernią apskaitos sistemą, kurioje įdiegta galimybė stebėti, kiek kartų vežėjas atvyko į konkrečią vietą ir kiek kartų pakėlė konteinerį. Todėl kiekvienas konteineris yra pažymėtas brūkšniniu kodu.

5. Balandžio mėnesį negavusiems konteinerių gyventojams ar tiems, kuriems atliekos nebuvo išvežtos, kintamosios rinkliavos dalies nereikės mokėti.

6. Gyventojai patys yra atsakingi už tai, kad turimą konteinerį išvežtų į surinkimo vietą (išstumtų prie kelio ir pan.). Atliekų vežėjo darbuotojai į nuosavus kiemus eiti neturi teisės.

7. Gyventojai mokėjimo pranešimus iš UAB „Širvintų šiluma“ gaus kartu su sąskaitomis už šilumą bei komunalines paslaugas. Individualių namų gyventojai už atliekų išvežimą mokėjimo pranešimus gaus kartą per ketvirtį, kaip gaudavo ir iš ankstesnio vežėjo.

UAB „Širvintų šiluma“ atstovų teigimu, gyventojams bus sudarytos galimybės sumokėti visą metinę rinkliavą vienu kartu. Dėl to reikėtų kreiptis į administratorių.

„Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile“

Tokiais Motinos Teresės žodžiais įprasminta padėka, skirta Zibalų seniūnijos seniūno pareigas einančiam Sigitui Bankauskui, pasiekė Savivaldybę.

Aštuonios šeimos iš įvairių Lietuvos vietovių, žmonės, kuriems svarbios senosios sentikių tradicijos Švč. Trejybės savaitę susirinkti kapinėse, lankyti kiekvieną šeimos mirusįjį, giedoti giesmes, pasimelsti, suprasdami, kad kiekvieną rudenį ir pavasarį žvyrkeliai atokesnėse vietovėse pažliunga, tampa sunkiai išvažiuojami, nuoširdžiai dėkoja seniūnui už rūpestį ir kelių, vedančių į Zibalų sen. esančias Staškūniškio ir Šventakalnio sentikių kapines, greideriavimą artėjant šiai datai.

Savivaldybėje pagerbtas šalies konkurso laureatas

Nojus Kralikevičius

Nojus Kralikevičius

Didžiulis istorinis pasiekimas – I vieta Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse! Šis puikus „Atžalyno“ progimnazijos penktoko Nojaus Kralikevičiaus laimėjimas – tai garbė mūsų kraštui, tai nuoširdi pagarba ir padėka Nojaus tėveliams, laureato mokytojui, Tarybos nariui, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkui Romui Zibalui.

Kai sėdi prie stalo su šviesiaplaukiu berniuku, linksmomis žibančiomis akimis, atrodytų, kalba gali suktis apie vaikiškus užsiėmimus, išdaigas, apie artėjančias atostogas… Tačiau pokalbis su Nojumi, buvo netikėtai rimtas. Pokalbis apie pasitikėjimą tiek savimi, tiek artimais žmonėmis, apie viešą kalbėjimą, apie scenos baimės įveikimą ir daug kitų dalykų… Ir kaip gali būti kitaip – juk Nojus yra ne tik skaitovas, bet ir aktorius, ir renginių vedėjas…

Pasveikinusios Nojų ir jo šeimą bei mokytoją su įstabiu laimėjimu, Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administarcijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė palinkėjo kuo didžiausios sėkmės ateityje.

Aptarė bendravimą

Susitikimas Savivaldybėje

Susitikimas Savivaldybėje

Gegužės 8 d. Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės kvietimu, kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga, Savivaldybėje buvo surengtas susitikimas-diskusija aptarti žiniasklaidos atstovų ir Savivaldybės bendradarbiavimą teisės rinkti informaciją srityje.

Į susitikimą atvyko visų trijų Širvintų rajono žiniasklaidos priemonių atstovai: VšĮ „Širvis“ direktorė Valda Patinskienė, VšĮ „Širvintų spauda“ redaktorė Neringa Tuškevičienė, UAB „Danielita“ direktorius Gintaras Bielskis. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, Žurnalistų sąjungos Aukštaitijos skyriaus pirmininkas Rolandas Meilūnas, Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotojas Raimondas Polis, Lietuvos žurnalistų sąjungos tarybos narė Rasa Liutkuvienė.

Susitikimas Savivaldybėje

Susitikimas Savivaldybėje

Merė Živilė Pinskuvienė pasveikino susirinkusius su išvakarėse Lietuvoje paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, padėkojo svečiams už bendradarbiavimą. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs Savivaldybės ir žiniasklaidos bendravimo klausimai, informacijos sklaidos problemos.

Užs. Nr. 45

     

Kiti straipsniai:

Bus vykdomi nauji projektai kaimiškose vietovėse

Družuose bus įrengtas daugiafunkcis sporto aikštynas

Naujas projektas – iš ES gauta 340 200,00 Eur

Bartkuškyje bus įrengtas daugiafunkcis sporto aikštynas

Atgimsta nuo sovietmečio remonto nemačiusi gimnazija

Su gyventojais svarstė aktualius klausimus

Patvirtintas 2019 metų Savivaldybės biudžetas

Vietoj griūvančių garažų – 11 lauko batutų erdvė

Kviečiame į naujojo Sporto ir laisvalaikio parko Kalnalaukio g. projektinių pasiūlymų viešąjį svarstymą

Prasidės trijų miesto daugiabučių kiemų tvarkymo darbai

Lėšos švietimui: nei vienos mokyklos mokytojai neturi nukentėti

Kaimiškų vietovių gatvių apšvietimas – darbai prasidės jau pavasarį

Daugiabučių renovacija Širvintose įgauna pagreitį

Tarptautinis vaikų universitetas Širvintose?

Socialinių paslaugų centrui vadovaus Neringa Lubytė

Ministras išgirdo Savivaldybės prašymą

Bus įteikta Igno Šeiniaus premija

Širvintų rajono savivaldybės administracija kviečia įstaigas ir organizacijas teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas dėl finansavimo 2019 m.

Vandentiekininkai avarijos vietoje dirbo iki ryto

Merė pagerbė žuvusiųjų už Laisvę atminimą

Kraujo padovanojo per 60 žmonių

Pirmoji santuoka 2019-aisiais

Savivaldybės pozicija – ginti viešąjį interesą

Kviečiame teikti kandidatus Igno Šeiniaus premijai

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Jei turėtumėt rinktis, jūs...

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama

Farming simulator 19 mods
Apskaitos paslaugos

No Banner to display

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas