Knyga apie partizanų vadą

Šiemet paminėsime antrosios sovietinės okupacijos 70-metį. 1944 metų liepos 14-ąją, į Lietuvą sugrįžo sovietinė kariuomenė, kartu su ja ir kitos represinės struktūros. Lietuva pakilo į kovą prieš okupantą. 

Vienas iš pirmųjų pasipriešinimo dabartiniuose Širvintų, Kaišiadorių, Trakų, Ukmergės, Kauno rajonuose organizatorių buvo Lietuvos kariuomenės viršila Jonas Misiūnas, turėjęs Žalio Velnio slapyvardį, o partizaninį darinį pavadinęs Didžiosios Kovos apygarda. Žinoma, kad jau 1944 metų liepos 8-ąją jis buvo suorganizavęs bent du partizanų būrius Kauginių (Žaslių valsčius) ir Čiobiškio (Musninkų valsčius) apylinkėse.

Šia proga Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga ruošiasi išleisti knygą „Jonas Misiūnas-Žalias Velnias“. Jos autoriai – rašytojas Stanislovas Abromavičius ir istorikas, LGGRTC vyr. specialistas Darius Juodis. Didžioji knygos dalis bus skirta Širvintų rajone vykusiems įvykiams.

Knygos leidėjai prašo paramos knygos leidybai. Aukotojai bus apdovanoti knygos vardiniu egzemplioriumi, jų pavardes spausdinsime „Tremtinio“ laikraštyje ir knygoje, jie bus kviečiami ir pagerbiami knygos pristatymuose.

Aukas prašoma pervesti į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, įmonės kodas 300032645, sąskaitą LT86 4010 0425 0156 6754, DNB banko Kauno skyrius.

„Atspindžių“ inf.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+