Informacija iš naujausio numerio: Širvintose šimtmečio ruduo pasitiktas išreiškiant pagarbą kraštui nusipelniusiems žmonėms

Šimtmečio širvintiškiai ir jų artimieji

Šimtmečio širvintiškiai ir jų artimieji

2018 m. rugsėjo 1-oji širvintiškiams įsimins ilgam – švenčiant valstybės atkūrimo šimtmetį šią dieną pagerbti Šimtmečio širvintiškiai.

Kaip savo sveikinimo kalboje sakė Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, „šiais metais, Lietuvai minint garbingą istorinę valstybės atkūrimo šimtmečio datą, prasmingiausia kalbėti apie žmones. Žmones iš didžiosios raidės. Žmones, stačiusius, kūrusius mūsų miestą, jo tradicijas, kultūrą, puoselėjusius istoriją, branginusius pamatines vertybes… Žmones, atidavusius savo širdį, dovanojusius gyvenimą auginant, gydant, mokant kitus. Žmones, gynusius Tėvynę, tiesusius pagalbos ranką, pasiaukojančius ir savo pavyzdžiu užkrečiančius kitus.“

Merė pabrėžė, kad renginys skirtas visų pirma, ištarti AČIŪ, o kartu ir prisiimti užduotį dabartiniams širvintiškiams – kad mūsų visų kasdieninė veikla, darbai ir atvira širdis stiprintų, gražintų kraštą ir garsintų Širvintų vardą.

Į ceremoniją atvyko ir gerai žinomas žurnalistas, knygų autorius Algimantas Čekuolis.

Į ceremoniją atvyko ir gerai žinomas žurnalistas, knygų autorius Algimantas Čekuolis.

Susirinkusius sužavėjo virtuoziškas oro akrobatų grupės pasirodymas

Susirinkusius sužavėjo virtuoziškas oro akrobatų grupės pasirodymas

Kiekvienam Šimtmečio širvintiškiui, tarp kurių – rašytojai, visuomenės veikėjai, mokytojai, medikai, kultūros srities atstovai, daugiavaikės mamos – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė įteikė specialiai šiai progai Lietuvos monetų kalykloje nukaldintus medalius. O renginyje dalyvavęs ir visus susirinkusius pasveikinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis įteikė Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio dovanas – kiekvienam asmeniškai dedikuotas valstybės vėliavas.

Šilčiausios akimirkos. Senelį Leoną Vaicekauską su apdovanojimu sveikina mažiausioji anūkytė

Šilčiausios akimirkos. Senelį Leoną Vaicekauską su apdovanojimu sveikina mažiausioji anūkytė

Į renginį susirinko šimtai rajono gyventojų ir svečių...

Į renginį susirinko šimtai rajono gyventojų ir svečių...

Renginio vedėjas Giedrius Masalskis

Renginio vedėjas Giedrius Masalskis

Anykščių istorinių šokių klubas „Baltoji Pavana“

Anykščių istorinių šokių klubas „Baltoji Pavana“

Primename, kad rinkti kraštui labiausiai nusipelniusių žmonių šimtuką buvo kviečiami visi rajono gyventojai. Rinkimus organizavo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

Renginyje koncertavo į grupę „La Forza“ susibūrusios žinomos dainininkės Neringa Nekrašiūtė, Renata Norvilė, Vaida Genytė.

Renginyje koncertavo į grupę „La Forza“ susibūrusios žinomos dainininkės Neringa Nekrašiūtė, Renata Norvilė, Vaida Genytė.

Renginyje dalyvavo ir Šimtmečio širvintiškiams Premjero įsteigtas dovanas įteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis

Renginyje dalyvavo ir Šimtmečio širvintiškiams Premjero įsteigtas dovanas įteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis

Apdovanojimas įteikiamas Irenai Valaitytei - Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacijos generalinei vyresniajai seselei, socialinės, pastoracinės, švietėjiškos veiklos Kernavėje puoselėtojai.

Apdovanojimas įteikiamas Irenai Valaitytei - Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacijos generalinei vyresniajai seselei, socialinės, pastoracinės, švietėjiškos veiklos Kernavėje puoselėtojai.

Garbingo amžiaus Šimtmečio širvintiškės apdovanojimų ceremonijoje braukė jaudulio ašarą ir kartu su artimaisiais džiaugėsi apdovanojimu

Garbingo amžiaus Šimtmečio širvintiškės apdovanojimų ceremonijoje braukė jaudulio ašarą ir kartu su artimaisiais džiaugėsi apdovanojimu

Garbingo amžiaus Šimtmečio širvintiškės apdovanojimų ceremonijoje braukė jaudulio ašarą ir kartu su artimaisiais džiaugėsi apdovanojimu

Garbingo amžiaus Šimtmečio širvintiškės apdovanojimų ceremonijoje braukė jaudulio ašarą ir kartu su artimaisiais džiaugėsi apdovanojimu

Dėkojame visiems Šimtmečio širvintiškiams, visiems, atėjusiems kartu pagerbti kraštui nusipelniusius žmones!!!

Organizatoriai

Nuoširdžiai dėkoju įspūdingą renginį virtuozišku pasirodymu papuošusiai oro akrobatų grupei, grupės „La Forza“ dainininkėms, iškilmingais šokiais reginį praturtinusiems Anykščių istorinių šokių klubo „Baltoji Pavana“ šokėjams, renginio vedėjui Giedriui Masalskiui, Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės kariams už salves, Širvintų kultūros centro ir Viešosios Igno Šeiniaus bibliotekos kolektyvams ir jų vadovėms Rytei Bareckaitei bei Vaivai Daugėlienei. Nuoširdų ačiū už visokeriopą pagalbą ruošiantis renginiui tariu ir savo patarėjoms Janinai Pažusienei, Laurai Jakutytei, Administracijos direktorei Ingridai Baltušytei-Četrauskienei, Administracijos specialistėms Rimai Nainienei, Jolitai Andrukaitienei, Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei ir visiems, prisidėjusiems ir padėjusiems.

Nuoširdžiai, Širvintų r. savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė

Šviesios atminties mūsų krašto šviesuoliai, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio vardas (apdovanojimas įteiktas jų šeimos nariams):

Viktoras Alekna, literatas, istorikas, publicistas, mokytojas.
Alfonsas Balsevičius, medikas, kraštotyrininkas.
Jonas Dambrauskas, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.
Vasilijus Dorofejevas, kolūkio „Širvinta“ pirmininkas, Širvintų miesto ekonominės ir kultūrinės gerovės kūrėjas.
Pranas Gaida-Gaidamavičius, kunigas, teologijos daktaras, visuomenės veikėjas.
Monsinjoras Česlovas Krivaitis, dvasininkas, monsinjoras, Širvintų krašto garbės pilietis.
Algis Kryžanauskas, poetas, mokytojas.
Antanas Kuliešius, matematikos mokytojas, ilgametis mokyklos direktorius.
Pranas Navalinskas, ristūnų žirgų lenktynininkas ir treneris.
Liudvikas Oškinis, miniatiūrų ir apybraižų autorius.
Aldona Pažusytė, muzikos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Jeronimas Pauliukonis, muzikos mokytojas, Muzikos mokyklos direktorius, chorvedys.
Domininkas Pieškus, kunigas.
Juozas Plenta, karininkas, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis.
Jonas Rudzinskas, mokytojas, žurnalistas, etnokultūros puoselėtojas.
Ignas Šeinius, lietuvių ir švedų rašytojas, diplomatas, spaudos darbuotojas.
Juozas Šiaučiūnas, pedagogas, Kernavės muziejaus įkūrėjas.
Nikodemas Švogžlys-Milžinas, kunigas, eseistas, publicistas.
Ipolitas Užkurnys, tautodailininkas, rašytojas.
Antanas Zaremba, muzikantas armonikininkas.

Šimtmečio širvintiškiai:

Bakšys Antanas, ilgametis kūno kultūros mokytojas, mokymo priemonių išradėjas.
Bankauskas Sigitas, seniūnas, Širvintų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.
Baravykai, Lida ir Augenijus, verslininkai, rėmėjai, įmonės „Baltoji Savingė“, A. Baravyko PĮ savininkai.
Barbaravičiai, Jūratė ir Jonas. Jūratė – buvusi pedagogė, choreografė, visuomeninkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – Širvintų kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choro vadovas.
Bareckienė Aldona, žurnalistė, redaktorė.
Baronas Kazys, buvęs Švietimo skyriaus vedėjas.
Bartašienė Gražina, buvusi medicinos darbuotoja, akušerė.
Beliakova Aldona, medicinos slaugytoja.
Bikulčienė Laimutė, etninės kultūros puoselėtoja, Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblio „Savingė“ vadovė.
Bonikatas Remigijus, buvęs mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys.
Burakovienė Audronė, Širvintų kultūros centro darbuotoja, choro „Navis“ vadovė.
Čekuolis Algimantas, žurnalistas, rašytojas, publicistas.
Černa Antanas, kunigas, altarista.
Chmeliauskas Romualdas, žolės riedulio treneris.
Dabravolskas Juozapas, buvęs Širvintų parapijos klebonas.
Didžiokienė Nijolė, tautodailininkė, rėmėja, 2016 m. „Metų geradarė“.
Gridziuška Julijanas, tautodailininkas.
Gudašis Alfonsas, visuomenininkas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis.
Gujytė Valda, visuomenininkė.
Jablonskai, Zofija ir Vladislovas. Zofija – buvusi mokytoja, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Vladislovas – buvęs mokytojas, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Širvintų skyriaus pirmininkas.
Jakimavičius Algirdas, Kultūros centro garso ir šviesos operatorius, Igno Šeiniaus premijos laureatas.
Janavičius Arvydas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis.
Jotautis Remigijus, gydytojas chirurgas.
Jurkevičienė Nijolė, veterinarijos gydytoja, daugiavaikė motina.
Kadžiai, Rimutė ir Jonas Rimantas. Rimutė – ilgametė akių ligų gydytoja. Jonas Rimantas – gydytojas stomatologas, Šaulių sąjungos narys, „Auksinės krivūlės“ riteris.
Kanapienienė Gema, Beivydžių kaimo gyventoja, ilgametė pašto darbuotoja.
Kanapienis Antanas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis.
Kavaliukienė Aldona, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos amatų būrelio vadovė.
Klimas Leonas, kunigas, dekanas.
Lemešovienė Danutė, socialinė darbuotoja.
Lidžiai, Kristina ir Antanas. Kristina – gydytoja odontologė-ortopedė. Antanas – gydytojas rentgenologas, Igno Šeiniaus premijos laureatas.
Lučiūnas Jonas, fotografas, kraštotyrininkas.
Lučiūnienė Ona, Čiobiškio sen. Spietiškių k. gyventoja, daugiavaikė motina.
Lučiūnienė Vilma, gydytoja.
Makauskai, Rita ir Gediminas. Rita – Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė. Gediminas – Kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas. Abu – Anciūnų kaimo kapelos nariai, aktyvūs bendruomenės dalyviai.
Malinauskai, Povilas ir Liudmila. Tautodailininkai.
Marcinkevičius Antanas, agronomas.
Martinaitienė Janina, ilgametė Širvintų gimnazijos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė.
Masiukienė Veronika, poetė, dvejų knygų autorė.
Matukaitienė Vyta, kraštotyrininkė, bibliotekininkė.
Matuliai, Vida ir Vytautas, rėmėjai, 2017 m. „Metų geradariai“.
Matulienė Elena, Anciūnų etnografinio ansamblio dalyvė, daugiavaikė motina.
Miliukienė Aldona, Jauniūnų k. gyventoja, daugiavaikė motina.
Miliukienė Danutė, Igno Šeiniaus premijos laureatė, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja.
Naraškevičius Petras, rašytojas, žurnalistas.
Norušis Kęstutis, tautodailininkas.
Orakauskas Henrikas, skulptorius.
Orševska Jadvyga, ansamblio „Linksmosios močiutės“ narė.
Pakalnienė Elena, buvusi Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktorė.
Pauliukonis Gintaras, koncertmeisteris, Igno Šeiniaus premijos laureatas, buvęs Širvintų meno mokyklos direktorius.
Paunksnienė Gražina, buvusi gydytoja ginekologė.
Pavasariai, Romas ir Stasė, visuomenininkai, rėmėjai.
Petkūnienė Elena, Širvintų vaikų dienos centro vadovė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Petreikis Kazys, muzikantas, muzikos mokytojas.
Polonskienė Rožė, buvusi muzikos mokytoja, etnokultūros puoselėtoja.
Pundziūtė Monika, atlikėja.
Puzinaitė Palmira, ilgametė matematikos mokytoja.
Remienė Marija, Širvintų krašto garbės pilietė, rėmėja, išeivijos.
Rolis Alvydas, Musninkų bendruomenės „Spindulys“ pirmininkas.
Romaška Jonas, armonikininkas, Igno Šeiniaus premijos laureatas.
Romaškienė Ona, ilgametė vaistininkė.
Sockis Borisas, buvęs ilgametis rajono sporto koordinatorius.
Sprogiai, Veronika ir Stanislovas. Veronika – buvusi lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja. Stanislovas – buvęs švietimo darbuotojas, kapinių prižiūrėtojas.
Stankevičius Jonas, mokytojas, istorikas.
Stoniai, Zina ir Jonas. Zina – visuomenininkė, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – visuomenininkas.
Strakšys Vidmantas, žolės riedulio pradininkas Širvintose.
Stundžia Vytautas, rėmėjas, kooperatyvo „Veivera“ vadovas.
Taparauskienė Dalia, Družų kaimo bendruomenės pirmininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Ušackienė Sidona, buvusi Širvintų kultūros centro direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Usonienė Aldona, ilgametė medicinos darbuotoja, akušerė.
Vaicekauskai, Helena ir Leonas. Helena – ilgametė Širvintų „Atžalyno“ mokyklos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė, Leonas – buvęs mokytojas, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos vadas, visuomenininkas.
Vaicekauskienė Filomena, buvusi lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Valaitytė Irena, Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacijos generalinė vyresnioji seselė Kernavėje.
Valančienė Ona, buvusi Gelvonų gimnazijos direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Vareikienė Roma, lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė, Lietuvos metų mokytoja.
Vėbrienė Joana, ilgametė vaikų ligų gydytoja.
Vitkūnas Jonas, istorikas, muziejininkas.
Vošteriai Janina ir Liubomiras Bronislavas, ūkininkai, linų augintojai, edukatoriai.
Zibalas Romas, lietuvių kalbos mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys.
Žitlinskas Eugenijus, visuomenininkas, Sąjūdžio aktyvistas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis.

Žmonės džiaugėsi puikiu renginiu

Žmonės džiaugėsi puikiu renginiu

Žmonės džiaugėsi puikiu renginiu

Žmonės džiaugėsi puikiu renginiu

Kultūros centro komanda

Kultūros centro komanda

Renginį iškilmingai užbaigė Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės karių salvės

Renginį iškilmingai užbaigė Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės karių salvės

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

42 Atsakymai į “Informacija iš naujausio numerio: Širvintose šimtmečio ruduo pasitiktas išreiškiant pagarbą kraštui nusipelniusiems žmonėms”

  1. Anonimas parašė:

    Nusotabi svente.

  2. jo parašė:

    Įspūdingas renginys – nepamirštami įspūdžiai.

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+