Viešasis interesas nepadėjo sutrumpinti termino

Greičio fiksavimo įranga

Greičio fiksavimo įranga

Netrukus sušils orai, ir žmones vėl erzins gatvėmis bei keliais kriokiantys motociklai. Kartais dingteli, jog šalmą užsimaukšlinę motociklininkai taip įsijaučia, kad save mato įsikibusį į lėktuvo vairą, o trumpesnė ar ilgesnė distancija yra ne koks kelio ruožas, o tikrų tikriausias pakilimo takas.

2017 metų rugsėjo 14 dieną Tautvydui P. policija skyrė 500 eurų baudą ir 15 mėnesių atėmė teisę vairuoti transporto priemones už tai, kad motociklininkas 2017 metų liepos 28-osios pavakarę 25-ajame kelio kelio Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos kilometre motociklu KAWASAKI ZX-6R lėkė 147,1 km/h greičiu, kai nustatytas 90 km/h greitis. Įvertinus paklaidą, Tautvydas P. nustatytą greitį viršijo 55,1 km/h.

Šį nutarimą motociklininkas apskundė teismui. Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmai jau šiais metais, sausio 31 dieną, iš dalies patenkino Tautvydo P. skundą ir 15 mėnesių specialiosios teisės atėmimo terminą sutrumpino iki 6 mėnesių.

Dėl šios širvintiškių nutarties Vilniaus apygardos teismas gavo du apeliacinius skundus. Motociklininko advokatas Ugnius Pėdnyčia prašė apskritai panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų nutartį ir nutraukti Tautvydo P. atžvilgiu pradėtą administracinio nusižengimo teiseną, taip pat prijungti kartu su apeliaciniu skundu teikiamus duomenis. Savo apeliaciniame skunde Širvintų rajono policijos komisariatas taip pat prašė panaikinti teismo nutartį ir priimti naują nutarimą.

Nubaustojo advokatas teigė, jog iš byloje esančio vaizdo/garso įrašo matyti, kad motociklo greitis išmatuotas, motociklą užstojant kitam automobiliui. Tautvydas P. teigė, kad ilgą laiką buvo persekiotas nežymėtu automobiliu miškingoje vietovėje ir dėl to įtarė, kad gali būti sekamas nusikaltėlių, taigi mėgino nuo jų bėgti. Šių argumentų pagrindu motociklininkas bandė išreikalauti įrašus nuo jo sekimo pradžios, tačiau šie nebuvo pateikti, nes, kaip paaiškėjo vėliau, – „jų ir nėra“. Tarp dar kelių argumentų buvo paminėta tai, kad protokolas surašytas greitį išmatavus pareigūnui, kuris neturi teisės su matavimo prietaisu, o reikiamą įskaitą tik bandė laikyti.

Advokatui antrinęs Tautvydas P. teigė, kad veikė būtinosios ginties sąlygomis: ilgą laiką pavojingai persekiojamas nežymėto automobilio, prisiminęs žiniasklaidoje nuolat aprašomus užpuolimus keliuose, jis padidino greitį manydamas, kad yra persekiojamas nusikaltėlių, kad jam kilęs realus pavojus. Tačiau ši aplinkybė laikyta tik gynybinė versija.

Policija teigė, kad teismas nepagrįstai sutrumpino poveikio priemonės terminą, kadangi jokių išimtinių aplinkybių, kurioms esant galėtų būti skiriamas trumpesnis specialiosios teisės atėmimo terminas, nėra. Tokiu išskirtiniu atveju nelaikytinos ir teismo nurodytos aplinkybės, kad Tautvydas P. yra priešgaisrinės apsaugos tarnybos pareigūnas, todėl teisės vairuoti atėmimas 15 mėnesių terminui atsilieptų Širvintų rajono gyventojams (t. y. nukentėtų viešasis interesas), nes nebūtų užtikrinta tinkama Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parengtis. Paskirtos nuobaudos patiriami nepatogumai turi būti adekvatūs Tautvydo P. neteisėtos veikos rezultatui, už kurį atsakingas yra tik jis pats. Tik realiai patirdamas nepatogumus dėl paskirtos nuobaudos, Tautvydas P. galės suvokti suteiktos specialios teisės vertę ir ateityje bijodamas prarasti šią teisę, nedarys pažeidimų, kas ir yra administracinės nuobaudos tikslas.

Atsiliepime į policijos skundą pažeidėjo advokatas nurodė, kad apeliaciniame skunde policija nepaneigė teismo motyvai, kad Tautvydui P. netekus teisės vairuoti, nukentės priešgaisrinė sauga Širvintų mieste ir tuo pačiu viešasis interesas.

Tačiau Vilniaus apygardos teismas nubaustojo advokato Ugniaus Pėdnyčios apeliacinį skundą atmetė, o Širvintų rajono policijos komisariato apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Tarp išsakytų argumentų nuskambėjo tai, kad yra pakankamai duomenų, patvirtinančių Tautvydo P. kaltę. Teismo manymu, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad pareigūnai išprovokavo motociklininką padidinti greitį ir viršyti nustatytą leistiną greitį. Už 150-300 metrų važiavę pareigūnai tik kurį laiką fiksavo greitį, nes greičio matavimo įranga, kuria fiksuotas motociklo greitis, matuoja vidutinį, o ne momentinį greitį, todėl tam, kad būtų užfiksuotas persekiojamos transporto priemonės vidutinis greitis, reikalinga pravažiuoti tam tikrą atstumą. Tautvydo P. išgąsčiui nagrinėjamo įvykio situacijoje nebuvę pagrindo, nes pažeidimas padarytas dar šviečiant saulei, pažeidėjas važiavo keturių motociklų kolonoje, prasilenkė ir pakeliui sutiko 11 lengvųjų automobilių, pakeliui buvo pievos, gyvenamieji namai, tik šiek tiek miškingos vietovės, policijos pareigūnų automobilis buvo pakankamai nutolęs nuo motociklo, jo nespaudė, neprovokavo, tiesiog važiavo paskui.

Įvertinęs visas administracinės nuobaudos skyrimui reikšmingas aplinkybes, aukštesnės instancijos teismas konstatavo, kad nėra pagrindo išvadai, jog Tautvydui P. paskirta nuobauda bei specialiosios teisės atėmimas yra per griežta ar neatitinka protingumo kriterijaus. Policijos komisariatas nepažeidė įstatymo reikalavimų, todėl Širvintų rūmai neturėjo jokio pagrindo iš dalies pakeisti tą nutarimą.

ŠK

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+