Meno mokykloje Suaugusiųjų mokymosi savaitė

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Lapkričio 19-25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų asociacija pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti mokymosi šventę – 19-ąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi iš praeities į ateitį“. Suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Širvintų meno mokykla džiaugiasi prisijungusi prie suaugusiųjų mokymosi savaitės idėjos. Lapkričio 19 d. įvyko suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymas, kuriame dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės atstovai, ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, dailės, technologijų mokytojai ir Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.

Renginį pradėjo Širvintų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų ansamblis vadovaujamas mokytojo Roberto Vasilevskio.

Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė pasveikino visus susirinkusius į renginį. D. Vinciūnienė kalbėjo, kad Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centre suaugusiųjų mokymuisi skiriamas dėmesys visuose suaugusiųjų mokymosi baruose: mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje, mokytojų metodinių būrelių veikloje, projektinėje veikloje, Trečiojo amžiaus universiteto renginiuose, edukacinėse išvykose, kūrybinėse dirbtuvėse, konferencijose, konkursuose, parodose. Meno mokyklos direktorė pakvietė visus dalyvauti 19-osios suaugusiųjų savaitės renginiuose: „Kviečiu ne tik šią savaitę, bet ir visada ieškoti galimybių mokytis kitaip, kitur, su kitu ir iš kito…būkime kūrybiški, ieškantys naujovių, atrandantys mokymosi džiaugsmą“.

Renginyje Meno mokyklos metodininkė Daiva Chadusevičienė pristatė, kaip plėtojosi suaugusiųjų švietimas, suaugusiųjų mokymosi idėjos Širvintų rajone. Nuo pirmųjų kompiuterinio raštingumo kursų, organizuotų kaimo mokyklose, kaimo bendruomenių nariams iki įvairiapusės mokymų pasiūlos rajono gyventojams, naujų mokymosi temų ir formų atradimo. Šiuo metu Širvintų rajono meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras vėl yra naujų ieškojimų ir atradimų etape. Yra trys svarbios darbo kryptys. Pirmoji – Meno mokyklos vykdomos neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos. Šiais mokslo metais pagal vaikų neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančias programas mokosi apie 500 mokinių, Trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimus lanko per 100 klausytojų. Tad pirmoji pareiga – rūpintis šių teikiamų švietimo paslaugų kokybe. Antrasis prioritetas – pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, kuriam keliami nauji reikalavimai. Reikia iš naujo atrasti naujus mokytojų profesinio auginimo būdus ir formas, norint, kad mokytojų mokymosi rezultatas atsispindėtų jų vedamose pamokose, prisidėtų prie geresnio kiekvieno mokinio ugdymo. Trečiasis iššūkis – suaugusiųjų švietimas. Šiuo metu rajone vyksta be galo daug užsiėmimų suaugusiesiems, kuriuos organizuoja Kultūros centras, Viešoji biblioteka, ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Todėl reikėtų atrasti savo vietą – gal būt patarėjų ar konsultantų, nes suaugusiųjų mokymas turi savo ypatumų, kuriuos jau esam perpratę. O tai paliudija ne tik mūsų nuomonė, bet ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos įvertinimas:

Metodininkė Joalita Mackonienė papasakojo apie Meno mokyklos organizuojamas 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės veiklas Trečiojo amžiaus universitete: seminaras „Konfliktai ir sveikata“, užsiėmimas „Biblija – Dievo laiškas žmonėms“, mankštos vandenyje užsiėmimai, rytinės mankštos šeštadieniniai užsiėmimai, rankdarbių užsiėmimas.

Svarbus suaugusiųjų mokymosi savaitės akcentas yra suaugusiųjų kūryba. Renginyje pristatyta rajono dailės ir technologijų mokytojų ir kitų suaugusiųjų kūrybinių darbų paroda, skirta suaugusiųjų mokymosi savaitei. Parodoje savo kūrybą demonstruoja Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų dailės, technologijų mokytojai. Džiugu, kad kūrybiniais darbais prie parodos prisijungė Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė ir keturios Trečiojo amžiaus universiteto klausytojos.

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Paroda organizuota Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro ir rajono dailės mokytojų būrelio iniciatyva. Apie parodą, kūrybos ir mokymosi džiaugsmą kalbėjo rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Nomeda Drazdienė, „Atžalyno“ progimnazijos dailės mokytoja metodininkė Rita Suchockienė, Trečiojo mažiaus universiteto lankytoja Ana Geigalienė.

Renginio dalyviai klausėsi Meno mokyklos mokinių, kuriuos parengė mokytojos Eilina Stropaitė ir Elžbieta Lazauskytė, muzikinių kūrinių. Su įdomumu ir žavesiu apžiūrėjo kūrybinių darbų parodą.

Mes, Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro darbuotojai, siekiame, kad suaugusiųjų mokymas būtų įdomus ir patrauklus. Džiaugiamės, kad suaugusieji trykšta begaliniu noru mokytis, tobulėti, pažinti ir kurti. Džiaugiamės atrasdami mokymosi įvairovę. Ši suaugusiųjų mokymosi savaitė tam ir skirta.

Joalita Mackonienė, Daiva Chadusevičienė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+