80 metų nuo pirmųjų masinių trėmimų

Gedulo ir vilties diena birželio 14-ąją paminėta šiai skaudžiai sukakčiai paminėti skirtais renginiais, vykusiais vietose, įprasminančiose tremtinių atminimą ir pagarbą jiems – Širvintose, prie Ipolito Užkurnio tremtinių skulptūros, ir Gelvonuose, prie bažnyčios šventoriuje pastatyto tremtinių kryžiaus.

Jautrią istorijos retrospektyvą, spektaklį „Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“, paremtą Zibalų krašto tremtinių atsiminimais, susirinkusiems Širvintose dovanojo Anciūnų filialo mėgėjų teatras (režisierius – Gediminas Makauskas).

Gelvonuose tremtinių, jų artimųjų bei susirinkusių kraštiečių dėmesį prikaustė savo atsiminimais pasidalijusi tremtinė Marcelė Tamašauskienė. Sklandus, ryškiomis detalėmis nuspalvintas senolės pasakojimas, tremties siaubas, netektys, patirtas badas, šaltis, išsiskyrimo skausmas – visa tai iki šiol gyva žaizda širdyje. O jaunajai kartai – labai jautri, sudėtinga istorijos pamoka, kurią turime išmokti ir priimti visi, dabar gyvenantys laisvoje Lietuvoje.

Gelvonuose skambėjo ir Meno mokyklos mokytojos Kristinos Alejūnaitės bei mokinių Konstancijos ir Domantės atliekamos kanklių melodijos, eiles skaitė aktorius Vladas Radvilavičius, folkloro ansamblis „Savingė“ dainavo tremtinių dainas, renginio vedančioji Gita Krylavičienė skaitė ištraukas iš tremtinių prisiminimų.

Renginiuose kartu su pavaduotoja Janina Pažusiene dalyvavusi Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė kvietė susirinkusius ne tik pagerbti žuvusius, nulenkti galvą prieš iškentėjusius tremtį, bet ir perimti jų patirtį kaip istorijos pamoką.

Nes tik taip galime būti stipresni ir galime mylėti bei stiprinti savąjį kraštą – Lietuvą.

Užs. Nr. 71.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+