+

Smulkiosios tautosakos naudojimas ugdymo procese

Tautosakos naudojimas „Boružėlėje“.

Tautosakos naudojimas „Boružėlėje“.

Didelis menas yra kalbėti trumpai, aiškiai ir nenuobodžiai. To pasiekti padeda mūsų tautos smulkiosios tautosakos perliukai – patarlės, priežodžiai, mįslės, palyginimai. Trumpi, vaizdingi posakiai, kuriais išreiškiamas požiūris į gyvenimo vertybes, žmonių poelgius, gyvenimo reiškinius. Žmonės juos sukūrė, stebėdami ir pažindami gyvenimą, apibendrindami savo patyrimą. Čia negailima kandaus žodžio tiems, kurie tingi, atskleidžiamos įvairios žmonių ydos – melas, veidmainiavimas, tušti plepalai, apkalbos. Taip pat patarlėse išreiškiama meilė savo gimtajam kraštui. Jose mokoma, ko nereikia daryti. Patarlėse atsispindi amžiais kaupta liaudies išmintis. Mįslių pasaulis – įdomi ir linksma lietuvių tautosakos dalis. Čia – ir gili išmintis, ir veržlus humoras, ir švelni didaktika.

Anot mįslių, patarlių, priežodžių sudarytojo Antano Sasnausko, kartais net viena patarlė ar priežodis sutalpina savyje daugiau gėrio, negu storiausia knyga. Mįslės lavina mąstymą ir vaizduotę. Jos ypatingos tuo, kad klausytojas turi būti aktyvus. Mindami mįsles vaikai galvoja. Mįslės pedagoginė vertė slypi ne sėkmingame įminime, bet tame minties darbe, kurį atlieka menantysis. Dėl to įminimą reikia taip organizuoti, kad vaikas kuo daugiau galvotų, prisimintų, ką panašaus yra matęs. Lygintų, vertintų.

Dar giliau į žmogaus minties gelmes įsiskverbia patarlės ir priežodžiai. Vaizdingai atspindima tikrovė, dažnai pasitaikantis humoras suteikia patarlėms didelę estetinę galią. Patarlės turi didžiulę auklėjamąją reikšmę. Palyginimai, priežodžiai, patarlės ne tiktai pamoko, bet ir nuteikia, daro didelį įspūdį klausytojui. Patarlės dažnai vartojamos kasdieninėje šnekamojoje kalboje, todėl, kai tik susidaro atitinkama situacija, jos pačios iškyla atmintyje. Jų veiksmingumą yra pastebėję visi pedagogai. Kasdieniniame mūsų visų gyvenime, veiklose, dažnai susidaro tokios situacijos, kurios pačios pareikalauja priežodžio, patarlės ar mįslės. Natūralios progos smulkiosios tautosakos panaudojimui susidaro su vaikais būnant lauke, ekskursijose, grupės gyvenime. Kiek daug būna situacijų, kai patarle galime vaiką įspėti. Smulkioji tautosaka lavina vaiko dikciją, kalbos aparatą ir tarseną, ugdo vaizduotę ir mąstymą. Tai vienintelis literatūros žanras, kurio medžiaga pateikiama intriguojančio uždavinio forma, ir dėl to skatina visapusišką psichinį aktyvumą. Mįslėse vaikai įžiūri įdomų intelektinį žaidimą, kuris teikia jiems daug džiaugsmo.

Tautosakos naudojimas „Boružėlėje“.

Tautosakos naudojimas „Boružėlėje“.

Mes, pedagogai, ugdymo procese smulkiosios tautosakos panaudojimui turėtume skirti žymiai reikšmingesnę vietą. Komunikavimo kompetencijos metodinė grupelė organizavo popietę „Menu mįslę keturgyslę…“ „Žiogelių“ ir „Bitučių“ grupių ugdytiniai minė mįsles, dalinosi šmaikščiais palyginimais, patarlėmis, sekė pasakas be galo. Tėvelius taip pat įtraukėme į veiklą – prašėme sukurti po pora savos kūrybos mįslių. Taip skatiname pabūti kartu su vaiku, daugiau bendrauti su pedagogais, žinoti, kokios veiklos vyksta darželyje. Popietėje skambėjo ir lietuvių liaudies dainelės, pajuokavimai, kuriuos parinko ir temai pritaikė mūsų muzikos vadovė Dalytė.

Smagiai, prasmingai pabuvome kartu, pasidalijome žiniomis ir puikia nuotaika.

Virginija Stundytė
Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ auklėtoja

     

Jau veikia ŠIRVINTŲ KRAŠTO skelbimų lentos. Jomis naudotis gali tiek užsiregistravę lankytojai, tiek Svečiai. Registruotiems vartotojams - daugiau galimybių. Jau įdiegta galimybė į serverį įkelti savo nuotraukas prie dedamų skelbimų. Apie pastebėtas klaidas rašykite Administratoriui: gintaras@sirvinta.net . Ačiū, kad naudojatės Skelbimų lentomis!

Kiti straipsniai:

Kitame marių krante „ganosi“ jau šešiolika širvių

Sveikos gyvensenos skatinimas – kasmetinė Bartkuškio kaimo bendruomenės veikla

Mokslo ir žinių diena Širvintų rajone

Nesibaigiančios reformos tildo vaikų klegesį

Juknonyse apsilankė ir svečiai iš televizijos

Pirmieji būsimi socialiniai lyderiai jau susipažino

„O pomidorai tada atrodo tokie gražūs…“

Brandos atestatai jau Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistų rankose

Naujojoje aikštėje – įspūdinga miesto šventė

Vasara vaikams bus dar turiningesnė kartu su „Virtualiu manekenu“

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“

Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje

Balsuokime už Sapnus!

Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje – dvidešimt metų drauge

Vaikų vasaros stovykla „Draugystės taku“

Čiobiškiečiai ieškojo lobio

Vijos Tarabildienės akvarelių paroda Širvintų kultūros centre veiks iki liepos 20 d.!

Gėlas vanduo – gyvybės planetoje pagrindas

Širvintiškiai atšventė Europos dieną

Gegužės 18 d. Kernavėje – Muziejų naktis

Violončelės muzika pakerėjo…

Darželinukų džiaugsmai

Septintą kartą Širvintas aplankė „Sėkmės paukštė“

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos


+