Žengtas pirmasis žingsnis pučiamųjų orkestro atsiradimo link

Žengtas pirmasis žingsnis pučiamųjų orkestro atsiradimo link
Vis labiau žavimasi jaunimo pučiamųjų orkestrais, demonstruojančiais meistriškumą, paįvairinančiais įvairių švenčių repertuarą. Tai vienur, tai kitur vyksta pučiamųjų muzikos festivaliai, edukacinės programos, kuriose jaunieji muzikantai mokosi  ne tik vieni iš kitų, bet ir iš geriausių Lietuvos pedagogų. Nuo praėjusių metų spalio mėnesio Širvintų meno mokykloje veikia pučiamųjų klasė, kurioje mažuosius širvintiškius pučiamaisiais instrumentais groti moko jaunas ir energingas pedagogas Robertas Vasilevskis. Jis maloniai sutiko papasakoti apie savo darbo kasdienybę bei ateities planus.
– Širvintiškiams esate mažai pažįstamas mokytojas. Papasakokite apie save: kokius mokslus baigėte, kur stažavotės, kuo dar užsiimate, kaip atsidūrėte Širvintose?
– Esu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas. Joje įgijau trimito magistro kvalifikacinį laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją. Dar studijuodamas antrame kurse buvau pakviestas dirbti į Valstybinį pučiamųjų instrumentų orkestrą „Trimitas“, kuriame darbuojuosi iki šiol. Taip pat studijų metu stažavausi Švedijoje, Goteborgo universiteto muzikos akademijoje, mokiausi pas žymų trimitininką Perą Ivarsoną. Išvykti semtis patirties į užsienį įkvėpė mano dėstytojas Laurynas Lapė, kuris daug pasakojo apie aukštą skandinavų meninį lygį bei gilias grojimo pučiamaisiais instrumentais tradicijas. Taip pat savo muzikines žinias gilinau meistriškumo kursuose bei privačiose pamokose ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Latvijoje, Švedijoje, Lenkijoje ir kitur. Per visą šį laiką, betobulindamas grojimo trimitu įgūdžius, sukaupiau didelį žinių bei mokymosi metodų bagažą. Taip kilo noras perduoti savo patirtį jauniesiems atlikėjams. Išvydęs Širvintų meno mokyklos skelbiamą konkursą trimito mokytojo pareigoms užimti, supratau, kad tai puiki proga išbandyti save kaip mokytoją.
–  Kokiais instrumentais pats grojate? Kokiais instrumentais galėtumėte mokyti groti širvintiškių vaikus? Kaip sekasi suderinti orkestro „Trimitas“ muzikanto ir pedagogo pareigas?
– Orkestro muzikanto bei pedagogo pareigos, mano manymu, yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Norint tapti geru pedagogu, reikia būti savo srities profesionalu. Kitaip sakant, kitą gali išmokyti tik to, ką jau pats moki. Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas” atlieka įvairų repertuarą, koncertuoja su žymiais Lietuvos bei užsienio solistais ir dirigentais. Todėl turiu puikią progą nuolatos tobulinti savo grojimo įgūdžius. Be to, koncertuojant pasitaiko progų groti ne tik trimitu, bet ir jam giminingais instrumentais: kornetu, fliugerhornu bei mažuoju trimitu. Kadangi grojimo skirtingais variniais pučiamaisiais instrumentais principas yra labai panašus, todėl galėčiau išmokyti pradinių įgūdžių groti eufonija, trombonu, valtorne ir kitais.
– Kiek ir kokių mokinių šiais mokslo metais mokosi pučiamųjų klasėje „pūsti“? Kaip jiems sekasi? Ar jaunųjų muzikantų užsidegimas groti yra labai didelis? Ar jiems Meno mokykloje sudarytos visos sąlygos mokytis?
– Šiuo metu Širvintų meno mokykloje groti trimitu mokau devynis skirtingo amžiaus mokinius. Jau po kelių darbo mėnesių dalyvavome kalėdiniame mokyklos koncerte, kuriame pavyko pasirodyti išties sėkmingai! Jaunieji širvintiškiai smalsūs, susidomėję, noriai lanko pamokas bei labai stengiasi groti. Manau, šiuo metu sąlygos mokytis mokykloje yra palankios, tačiau svarbu nuosekliai toliau investuoti į mokyklos inventorių, kad būtų užtikrintas kokybiškas mokymosi procesas.
– Nuo ko priklauso pučiamųjų klasės mokinių kūrybinė sėkmė? Juk čia tikriausiai labai svarbu yra pasitikėjimas, susikalbėjimas, netgi mikroklimatas?
– Pirmiausia mokinių kūrybinė sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimo užmegzti ryšį su vaiku. Norint mokinį aktyviai įtraukti į mokymosi procesą, svarbu suprasti kiekvieno poreikius, norus, galimybes bei, atsižvelgiant į juos, priderinti tinkamiausius mokymosi metodus. Tačiau, be mokytojo ir mokinio ryšio, taip pat labai svarbus ir tėvų požiūris į mokymosi procesą. Manau, jie turėtų palaikyti, skatinti vaiką, džiaugtis jo pasiekimais, aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą. Tai palengvina vaiko mokymąsi bei užtikrina nuoseklų jo tobulėjimą.
– Kaip puoselėjant ir propaguojant grojimą pučiamaisiais muzikos instrumentais prisideda Meno mokyklos vadovybė? L. e. Meno mokyklos direktoriaus pareigas Daiva Vinciūnienė minėjo, jog labai norėtų, kad kuo daugiau vaikų imtų mokytis groti pučiamaisiais instrumentais, kad Širvintų mieste atsirastų pučiamųjų instrumentų orkestras. Sakykite, ko reikia, kad mokyklos vadovės svajonės virstų realybe? Jeigu taip atsitiktų, ar sutiktumėte imtis orkestro vadovo pareigų?
– Pirmas žingsnis pučiamųjų orkestro atsiradimo link jau žengtas – tai mokykloje atsiradusi trimitininkų klasė. Taip pat yra planuojama kitais metais plėsti pučiamųjų instrumentų skyrių, atidarant papildomą klasę. Tačiau tam, kad susiburtų orkestras, reikia ne tik noro, bet ir investicijų į naujus instrumentus bei laiko parengti mokinius. Labai tikiuosi, kad ši idėja virs realybę. Tai ne tik puiki proga suburti jaunimą įdomiai veiklai, bet ir galimybė garsinti savo miestą orkestru. Man būtų didelė garbė vadovauti tokiam kolektyvui!
– Kokie reikalavimai keliami būsimajam muzikantui, ketinančiam mokytis pučiamųjų klasėje? Ko palinkėtumėte tėveliams ir vaikams, kurie vis dar delsia praverti Meno mokyklos duris ir pasiryžti mokytis pučiamųjų klasėje?
– Manyčiau, svarbu suprasti, kad Meno mokykloje vaikas mokosi daug daugiau nei tik groti tam tikru instrumentu. Tai aplinka, kurioje vaikas gali leisti laiką tarp bendraminčių, praplėsti savo draugų ratą, mokytis sutarti ir bendradarbiauti vieni su kitais. Be to, mokymasis groti instrumentu lavina kūrybinį mąstymą, dėmesio valdymą, ugdo mokinio kantrybę bei kruopštumą.  O svarbiausia, kad vaikas gali patirti muzikos bei grojimo teikiamą džiaugsmą! Todėl kviečiu visus susidomėjusius apsilankyti Meno mokykloje.
– Ačiū už pokalbį.
Romas Zibalas
1. Širvintų meno mokyklos pučiamųjų klasės mokytojas Robertas Vasilevskis su mokiniais, pasiryžusiais groti pučiamaisiais instrumentais.
2. Mokytojas Robertas Vasilevskis: „Mokinių kūrybinė sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimo užmegzti ryšį su vaiku.“
Širvintų meno mokyklos pučiamųjų klasės mokytojas Robertas Vasilevskis su mokiniais, pasiryžusiais groti pučiamaisiais instrumentais.

Širvintų meno mokyklos pučiamųjų klasės mokytojas Robertas Vasilevskis su mokiniais, pasiryžusiais groti pučiamaisiais instrumentais.

Vis labiau žavimasi jaunimo pučiamųjų orkestrais, demonstruojančiais meistriškumą, paįvairinančiais įvairių švenčių repertuarą. Tai vienur, tai kitur vyksta pučiamųjų muzikos festivaliai, edukacinės programos, kuriose jaunieji muzikantai mokosi  ne tik vieni iš kitų, bet ir iš geriausių Lietuvos pedagogų. Nuo praėjusių metų spalio mėnesio Širvintų meno mokykloje veikia pučiamųjų klasė, kurioje mažuosius širvintiškius pučiamaisiais instrumentais groti moko jaunas ir energingas pedagogas Robertas Vasilevskis. Jis maloniai sutiko papasakoti apie savo darbo kasdienybę bei ateities planus.

– Širvintiškiams esate mažai pažįstamas mokytojas. Papasakokite apie save: kokius mokslus baigėte, kur stažavotės, kuo dar užsiimate, kaip atsidūrėte Širvintose?

– Esu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas. Joje įgijau trimito magistro kvalifikacinį laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją. Dar studijuodamas antrame kurse buvau pakviestas dirbti į Valstybinį pučiamųjų instrumentų orkestrą „Trimitas“, kuriame darbuojuosi iki šiol. Taip pat studijų metu stažavausi Švedijoje, Goteborgo universiteto muzikos akademijoje, mokiausi pas žymų trimitininką Perą Ivarsoną. Išvykti semtis patirties į užsienį įkvėpė mano dėstytojas Laurynas Lapė, kuris daug pasakojo apie aukštą skandinavų meninį lygį bei gilias grojimo pučiamaisiais instrumentais tradicijas. Taip pat savo muzikines žinias gilinau meistriškumo kursuose bei privačiose pamokose ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Latvijoje, Švedijoje, Lenkijoje ir kitur. Per visą šį laiką, betobulindamas grojimo trimitu įgūdžius, sukaupiau didelį žinių bei mokymosi metodų bagažą. Taip kilo noras perduoti savo patirtį jauniesiems atlikėjams. Išvydęs Širvintų meno mokyklos skelbiamą konkursą trimito mokytojo pareigoms užimti, supratau, kad tai puiki proga išbandyti save kaip mokytoją.

–  Kokiais instrumentais pats grojate? Kokiais instrumentais galėtumėte mokyti groti širvintiškių vaikus? Kaip sekasi suderinti orkestro „Trimitas“ muzikanto ir pedagogo pareigas?

– Orkestro muzikanto bei pedagogo pareigos, mano manymu, yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Norint tapti geru pedagogu, reikia būti savo srities profesionalu. Kitaip sakant, kitą gali išmokyti tik to, ką jau pats moki. Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas” atlieka įvairų repertuarą, koncertuoja su žymiais Lietuvos bei užsienio solistais ir dirigentais. Todėl turiu puikią progą nuolatos tobulinti savo grojimo įgūdžius. Be to, koncertuojant pasitaiko progų groti ne tik trimitu, bet ir jam giminingais instrumentais: kornetu, fliugerhornu bei mažuoju trimitu. Kadangi grojimo skirtingais variniais pučiamaisiais instrumentais principas yra labai panašus, todėl galėčiau išmokyti pradinių įgūdžių groti eufonija, trombonu, valtorne ir kitais.

– Kiek ir kokių mokinių šiais mokslo metais mokosi pučiamųjų klasėje „pūsti“? Kaip jiems sekasi? Ar jaunųjų muzikantų užsidegimas groti yra labai didelis? Ar jiems Meno mokykloje sudarytos visos sąlygos mokytis?

– Šiuo metu Širvintų meno mokykloje groti trimitu mokau devynis skirtingo amžiaus mokinius. Jau po kelių darbo mėnesių dalyvavome kalėdiniame mokyklos koncerte, kuriame pavyko pasirodyti išties sėkmingai! Jaunieji širvintiškiai smalsūs, susidomėję, noriai lanko pamokas bei labai stengiasi groti. Manau, šiuo metu sąlygos mokytis mokykloje yra palankios, tačiau svarbu nuosekliai toliau investuoti į mokyklos inventorių, kad būtų užtikrintas kokybiškas mokymosi procesas.

– Nuo ko priklauso pučiamųjų klasės mokinių kūrybinė sėkmė? Juk čia tikriausiai labai svarbu yra pasitikėjimas, susikalbėjimas, netgi mikroklimatas?

– Pirmiausia mokinių kūrybinė sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimo užmegzti ryšį su vaiku. Norint mokinį aktyviai įtraukti į mokymosi procesą, svarbu suprasti kiekvieno poreikius, norus, galimybes bei, atsižvelgiant į juos, priderinti tinkamiausius mokymosi metodus. Tačiau, be mokytojo ir mokinio ryšio, taip pat labai svarbus ir tėvų požiūris į mokymosi procesą. Manau, jie turėtų palaikyti, skatinti vaiką, džiaugtis jo pasiekimais, aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą. Tai palengvina vaiko mokymąsi bei užtikrina nuoseklų jo tobulėjimą.

– Kaip puoselėjant ir propaguojant grojimą pučiamaisiais muzikos instrumentais prisideda Meno mokyklos vadovybė? L. e. Meno mokyklos direktoriaus pareigas Daiva Vinciūnienė minėjo, jog labai norėtų, kad kuo daugiau vaikų imtų mokytis groti pučiamaisiais instrumentais, kad Širvintų mieste atsirastų pučiamųjų instrumentų orkestras. Sakykite, ko reikia, kad mokyklos vadovės svajonės virstų realybe? Jeigu taip atsitiktų, ar sutiktumėte imtis orkestro vadovo pareigų?

– Pirmas žingsnis pučiamųjų orkestro atsiradimo link jau žengtas – tai mokykloje atsiradusi trimitininkų klasė. Taip pat yra planuojama kitais metais plėsti pučiamųjų instrumentų skyrių, atidarant papildomą klasę. Tačiau tam, kad susiburtų orkestras, reikia ne tik noro, bet ir investicijų į naujus instrumentus bei laiko parengti mokinius. Labai tikiuosi, kad ši idėja virs realybę. Tai ne tik puiki proga suburti jaunimą įdomiai veiklai, bet ir galimybė garsinti savo miestą orkestru. Man būtų didelė garbė vadovauti tokiam kolektyvui!

– Kokie reikalavimai keliami būsimajam muzikantui, ketinančiam mokytis pučiamųjų klasėje? Ko palinkėtumėte tėveliams ir vaikams, kurie vis dar delsia praverti Meno mokyklos duris ir pasiryžti mokytis pučiamųjų klasėje?

– Manyčiau, svarbu suprasti, kad Meno mokykloje vaikas mokosi daug daugiau nei tik groti tam tikru instrumentu. Tai aplinka, kurioje vaikas gali leisti laiką tarp bendraminčių, praplėsti savo draugų ratą, mokytis sutarti ir bendradarbiauti vieni su kitais. Be to, mokymasis groti instrumentu lavina kūrybinį mąstymą, dėmesio valdymą, ugdo mokinio kantrybę bei kruopštumą.  O svarbiausia, kad vaikas gali patirti muzikos bei grojimo teikiamą džiaugsmą! Todėl kviečiu visus susidomėjusius apsilankyti Meno mokykloje.

– Ačiū už pokalbį.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "Žengtas pirmasis žingsnis pučiamųjų orkestro atsiradimo link"

  1. simas parašė:

    Zvezda 😀

Comments are closed.

scroll to top
+