Socialinio būsto nuomos ir įsigijimo naujovės

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos įsigaliojus naujam Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, Širvintų rajono savivaldybėje įsibėgėjo jo įgyvendinimo darbai:

Iki 2015 m. gegužės 1 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatymu nustatyta tvarka už kalendorinius metus (2014) socialinį būstą nuomojantys ar įrašyti į sąrašą socialiniam būstui gauti asmenys ar šeimos privalėjo deklaruoti turtą (įskaitant pajamas) ir pateikti Širvintų rajono savivaldybės administracijai Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją.

Nepateikusieji minėtos deklaracijos artimiausiu metu bus išbraukti iš sąrašų socialiniam būstui gauti.

2015 m. gegužės 28 d. Širvintų rajono savivaldybės taryba patvirtino Būsto fondo ir Socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus.

Į Savivaldybės būsto fondo sąrašą buvo įtraukti tremtinių, laikinosios, patalpos, dėl kurių su nuomininkais yra sudarytos neterminuotos nuomos sutartys bei tos, kurių nuomininkų pateiktose Metinėse gyventojo (šeimos) turto deklaracijose pajamos viršija įstatyme numatytus dydžius.

Į Savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies sąrašą įtrauktos visos gyvenamosios patalpos, su kurių nuomininkais buvo sudarytos terminuotos (3 metų) nuomos sutartys.

Šiuo metu atsakingi Administracijos specialistai rengia tvarkos aprašus, kuriais bus reglamentuota galimybė leisti nusipirkti savivaldybės būstą už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą.

Širvintų rajono savivaldybėje rengiamasi įgyvendinti ir naujuoju įstatymu nustatytą naują valstybės paramos formos – nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimą gyventojams. Teisę į ją turės šeimos ir asmenys, turintys teisę į socialinį būstą ir nuomojantys jiems tinkamą būstą iš fizinių ar juridinių asmenų. Ši parama pagelbės šeimoms ir asmenims nuomotis būstą savarankiškai, tai yra, nebūtinai iš socialinio būsto fondo. Nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacija bus skiriama laikantis eiliškumo (pirmenybė kompensacijai bus teikiama pagal įrašymo į bendrąjį sąrašą socialiniam būstui gauti datą).

Atkreipiame dėmesį, kad visiems Širvintų rajono savivaldybės būsto nuomininkams bus asmeniškai raštu pranešama, kada galima teikti prašymus dėl Savivaldybės būsto įsigijimo!

Savivaldybės administracijos informacija

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+